مطالب توسط

اطلاعیه آزمون معافی زبان انگلیسی ( حوزه تهران )

قابل توجه کلیه دانشجویان شرکت کننده در آزمون معافی زبان انگلیسی در مقاطع کارشناسی ارشد مورخ پنج شنبه ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۶ ساعت ۷.۳۰ صبح :

به اطلاع می ادامه...

اطلاعیه آزمون معافی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۶ :

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده آموزشهای الکترونیکی می رساند جهت ثبت نام  درآزمون معافی زبان انگلیسی مورخ … ادامه...

اطلاعیه مهم درخصوص آزمون معافی زبان انگلیسی ارشد مخصوص دانشجویان ورودی های نیمسال دوم ۱۳۹۵ و نیمسال اول ۱۳۹۶

احتراما ، به استحضار می رساند نظر به زمان ثبت نام آزمون معافی زبان انگلیسی در سس از تاریخ ۱۳ / ۸/  ۹۶ تا ۲۸ / ۸/  ۹۶ لطفا در … ادامه...

اطلاعیه برگزاری آزمون معافی زبان انگلیسی مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال اول ۱۳۹۶

قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ورودی نیمسال دوم ۱۳۹۵ و ورودی های نیمسال اول ۱۳۹۶ :

احتراما ، خواهشمند است در اسرع وقت جهت اطلاع از جزئیات آزمون … ادامه...

اطلاعیه ثبت نام اختیاری در کلاس حضوری تافل

اطلاعیه ثبت نام در کلاس حضوری تافل در مرکز آموزش های آزاد دانشگاه شیراز :

به استحضار می رساند مرکز آموزش های آزاد دانشگاه شیراز واقع در  خیابان قم آباد … ادامه...

اطلاعیه برگزاری آزمون زبان معافی انگلیسی در حوزه تهران مورخ ۹۵/۱۲/۵

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد   که نسبت به ثبت نام آزمون  معافی  زبان انگلیسی   پنج شنبه مورخ  ۹۵/۱۲/۵ اقدام نموده اند می رساند، آزمون مذکور ساعت ۸/۳۰ صبح برگزار … ادامه...

اطلاعیه مهم و فوری در خصوص آزمون زبان معافی انگلیسی مورخ ۵/۱۲/۵ ۹

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد :

به اطلاع می رساند دانشجویانی که  در آزمون معافی زبان انگلیسی مورخ/۹۵/۱۲/۵  ثبت نام نموده اند و مایلند حوزه آزمون آنها حوزه ادامه...

اطلاعیه مهم و فوری درخصوص آزمون معافی زبان انگلیسی در تاریخ ۵/۱۲/۵ ۹ ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

 

قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد که مایلند در آزمون  معافی زبان انگلیسی مورخ ۵/۱۲/۵ ۹ ثبت نام نمایند در اسرع وقت جهت اطلاع از جزئیات آزمون به ادامه...

اطلاعیه مهم و فوری در خصوص آزمون زبان انگلیسی مورخ ۶/۸/۹۵ پنج شنبه ساعت ۱۴

به نام خدا

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد :

 آزمون معافی انگلیسی مورخ پنج شنبه ۶/۸/۹۵ ساعت ۱۴ در حوزه آزمون تهران به نشانی دفتر دانشکده آموزش های … ادامه...

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی شرکت در آزمون معافی زبان انگلیسی مورخ ۶/۸/۹۵ در حوزه تهران

به نام خدا

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد  که متقاضی شرکت در آزمون معافی زبان انگلیسی در  تاریخ ۶/۸/۹۵ ساعت ۱۴ در حوزه تهران می باشند تا روز  سه  ادامه...

اطلاعیه آزمون معافی زبان انگلیسی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی های ۹۳, ۹۴ , ۹۵

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی های ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ :

۱- دانشجویان ورودی ۱۳۹۴ موظفند در نیمسال اول ۱۳۹۵ در کلاس درس انگلیسی ویژه ۴ واحدی … ادامه...

اطلاعیه آزمون معافی زبان انگلیسی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی های ۹۳و۹۵

آگهی برگزاری آزمون معافی زبان انگلیسی ویژه (کارشناسی ارشد)

تاریخ برگزاری آزمون: روز پنج شنبه   ۶/۸/۹۵  ساعت ۸/۳۰ صبح

تاریخ ثبت نام آزمون در سیستم آموزشی : دوشنبه ۱۹/۷/۹۵ادامه...

پرسش و پاسخ متداول در خصوص ثبت نام دانشجویان ورودی ۱۳۹۵

به نام خدا

سوالات متداول در خصوص ثبت نام دانشجویان در دانشکده آموزش های الکترونیکی :

۱ – اگر دانشجویی در حین خدمت سربازی قبول شده باشد جهت ارسال مدارک ادامه...

قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۳ به قبل در خصوص انتخاب حوزه آزمون زبان انگلیسی درتهران مورخ پنج شنبه ۹۵/۷/۱

به نام خدا

قابل توجه کلیه دانشجویان  مقاطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۳ و قبل از آن در خصوص انتخاب حوزه آزمون تهران :

به استحضار می رساند آزمون زبان انگلیسی ادامه...

آگهی برگزاری آزمون معافی زبان انگلیسی ویژه ( کارشناسی ارشد ) ورودیهای ۹۳ و ماقبل

تاریخ برگزاری آزمون: روز پنج شنبه ۹۵/۷/۱ ساعت ۹ صبح .

تاریخ ثبت نام آزمون در سس : شنبه ۹۵/۶/۲۰ تا ساعت ۱۲ نیمه شب شنبه ۹۵/۶/۲۷ .

تاریخ پرینت ادامه...