اطلاعیه مهم و فوری واحد انفورماتیک درباره در دسترس نبودن سامانه ها

دانشجویان و اساتید محترم دانشکده آموزشهای الکترونیکی به دلیل بروزرسانی و تغییر تجهیزات اصلی زیرساخت شبکه دانشگاه شیراز، دسترسی به اینترنت، اینترانت و سامانه های دانشکده آموزشهای الکترونیکی از ساعت ۱۸ تا ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۴ امکان پذیر نمی باشد.
پیشاپیش از صبر و بردباری شما سپاسگزاریم.
واحد انفورماتیک و محتوای دانشکده آموزشهای الکترونیکی