اطلاعیه تکمیلی آزمون پایان ترم

بسمه تعالی
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت ورد به سامانه آزمون به لینک زیر مراجعه نمایید.

learning3.shirazu.ac.ir

-دانشجویانی که دو آزمون همزمان دارند) در یک روز و یک ساعت )، هر دو لینک آزمون را باز نموده ، به سوالات پاسخ می دهند و اگر نیاز به وقت بیشتر دارند می توانند یکی از آزمونها را حداکثر با تاخیر ۳۵ دقیقه به صورت کتبی پاسخ دهند و سپس از برگه خود عکس تهیه نموده (در وقت اضافه مقرر ۳۵ دقیقه ) به آدرس ar.nikseresht@shirazu.ac.ir ارسال نمایند.قبل از ارسال ، به طور حتم نام و نام خانوادگی ،شماره دانشجویی ، نام درس و تاریخ و ساعت آزمون در برگه امتحانی قید گردد.(پیشنهاد می شود قبل از شروع آزمون برگه و اطلاعات لازم در دسترس دانشجو باشد که دچار اتلاف وقت نگردد)
-از گوشی موبایل می توانید جهت ورود به آزمون استفاده نمایید ولی ترجیحا برای جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی از سیستم استفاده نمایید.
-در صورت قطعی احتمالی اینترنت ، در صورتی که زمان آزمون به پایان نرسیده باشد ،امکان ورود مجدد دانشجو میسر می باشد .

موفق باشید