مطالب توسط ملیحه شهابی

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – آقای مهندس حسینی

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – آقای مهندس حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس حسینی)، یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس کنترل صنعتی … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱–آقای دکتر عارفی

یک جلسه جبرانی کلاس درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱–آقای دکتر عارفی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عارفی)، یک جلسه جبرانی کلاس درس ابزار … ادامه...

دو جلسه کلاس مجازی جبرانی تاسیسات الکتریکی -گروه ۱ – آقای دکتر اله بخشی

دو جلسه کلاس مجازی جبرانی تاسیسات الکتریکی -گروه ۱ – آقای دکتر اله بخشی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر اله بخشی) یک جلسه کلاس تاسیسات الکتریکی -گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس فیزیک ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر پوست فروش

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس فیزیک ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر پوست فروش
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر پوست فروش)، یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس … ادامه...

دو جلسه کلاس مجازی درس حقوق کیفری اقتصادی (ارشد)– گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی

دو جلسه کلاس مجازی درس حقوق کیفری اقتصادی (ارشد)– گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ابراهیمی)، دو جلسه کلاس مجازی درس حقوق کیفری اقتصادی (ارشد)– … ادامه...

برنامه اصلاحی آزمایشگاههای بخش برق و کامپیوترنیمسال دوم ۹۵-۹۴

برنامه اصلاحی آزمایشگاههای بخش برق و کامپیوتر
آزمایشگاه بخش کامپیوتر
آزمایشگاهها-بخش برق
برنامه آزمایشگاه فیزیک ۱
برنامه آزمایشگاه فیزیک ۲
کارگاه عمومیادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات- گروه ۱- آقای مهندس بیدکی

تغییر تاریخ کلاس مجازی ششم درس ذخیره و بازیابی اطلاعات- گروه ۱- آقای مهندس بیدکی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس بیدکی)، تاریخ کلاس مجازی دهم درس ذخیره و … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی درس پایگاههای داده در تجارت الکترونیک-گروه ۱- آقای دکتر فخر احمد

دو جلسه کلاس جبرانی درس پایگاههای داده در تجارت الکترونیک-گروه ۱- آقای دکتر فخر احمد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فخر احمد)، دو جلسه کلاس جبرانی درس پایگاههای … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس کنترل نوین- گروه ۱–آقای دکتر عارفی

یک جلسه جبرانی کلاس کنترل نوین- گروه ۱–آقای دکتر عارفی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عارفی)، یک جلسه جبرانی کلاس کنترل نوین- گروه ۱–در تاریخ ۲۴/۳/۹۵ – ساعت … ادامه...