مطالب توسط سمانه ادیبی

زمان برگزاری جلسه سوم درس حقوق مدنی ۱ و جلسه دوم حقوق تجارت ۱ اقای دکتر امیر حسینی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر امیرحسینی جلسه سوم درس حقوق مدنی ۱در تاریخ ۳/۱۲/۹۶ ساعت ۱۷:۳۰-۱۶ برگزار می گردد.

به اطلاع می رساند بنا به … ادامه...

زمان برگزاری جلسه دوم درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی PLC

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکترصفوی جلسه دوم درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی PLC در تاریخ ۲/۱۲/۹۶  ساعت ۱۴-۱۶برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس سمینار ( ارشد حقوق بین الملل) اقای دکتر رستگاری

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر رستگاری جبرانی جلسه اول درس سمینار( ارشد حقوق بین الملل )در تاریخ ۱۰/۲/۹۷ساعت ۱۷-۱۸ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس مهندسی نرم افزار ۱ اقای دکتر روستایی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر روستایی جبرانی اول درس مهندسی نرم افزار ۱  در تاریخ ۲/۱۲/۹۶ ساعت ۱۸-۲۰ برگزار می گردد.… ادامه...