مطالب توسط ملیحه شهابی

یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی ۳ و دو جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی ۲ -گروه ۱- آقای دکتر سالاری

یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی ۳ و دو جلسه کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی ۲ -گروه ۱- آقای دکتر سالاری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس متون فقه۱ و یک جلسه کلاس جبرانی متون فقه۳ -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس متون فقه۱ و یک جلسه کلاس جبرانی متون فقه۳ -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساداتی)، دو … ادامه...

تغییرساعت کلاس مجازی نهم و دهم درس تاریخ و فرهنگ۲- گروه ۱- آقای مهندس نیک سرشت

تغییرساعت کلاس مجازی نهم و دهم درس تاریخ و فرهنگ۲- گروه ۱- آقای مهندس نیک سرشت
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس نیک سرشت)، ساعت کلاس مجازی نهم و … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم درس مبانی فناوری اطلاعات -گروه ۱– آقای مهندس نیک سرشت

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم درس مبانی فناوری اطلاعات -گروه ۱– آقای مهندس نیک سرشت
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس نیک سرشت)، کلاس مجازی دهم درس مبانی فناوری … ادامه...

تغییرساعت کلاس مجازی جبرانی درس آنتن- گروه ۱- آقای مهندس حدائق

تغییرساعت کلاس مجازی جبرانی درس آنتن- گروه ۱- آقای مهندس حدائق
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس حدائق)، تغییرساعت کلاس مجازی جبرانی درس آنتن- گروه ۱- در تاریخ ۱۷/۳/۹۵ … ادامه...

تغییر کلاس مجازی هشتم درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ – خانم مهندس حسینی

تغییر کلاس مجازی هشتم درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ – خانم مهندس حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس حسینی)، کلاس مجازی هشتم درس اصول برنامه سازی -گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – آقای مهندس حسینی

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – آقای مهندس حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس حسینی)، یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس کنترل صنعتی-گروه … ادامه...

دو جلسه کلاس مازاد مجازی دروس حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل خصوصی۱ و داوری بین المللی گروه ۱-آقای دکتر ایزدی

دو جلسه کلاس مازاد مجازی دروس حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل خصوصی۱ و داوری بین المللی گروه ۱-آقای دکتر ایزدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس تفسیر موضوعی قران – گروه ۱- آقای دکتر ساجدی

جبرانی کلاس مجازی درس تفسیر موضوعی قران – گروه ۱- آقای دکتر ساجدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساجدی)، دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تفسیر موضوعی قران … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس سیستم های کنترل خطی- گروه ۱- خانم مهندس کاظمی

جبرانی کلاس مجازی درس سیستم های کنترل خطی- گروه ۱- خانم مهندس کاظمی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس کاظمی)، جبرانی کلاس مجازی درس سیستم های کنترل خطی – … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه ۱- آقای دکتر فخارزاده

یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه ۱- آقای دکتر فخارزاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فخارزاده)، یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه … ادامه...

تغییر کلاس مجازی ششم تست و نگهداری نرم افزار-گروه ۱ – آقای دکتر حمزه

تغییر کلاس مجازی ششم تست و نگهداری نرم افزار-گروه ۱ – آقای دکتر حمزه
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر حمزه)، کلاس مجازی ششم تست و نگهداری نرم افزار-گروه … ادامه...