مطالب توسط

اطلاعیه زمان دفاع آقای سینا باقرپور (فناوری اطلاعات)

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سینا باقرپور تهمتن

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات ( گرایش طراحی … ادامه...

اطلاعیه زمان دفاع خانم فاطمه جوانبخت (فناوری اطلاعات)

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه جوانبخت

 

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش های الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک

 … ادامه...

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه شهریور ماه ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور) لیست شماره

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه شهریور ماه  ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور) لیست شماره ۲

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل … ادامه...

انتخاب زمان ارائه سمینار ویژه شهریور ماه ۹۴(ویژه دانشجویان آموزش محور) لیست شماره ۲

باسمه تعالی

انتخاب زمان ارائه سمینار ویژه شهریور ماه ۹۴(ویژه دانشجویان آموزش محور) لیست شماره ۲

با سلام و احترام

به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات، اتوماسیون … ادامه...

انتخاب زمان ارائه سمینار ویژه شهریور ماه ۹۴(ویژه دانشجویان آموزش محور)

باسمه تعالی

انتخاب زمان ارائه سمینار ویژه شهریور ماه ۹۴(ویژه دانشجویان آموزش محور)

با سلام و احترام

به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات، اتوماسیون و ابزار دقیق … ادامه...

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه شهریور ماه ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه شهریور ماه  ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و ابزار دقیق … ادامه...

انتخاب زمان ارائه سمینار ویژه مرداد ماه ۹۴(ویژه دانشجویان آموزش محور)

باسمه تعالی

انتخاب زمان ارائه سمینار ویژه مرداد ماه ۹۴(ویژه دانشجویان آموزش محور)

با سلام و احترام

به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات، اتوماسیون و ابزار دقیق … ادامه...

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه مرداد ماه ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه مرداد ماه  ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و ابزار دقیق … ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه اسکندری- مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه اسکندری

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش­های الکترونیکی

دفاعیه پایان­نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الکترونیک)

 

عنوان:… ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سمیه صابری- فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سمیه صابری

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات ( گرایش تجارت الکترونیک)… ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پیمان اژدری-مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پیمان اژدری

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی)… ادامه...