مطالب توسط ملیحه شهابی

ادغام کلاسهای دروس الکترونیک قدرت و کاربرد الکترونیک قدرت با درس الکترونیک صنعتی

ادغام کلاسهای دروس الکترونیک قدرت و کاربرد الکترونیک قدرت با درس الکترونیک صنعتی
بنا به نظر معاونت کلاسهای دروس الکترونیک قدرت و کاربرد الکترونیک قدرت با درس الکترونیک صنعتی ادغام … ادامه...

کنسل شدن کلاسهای مجازی دروس کنترل نوین و کنترل دیجیتال و آز ، کنترل پیشرفته ، ماکروویو ، الکترونیک ۳ ،الکترونیک پیشرفته ، ماشینهای مخصوص و طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه و ارائه ی آن به صورت خودخوان

کنسل شدن کلاسهای مجازی دروس کنترل نوین و کنترل دیجیتال و آز ، کنترل پیشرفته ، ماکروویو ، الکترونیک ۳ ،الکترونیک پیشرفته ، ماشینهای مخصوص و طراحی خطوط انتقال انرژی … ادامه...

تبدیل درس کنترل پیشرفته به خودخوان و دو جلسه کلاس جهت این درس – خانم مهندس صادقی

تبدیل درس کنترل پیشرفته به خودخوان و دو جلسه کلاس جهت این درس – خانم مهندس صادقی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم مهندس صادقی) درس کنترل پیشرفته به … ادامه...

تغییر استاد درس کنترل نوین -گروه ۱ – از آقای مهندس ایمان حسینی به آقای دکتر عارفی و تبدیل این درس به خودخوان

تغییر استاد درس کنترل نوین -گروه ۱ – از آقای مهندس ایمان حسینی به آقای دکتر عارفی و تبدیل این درس به خودخوان
استاد درس کنترل نوین -گروه ۱ – … ادامه...

تغییر استاد درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – از آقای دکتر عارفی به آقای مهندس ایمان حسینی

تغییر استاد درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – از آقای دکتر عارفی به آقای مهندس ایمان حسینی
استاد درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – از آقای دکتر عارفی به آقای … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی

جبرانی کلاس مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صفوی)، جبرانی کلاس مجازی درس طراحی … ادامه...

کنسل شدن کلاس مجازی درس تاسیسات الکتریکی – گروه ۱- آقای دکتر اله بخشی

کنسل شدن کلاس مجازی درس تاسیسات الکتریکی – گروه ۱- آقای دکتر اله بخشی
بنا به نظر استاد محترم (آقای دکتر اله بخشی) کلاس مجازی درس تاسیسات الکتریکی – گروه … ادامه...

تغییر کلاس مجازی اول درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت- گروه ۱–آقای دکتر عارفی

تغییر کلاس مجازی اول درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت- گروه ۱–آقای دکتر عارفی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عارفی)، کلاس مجازی اول درس ابزار دقیق پیشرفته … ادامه...

تغییر ساعت و تاریخ کلاس مجازی درس ریاضی مهندسی -۳ واحدی -گروه ۱- آقای دکتر جمشیدی

تغییر ساعت و تاریخ کلاس مجازی درس ریاضی مهندسی -۳ واحدی -گروه ۱- آقای دکتر جمشیدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر جمشیدی)، ساعت و تاریخ کلاس مجازی درس … ادامه...

کنسل شدن جلسه اول کلاس مجازی درس طراحی پستهای فشار قوری و پروژه –گروه ۱–آقای دکتر مردانه

کنسل شدن جلسه اول کلاس مجازی درس طراحی پستهای فشار قوری و پروژه –گروه ۱–آقای دکتر مردانه
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر مردانه)، جلسه اول کلاس مجازی درس … ادامه...

برنامه آزمایشگاه بخش برق و کامپیوتر نیمسال دوم ۹۵-۹۴

لطفا جهت مشاهده برنامه آزمایشگاه بخش برق و کامپیوتر به لینک های زیر مراجعه نمایید:

آزمایشگاههای بخش کامپیوتر .
آزماشگاههای بخش برقادامه...