مطالب توسط ملیحه شهابی

اضافه شدن دروس کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو (رشته کنترل) و الکترونیک صنعتی(رشته مخابرات)-آقای دکتر قنبری

اضافه شدن دروس کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو (رشته کنترل) و الکترونیک صنعتی(رشته مخابرات)-آقای دکتر قنبری

          بنا بنظر دانشکده دروس کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو (رشته کنترل) … ادامه...

تغییر کلاس مجازی دوم و دو جلسه کلاس مازاد درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن

 

تغییر کلاس مجازی دوم و دو جلسه کلاس مازاد درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن

          بنا بنظر استاد محترم درس (خانم فروتن )، کلاس مجازی دوم … ادامه...

مکان برگزاری آزمایشگاهها

کلیه آزمایشگاههای رشته کامپیوتر در مهندسی شماره ۲ برگزار می گردد

آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا،دانشکده مهندسی شماره۲،بخش کامپیوتر

کلیه آزمایشگاههای رشته برق در مهندسی شماره ۱ برگزار … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس مدارهای منطقی – گروه ۲- خانم مهندس انصاری

جبرانی کلاس مجازی درس مدارهای منطقی – گروه ۲- خانم مهندس انصاری
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس انصاری)، جبرانی کلاس مجازی درس مدارهای منطقی – گروه ۲- در … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – آقای مهندس حسینی

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – آقای مهندس حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس حسینی)، یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس کنترل صنعتی … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱–آقای دکتر عارفی

یک جلسه جبرانی کلاس درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱–آقای دکتر عارفی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عارفی)، یک جلسه جبرانی کلاس درس ابزار … ادامه...

دو جلسه کلاس مجازی جبرانی تاسیسات الکتریکی -گروه ۱ – آقای دکتر اله بخشی

دو جلسه کلاس مجازی جبرانی تاسیسات الکتریکی -گروه ۱ – آقای دکتر اله بخشی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر اله بخشی) یک جلسه کلاس تاسیسات الکتریکی -گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس فیزیک ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر پوست فروش

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس فیزیک ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر پوست فروش
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر پوست فروش)، یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس … ادامه...

دو جلسه کلاس مجازی درس حقوق کیفری اقتصادی (ارشد)– گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی

دو جلسه کلاس مجازی درس حقوق کیفری اقتصادی (ارشد)– گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ابراهیمی)، دو جلسه کلاس مجازی درس حقوق کیفری اقتصادی (ارشد)– … ادامه...