برنامه کلاسی دروس عمومی نیمسال دوم ۹۹ ( به روز رسانی مورخ ۲۷/۱۱/۹۹)

باسمه تعالی

زمانبندی کلاسی دروس عمومی نیمسال دوم ۹۹

ردیف شماره درس عنوان درس واحد گروه استاد ساعت  برگزاری کلاس
۱ ۲۷۰۱۲۱۱۱۱ انقلاب اسلامی وریشه های ان ۲ ۱ حامد مشکوری یک شنبه ۱۶-۱۸
۲ ۲۷۰۱۲۱۱۲۱ مبانی تئوری تربیت بدنی۲ ۱ ۱ محمدامین صفری سه شنبه ۹-۱۰
۳ ۲۷۰۱۲۱۱۲۱ مبانی تئوری تربیت بدنی۲ ۱ ۲ محمدامین صفری سه شنبه ۱۴-۱۳
۴ ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲ ۱ جعفر مومن باقری شنبه ۱۶-۱۸
۵ ۲۷۰۱۲۱۸۱۱ تفسیر موضوعی قرآن ۲ ۱ علی محمد ساجدی سه شنبه ۱۱-۱۳
۶ ۲۷۰۱۲۲۰۳۱ اندیشه اسلامی۱ ۲ ۱ محمد خادمی دوشنبه ۱۶-۱۸
۷ ۲۷۰۱۲۲۰۵۱ اندیشه اسلامی۲ ۲ ۱ علیرضا فارسی نژاد سه شنبه ۱۴-۱۶
۸ ۲۷۰۱۲۲۰۷۱ اخلاق وتربیت اسلامی ۲ ۱ عبدالعلی شکر دوشنبه ۱۰-۱۲
۹ ۲۷۰۱۳۱۱۶۱ مبانی تئوری تربیت بدنی۱ ۱ ۱ محمدامین صفری سه شنبه ۸-۹
۱۰ ۲۷۰۱۳۱۱۶۱ مبانی تئوری تربیت بدنی۱ ۱ ۲ محمدامین صفری سه شنبه ۱۰-۱۱
۱۱ ۲۷۰۱۳۱۱۹۱ ادبیات فارسی ۳ ۱ نجمه داناییان چهارشنبه ۱۰-۱۲
۱۲ ۲۷۰۱۳۱۸۸۱ انگلیسی عمومی ۳ ۱ علیرضا خرمایی شنبه ۱۴-۱۶
به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email