مطالب توسط سمانه ادیبی

زمان برگزاری جلسه ششم درس مبانی سازمان و مدیریت خانم دکتر ملکی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم دکتر  ملکی جلسه ششم  درس مبانی سازمان و مدیریت در تاریخ۱۷/۱۲/۹۶ ساعت  ۱۴-۱۵:۳۰برگزار می گردد.… ادامه...

اعلام برگزاری درس گرافیک کامپیوتری و مهندسی فناوری اطلاعات ۲ به صورت ده جلسه ای

به اطلاع می رساند درس گرافیک کامپیوتری آقای مهندس زارع و مهندسی فناوری اطلاعات ۲ خانم مهندس ازوجی به صورت ده جلسه ای برگزار می گردد.

برنامه کلاسی این دروس … ادامه...