مطالب توسط سمانه ادیبی

زمان برگزاری جبرانی اول درس سیستمهای پشتیبان تصمیم پیشرفته اقای دکتر هاشمی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر هاشمی جبرانی اول درس سیستمهای پشتیبان تصمیم پیشرفته  در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۶ ساعت ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

تغییر زمان برگزاری درس الکترونیک دیجیتال و مدار الکترونیکی

به اطلاع می رساند درس مدار الکترونیکی و الکترونیک دیجیتال آقای دکتر سجاد دهقانی از شنبه به دوشنبه ها ساعت ۱۴-۱۶تغییر یافت.… ادامه...

تغییر زمان برگزاری درس مدار الکترونیکی و الکترونیک دیجیتال اقای دکتر دهقانی

به اطلاع می رساند زمان برگزاری درس مدار الکترونیکی و الکترونیک دیجیتال آقای دکتر دهقانی از شنبه به دوشنبه ها ساعت ۱۴-۱۶  تغییر یافت.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی جلسه دوم درس تاریخ فرهنگ ایران ۲ خانم دکتر اسدی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم دکتر اسدی، جبرانی جلسه دوم درس تاریخ فرهنگ ایران ۲ در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۶  ساعت ۱۴-۱۵:۳۰برگزار می گردد.

تذکر: جلسات سوم تا … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی جلسه اول و همچنین جلسه دوم درس PLC اقای دکتر صفوی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکترصفوی، جبرانی جلسه اول درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی PLC در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۶  ساعت ۱۶-۱۸برگزار می گردد.

به … ادامه...

لغو جلسه اول درس ریاضی مهندسی آقای دکتر سجاد دهقانی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جلسه اول درس ریاضی مهندسی  اقای دکتر سجاد دهقانی درتاریخ ۱۵/۱۱/۹۶ برگزار نمی گردد زمان برگزاری جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جلسه اول درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت اقای دکتر رمضانی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر امین رمضانی جلسه اول درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت، در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۶ ساعت ۱۴-۱۶برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری مازاد دوم درس مکانیک سیالات انتقال حرارت و ترمودینامیک اقای دکتر غنایی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر غنایی،  مازاد دوم درس مکانیک سیالات انتقال حرارت و ترمودینامیک در تاریخ ۵/۱۰/۹۶ ساعت ۱۸-۲۰برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری مازاد اول درس اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب و ماشینهای الکتریکی اقای دکتر قنبری

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر قنبری،  مازاد اول درس اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب و ماشینهای الکتریکی در تاریخ ۳/۱۰/۹۶ ساعت ۱۶-۱۸برگزار می گردد.… ادامه...