مطالب توسط ملیحه شهابی

تقلیل درس مدیریت پروژه های نرم افزار- از دو گروه به یک گروه- آقای دکتر اکبری

تقلیل درس مدیریت پروژه های نرم افزار- از دو گروه به یک گروه- آقای دکتر اکبری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اکبری)، درس مدیریت پروژه های نرم افزار- … ادامه...

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس فیزیک ۲-آقای دکتر پارسایی

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس فیزیک ۲-آقای دکتر پارسایی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر پارسایی)، کنسل شدن کلاس مجازی اول درس فیزیک ۲-در تاریخ ۸/۷/۹۳ کنسل شد … ادامه...

تقلیل درس بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی – از دو گروه به یک گروه- آقای دکتر اکبریان

تقلیل درس بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی – از دو گروه به یک گروه- آقای دکتر اکبریان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اکبریان)، تقلیل درس بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی … ادامه...

تقلیل درس طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک- از دو گروه به یک گروه- آقای دکتر فخر احمد

تقلیل درس طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک- از دو گروه به یک گروه- آقای دکتر فخر احمد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فخر احمد)، تقلیل درس طراحی وب … ادامه...

تقلیل درس برنامه ریزی منابع سازمانی از دو گروه به یک گروه- آقای دکتر خیامی

تقلیل درس برنامه ریزی منابع سازمانی از دو گروه به یک گروه- آقای دکتر خیامی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر خیامی)، درس برنامه ریزی منابع سازمانی از دو … ادامه...

تقلیل درس ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب – از دو گروه به یک گروه- آقای دکتر طاهری

تقلیل درس ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب – از دو گروه به یک گروه- آقای دکتر طاهری بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر طاهری)، درس ذخیره و بازیابی … ادامه...

تقلیل درس سیستمهای اطلاعات مدیریت – از دو گروه به یک گروه- آقای دکتر دستغیبی فرد

تقلیل درس سیستمهای اطلاعات مدیریت – از دو گروه به یک گروه- آقای دکتر دستغیبی فرد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر دستغیبی فرد)، درس ذخیره و بازیابی اطلاعات … ادامه...

اطلاعیه شماره۱ برنامه کلاسی ،امتحانات میان ترم و پایان ترم نیمسال اول ۹۵ – ۹۴

اطلاعیه شماره۱ برنامه کلاسی ،امتحانات میان ترم و پایان ترم نیمسال اول ۹۵ – ۹۴

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند که جهت مشاهده برنامه امتحانات میان ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مخابرات ۱ -گروه ۱- آقای دکتر کاظمی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مخابرات ۱ -گروه ۱- آقای دکتر کاظمی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر کاظمی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مخابرات ۱ -گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۲ و تغییر تاریخ کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۱ – گروه ۱ – آقای دکتر زرنشان

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۲ و تغییر تاریخ کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۱ – گروه ۱ – آقای دکتر زرنشان

بنا به نظر استاد … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس پایگاههای داده در تجارت الکترونیک-گروه ۱و ۲ – آقای دکتر فخر احمد

یک جلسه کلاس جبرانی درس پایگاههای داده در تجارت الکترونیک-گروه ۱و ۲ – آقای دکتر فخر احمد

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فخر احمد)، یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

سه جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای اختصاصی ۲-گروه ۱ – آقای دکترخدائیان

سه جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای اختصاصی ۲-گروه ۱ – آقای دکترخدائیان

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکترخدائیان) سه جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای … ادامه...