مطالب توسط ملیحه شهابی

تغییرکلاس مجازی چهارم دروس ماشینهای الکتریکی و اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب و الکترونیک صنعتی و کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو- گروه ۱- آقای دکتر قنبری هاشم آباد

تغییرکلاس مجازی چهارم دروس ماشینهای الکتریکی و اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب و الکترونیک صنعتی و کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو- گروه ۱-   آقای دکتر قنبری هاشم آبادادامه...

استاد دروس حقوق جزای عمومی ۲ و حقوق جزای اختصاصی ۲(کارشناسی حقوق) گروه ۱- آقای سالاری

استاد دروس حقوق جزای عمومی  ۲ و حقوق جزای اختصاصی ۲(کارشناسی حقوق) گروه ۱- آقای سالاری

بنا به نظر دانشکده دروس حقوق جزای عمومی  ۲ و حقوق جزای اختصاصی ۲(کارشناسی … ادامه...

اضافه شدن دروس کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو (رشته کنترل) و الکترونیک صنعتی(رشته مخابرات)-آقای دکتر قنبری

اضافه شدن دروس کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو (رشته کنترل) و الکترونیک صنعتی(رشته مخابرات)-آقای دکتر قنبری

          بنا بنظر دانشکده دروس کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو (رشته کنترل) … ادامه...

تغییر کلاس مجازی دوم و دو جلسه کلاس مازاد درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن

 

تغییر کلاس مجازی دوم و دو جلسه کلاس مازاد درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن

          بنا بنظر استاد محترم درس (خانم فروتن )، کلاس مجازی دوم … ادامه...

مکان برگزاری آزمایشگاهها

کلیه آزمایشگاههای رشته کامپیوتر در مهندسی شماره ۲ برگزار می گردد

آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا،دانشکده مهندسی شماره۲،بخش کامپیوتر

کلیه آزمایشگاههای رشته برق در مهندسی شماره ۱ برگزار … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس مدارهای منطقی – گروه ۲- خانم مهندس انصاری

جبرانی کلاس مجازی درس مدارهای منطقی – گروه ۲- خانم مهندس انصاری
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس انصاری)، جبرانی کلاس مجازی درس مدارهای منطقی – گروه ۲- در … ادامه...