مطالب توسط سمانه ادیبی

زمان برگزاری کلاس جبرانی اول درس شبکه های اطلاعاتی ۱ اقای دکتر موسوی

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر موسوی کلاس جبرانی اول درس شبکه های اطلاعاتی ۱   در تاریخ۱۹/۲/۹۶ ساعت ۲۰-۱۸ برگزار می گردد.… ادامه...

برگزاری جلسه هفتم کلاس درس پایگاه های داده در تجارت الکترونیک اقای دکتر فخر احمد

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع می رساند جلسه هفتم کلاس درس پایگاه های داده در تجارت الکترونیک  اقای دکتر فخر احمد از تاریخ ۱۴/۲/۹۶ به تاریخ ۱۱/۳/۹۶ ساعت ۱۴-۱۶ … ادامه...

برگزاری جلسه هفتم کلاس درس مهندسی نرم افزار ۲ خانم دکتر همایونی

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع می رساند جلسه هفتم کلاس درس مهندسی نرم افزار ۲ خانم دکتر همایونی از تاریخ ۱۴/۲/۹۶ به تاریخ ۲۱/۲/۹۶ ساعت ۱۵-۱۷ تغییر یافت.… ادامه...

تغییر زمان برگزاری جلسه هفتم کلاس درس برنامه سازی کامپیوتر و برنامه نویسی کامپیوتر اقای مهندس وفامند

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع می رساند جلسه هفتم کلاس درس برنامه سازی کامپیوتر و برنامه نویسی کامپیوتر  اقای مهندس وفامند از تاریخ ۱۳/۲/۹۶ به تاریخ ۱۰/۳/۹۶ ساعت ۲۰-۱۸ … ادامه...