مطالب توسط ملیحه شهابی

یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای عمومی۱-گروه۲- آقای دکتر سالاری

یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای عمومی۱-گروه۲- آقای دکتر سالاری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر سالاری)، یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای عمومی۱-گروه ۲-در تاریخ ۹/۳/۹۸ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس آیین دادرسی کیفری ۲ -گروه ۱–آقای دکتر نیکنام

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس آیین دادرسی کیفری ۲ -گروه ۱–آقای دکتر نیکنام
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر نیکنام)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس آیین دادرسی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای اختصاصی ۲-گروه ۱–آقای دکتر نیکنام

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای اختصاصی ۲-گروه ۱–آقای دکتر نیکنام
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر نیکنام)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای اختصاصی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس پایگاههای داده در تجارت الکترونیک -گروه ۱- آقای دکتر فخر احمد

یک جلسه کلاس جبرانی درس پایگاههای داده در تجارت الکترونیک -گروه ۱- آقای دکتر فخر احمد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فخر احمد)، یک جلسه کلاس جبرانی درس … ادامه...

تغییر ساعت جلسه دوم کلاس مجازی درس حقوق بین الملل خصوصی ۱ -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی

تغییر ساعت جلسه دوم کلاس مجازی درس حقوق بین الملل خصوصی ۱ -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، ساعت جلسه دوم کلاس مجازی … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس کنترل فرایند پیشرفته در صنایع نفت -گروه ۱ – آقای دکتر مهران بد

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس کنترل فرایند پیشرفته در صنایع نفت -گروه ۱ – آقای دکتر مهران بد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر مهران بد)، یک جلسه … ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس شناخت صنایع دستی ایران-گروه ۱ – خانم دکتر ارمی

کلاس جبرانی مجازی درس شناخت صنایع دستی ایران-گروه ۱ – خانم دکتر ارمی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر ارمی) کلاس جبرانی مجازی درس شناخت صنایع دستی ایران … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس درس اندیشه اسلامی۱ – گروه ۱–آقای دکتر بنیانی

یک جلسه جبرانی کلاس درس اندیشه اسلامی۱ – گروه ۱–آقای دکتر بنیانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر بنیانی)، یک جلسه جبرانی کلاس درس اندیشه اسلامی۱ -گروه ۱–از تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تجزیه و تحلیل مسائل ایران- گروه ۱- خانم مهندس کریمی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تجزیه و تحلیل مسائل ایران- گروه ۱- خانم مهندس کریمی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس کریمی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کنترل صنعتی-گروه ۱ – آقای دکتر جوانمردی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کنترل صنعتی-گروه ۱ – آقای دکتر جوانمردی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر جوانمردی) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کنترل صنعتی … ادامه...

تغییر کلاس مجازی نهم درس موضوعات انتخابی در اقتصاد -گروه ۱ – خانم دکتر جعفری

تغییر کلاس مجازی نهم درس موضوعات انتخابی در اقتصاد -گروه ۱ – خانم دکتر جعفری
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر جعفری) کلاس مجازی پنجم درس موضوعات انتخابی … ادامه...