مطالب توسط ملیحه شهابی

برنامه اصلاحی آزمایشگاههای بخش برق و کامپیوترنیمسال دوم ۹۵-۹۴

برنامه اصلاحی آزمایشگاههای بخش برق و کامپیوتر
آزمایشگاه بخش کامپیوتر
آزمایشگاهها-بخش برق
برنامه آزمایشگاه فیزیک ۱
برنامه آزمایشگاه فیزیک ۲
کارگاه عمومیادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات- گروه ۱- آقای مهندس بیدکی

تغییر تاریخ کلاس مجازی ششم درس ذخیره و بازیابی اطلاعات- گروه ۱- آقای مهندس بیدکی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس بیدکی)، تاریخ کلاس مجازی دهم درس ذخیره و … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی درس پایگاههای داده در تجارت الکترونیک-گروه ۱- آقای دکتر فخر احمد

دو جلسه کلاس جبرانی درس پایگاههای داده در تجارت الکترونیک-گروه ۱- آقای دکتر فخر احمد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فخر احمد)، دو جلسه کلاس جبرانی درس پایگاههای … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس کنترل نوین- گروه ۱–آقای دکتر عارفی

یک جلسه جبرانی کلاس کنترل نوین- گروه ۱–آقای دکتر عارفی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عارفی)، یک جلسه جبرانی کلاس کنترل نوین- گروه ۱–در تاریخ ۲۴/۳/۹۵ – ساعت … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی ۳ و دو جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی ۲ -گروه ۱- آقای دکتر سالاری

یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی ۳ و دو جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی ۲ -گروه ۱- آقای دکتر سالاری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس متون فقه۱ و یک جلسه کلاس جبرانی متون فقه۳ -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس متون فقه۱ و یک جلسه کلاس جبرانی متون فقه۳ -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساداتی)، دو … ادامه...

تغییرساعت کلاس مجازی نهم و دهم درس تاریخ و فرهنگ۲- گروه ۱- آقای مهندس نیک سرشت

تغییرساعت کلاس مجازی نهم و دهم درس تاریخ و فرهنگ۲- گروه ۱- آقای مهندس نیک سرشت
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس نیک سرشت)، ساعت کلاس مجازی نهم و … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم درس مبانی فناوری اطلاعات -گروه ۱– آقای مهندس نیک سرشت

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم درس مبانی فناوری اطلاعات -گروه ۱– آقای مهندس نیک سرشت
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس نیک سرشت)، کلاس مجازی دهم درس مبانی فناوری … ادامه...

تغییرساعت کلاس مجازی جبرانی درس آنتن- گروه ۱- آقای مهندس حدائق

تغییرساعت کلاس مجازی جبرانی درس آنتن- گروه ۱- آقای مهندس حدائق
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس حدائق)، تغییرساعت کلاس مجازی جبرانی درس آنتن- گروه ۱- در تاریخ ۱۷/۳/۹۵ … ادامه...