مطالب توسط ملیحه شهابی

یک جلسه کلاس مجازی درس حقوق اساسی -گروه ۱ – آقای مهندس پارس زاده

یک جلسه کلاس مجازی درس حقوق اساسی -گروه ۱ – آقای مهندس پارس زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس پارس زاده)، یک جلسه کلاس مجازی درس حقوق اساسی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس امنیت سامانه های اطلاعاتی – گروه ا – آقای دکتر کشاورز حداد

یک جلسه کلاس جبرانی درس امنیت سامانه های اطلاعاتی – گروه ا – آقای دکتر کشاورز حداد
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر کشاورز حداد) یک جلسه کلاس … ادامه...

تغییر کلاس جلسه دهم درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر زارعی نژاد

تغییر کلاس جلسه دهم درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر زارعی نژاد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر زارعی نژاد)، کلاس جلسه دهم درس … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس حقوق معاهدات بین المللی- گروه ۱–آقای دکتر مردانی

جبرانی کلاس مجازی درس حقوق معاهدات بین المللی- گروه ۱–آقای دکتر مردانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر مردانی)، جبرانی کلاس مجازی درس حقوق معاهدات بین المللی – گروه … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی دروس حقوق دریاها و متون حقوقی به زبان خارجی- گروه ۱- آقای دکتر طلایی

جبرانی کلاس مجازی دروس حقوق دریاها و متون حقوقی به زبان خارجی- گروه ۱- آقای دکتر طلایی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر طلایی)، جبرانی کلاس مجازی دروس حقوق … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ تحولات حقوق کیفری -گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ تحولات حقوق کیفری -گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ابراهیمی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ تحولات … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس سازمانهای منطقه ای- گروه ۱–آقای دکتر ارغوانی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس سازمانهای منطقه ای- گروه ۱–آقای دکتر ارغوانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ارغوانی ) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس سازمانهای منطقه … ادامه...

سه جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مسئولیت بین المللی -گروه ۱- آقای دکتر زمانی

سه جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مسئولیت بین المللی -گروه ۱- آقای دکتر زمانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر زمانی)، سه جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مسئولیت بین … ادامه...

یک جلسه کلاس حضوری درس زبان دوم -گروه ۱- خانم دکتر منوچهری

یک جلسه کلاس حضوری درس زبان دوم -گروه ۱- خانم دکتر منوچهری
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر منوچهری)، یک جلسه کلاس حضوری (دانشکده آموزشهای الکترونیکی) و آنلاین درس … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی-گروه ۱- آقای دکتر همتی

دو جلسه کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی-گروه ۱- آقای دکتر همتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر همتی)، دو جلسه کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی در تاریخ ۹/۲۷/ ۹۶ … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی دروس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی و اصول طراحی کامپایلر-گروه ۱ – خانم مهندس آشور ماهانی

دو جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی دروس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی و اصول طراحی کامپایلر-گروه ۱ – خانم مهندس آشور ماهانی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم … ادامه...

دو جلسه کلاس مجازی دروس قوانین و مقررات حقوق جهانگردی و حقوق اساسی -گروه ۱ – آقای مهندس پارس زاده

دو جلسه کلاس مجازی دروس قوانین و مقررات حقوق جهانگردی و حقوق اساسی -گروه ۱ – آقای مهندس پارس زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس پارس زاده)، دو … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر نداف)، کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس تاریخ فرهنگ ایران۱ – گروه ۱- آقای دکتر ندیم

یک جلسه کلاس جبرانی درس تاریخ فرهنگ ایران۱ – گروه ۱- آقای دکتر ندیم
بنا به نظر استاد محترم (آقای دکتر ندیم) یک جلسه کلاس جبرانی درس تاریخ فرهنگ ایران۱ … ادامه...