مطالب توسط ملیحه شهابی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صفوی)، یک جلسه کلاس … ادامه...

جبرانی کلاس درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی -گروه ۱ – آقای مهندس ستوده

جبرانی کلاس درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی -گروه ۱ – آقای مهندس ستوده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس ستوده)، جبرانی کلاس درس طراحی و پیاده … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پژوهشهای عملیاتی در جهانگردی – گروه ۱- خانم دهقانی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پژوهشهای عملیاتی در جهانگردی – گروه ۱- خانم دهقانی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دهقانی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پژوهشهای عملیاتی … ادامه...

ارائه درس طراحی عاملگرا به صورت خودخوان- گروه ۱- آقای دکتر رافع

ارائه درس طراحی عاملگرا به صورت خودخوان- گروه ۱- آقای دکتر رافع
با توجه به عدم حد نصاب درس طراحی عاملگرا (آقای دکتر رافع) این درس به صورت خودخوان برگزار … ادامه...

تغییر استاد درس ماشینهای مخصوص(خودخوان می باشد) -گروه ۱-

تغییر استاد درس ماشینهای مخصوص(خودخوان می باشد) -گروه ۱ –
بنا بنظر استاد معاون دانشکده درس استاد درس ماشینهای مخصوص -گروه ۱ – از اقای دکتر محمدی به آقای دکتر … ادامه...

دروس خودخوان ماشینهای مخصوص و بررسی سیستمهای قدرت ۲ و طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه و کنترل دیجیتال و آز به صورت ۲ جلسه ای

دروس خودخوان ماشینهای مخصوص و بررسی سیستمهای قدرت ۲ و طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه و کنترل دیجیتال و آز به صورت ۲ جلسه ای
بنا به نظر رئیس … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی مهندسی۲و ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر احمدی

جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی مهندسی۲و ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر احمدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر احمدی)، جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی مهندسی ۲و ۳واحدی -گروه ۱– … ادامه...

کلاس جبرانی درس سیستمهای کنترل خطی- گروه ۱- خانم مهندس کاظمی

کلاس جبرانی درس سیستمهای کنترل خطی- گروه ۱- خانم مهندس کاظمی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس کاظمی)، کلاس جبرانی درس سیستمهای کنترل خطی – گروه ۱-در تاریخ ۶/۱۲/۹۶ … ادامه...

کلاس مجازی چهارم درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی

کلاس مجازی چهارم درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی
بنا بنظر استاد محترم درس(آقای مهندس روستایی)، کلاس مجازی چهارم درس مهندسی نرم افزار ۱ در تایم همیشگی خود … ادامه...

اصلاحیه :تغییر روز کلاس مجازی درس مدیریت فناوری اطلاعات -گروه ۱- آقای دکتر خیامی

تغییر روز کلاس مجازی درس مدیریت فناوری اطلاعات -گروه ۱- آقای دکتر خیامی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر خیامی)، کلاس مجازی درس مدیریت فناوری اطلاعات -گروه ۱- از … ادامه...

تغییر روز کلاس مجازی درس ادبیات فارسی -گروه ۱- خانم دکتر داناییان

تغییر روز کلاس مجازی درس ادبیات فارسی -گروه ۱- خانم دکتر داناییان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر داناییان)، کلاس مجازی درس ادبیات فارسی -گروه ۱- از جلسه چهارم … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی درس ماشینهای مخصوص- گروه ۱–آقای دکتر محمدی

کلاس مجازی جبرانی درس ماشینهای مخصوص- گروه ۱–آقای دکتر محمدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر محمدی)، کلاس مجازی جبرانی درس ماشینهای مخصوص – گروه ۱– در تاریخ ۷/۱۲/۹۷ … ادامه...