مطالب توسط سمانه ادیبی

زمان برگزاری کلاس جبرانی درس اصول طراحی پایگاه داده ها آقای مهندس رضاپور

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس اصول طراحی پایگاه داده ها آقای مهندس رضا پور، کلاس جبرانی اول درس ،    در … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی دوم درس اندیشه اسلامی ۱ آقای دکتر فارسی نژاد

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس اندیشه اسلامی ۱ آقای دکتر فارسی نژاد، کلاس جبرانی دوم درس  ،    در تاریخ۹/۳/۹۶ ساعت … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی اول درس کنترل فرایند پیشرفته در صنایع نفت آقای دکتر مهران بد

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس کنترل فرآیند پیشرفته در صنایع نفت آقای دکتر مهران بد، کلاس جبرانی اول درس، در … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی دوم درس امنیت شبکه خانم دکتر پهلوان زاده

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس امنیت شبکه  خانم  دکتر پهلوان زاده، کلاس جبرانی دوم درس ،  در تاریخ۱۰/۳/۹۶ ساعت ۱۸:۱۵-۲۰:۱۵ … ادامه...

زمان برگزاری کلاس مازاد اول و دوم درس الکترونیک ۱ اقای دکتر امامی

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد  محترم درس الکترونیک ۱ جناب اقای دکتر امامی ، کلاس مازاد اول  درس ،در تاریخ۶/۳/۹۶ ساعت ۱۶-۱۸ … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی اول درس طراحی و پیاده سازی ربانهای برنامه سازی خانم دکتر آشور ماهانی

 قابل توجه دانشجویان محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی خانم دکتر آشور ماهانی ، کلاس جبرانی اول … ادامه...

زمان برگزاری کلاس مازاد اول درس شبکه های اطلاعاتی اقای دکتر موسوی

 قابل توجه دانشجویان محترم :

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد  محترم درس شبکه های اطلاعاتی اقای دکتر موسوی، کلاس مازاد اول درس شبکه های اطلاعاتی در … ادامه...

زمان برگزاری کلاس درس الکترونیک ۳ اقای دکتر محمدی پویان جبرانی اول

قابل توجه دانشجویان محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استادمحترم درس الکترونیک ۳ اقای دکتر محمدی پویان  کلاس جبرانی اول  درس الکترونیک ۳  در تاریخ ۱۰/۳/۹۶ ساعت … ادامه...

زمان برگزاری کلاس درس جبرانی اول زبان انگلیسی ۲ اقای دکتر روحانی

قابل توجه دانشجویان محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد  محترم درس زبان انگلیسی ۲اقای دکتر روحانی،  کلاس جبرانی اول  درس زبان انگلیسی ۲  در تاریخ ۱۰/۳/۹۶ … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی سوم کلاس درس نیاز سنجی اطلاعاتی

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس نیاز سنجی اطلاعاتی جناب  اقای دکتر بوستانی،  کلاس جبرانی سوم   درس نیازسنجی اطلاعاتی  در تاریخ … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد  محترم درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام  سر کارخانم دکترپایان،   کلاس جبرانی دوم  درس تاریخ تحلیلی صدراسلام  در … ادامه...

زمان برگزاری جلسه نهم کلاس درس الکترونیک صنعتی و کاربرد الکترونیک قدرت اقای دکتر قنبری

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر قنبری جلسه نهم کلاس درس الکترونیک صنعتی و کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو در تاریخ۲۵ … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی اول درس سیستمهای خطی و کنترل ۱ اقای دکتر ایمان حسینی

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر ایمان حسینی کلاس جبرانی اول درس سیستمهای خطی و کنترل ۱ در تاریخ ۲۰/۲/۹۶ ساعت ۱۸-۲۰ … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی اول درس اصول حسابداری ۲ اقای دکتر پژوهی

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد اقای دکتر پژوهی، کلاس جبرانی اول درس اصول حسابداری ۲ در تاریخ ۷/۳/۹۶ ساعت ۱۰-۱۲ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی اول درس شناسایی سیستم ها اقای دکتر عارفی

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر عارفی کلاس جبرانی اول درس شناسایی سیستم ها در تاریخ ۱۰/۳/۹۶ ساعت ۱۶-۱۸ برگزار می گردد.… ادامه...