دکتر علیرضا نیک سرشت

رئیس دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
مرتبه علمی: استادیار
بخش :علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشکده : علوم تربیتی وروانشناسی
کارنامه آموزشی و پژوهشی

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email