دکترهومان تحیری

معاون آموزشی دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
مرتبه علمی: استادیار
بخش :مهندسی علوم کامپیوترو فناوری اطلاعات
دانشکده : مهندسی برق وکامپیوتر
کارنامه آموزشی و پژوهشی

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email