مطالب توسط ملیحه شهابی

تغییر استاد درس شناسایی سیستمها -گروه ۱ – از خانم دکتر دهقانی به آقای دکتر عارفی

تغییر استاد درس شناسایی سیستمها -گروه ۱ – از خانم دکتر دهقانی به آقای دکتر عارفی

بنا به نظر معاونت دانشکده استاد درس شناسایی سیستمها -گروه ۱ – از خانم … ادامه...

اضافه شدن درس آمار واحتمالات دو واحدی – آقای دکتر برهان حقیقی

اضافه شدن درس آمار واحتمالات دو واحدی – آقای دکتر برهان حقیقی

بنا به نظر دانشکده درس آمار واحتمالات دو واحدی به رشته کامپیوتر اضافه شد.(شایان ذکر است برنامه این … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس ساختمان داده ها -گروه ۱– خانم مهندس بازرگان

یک جلسه کلاس جبرانی درس ساختمان داده ها -گروه ۱ خانم مهندس بازرگان

     بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس بازرگان)، یک جلسه کلاس جبرانی درس ساختمان … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی درس مبانی سازمان و مدیریت -گروه ۱- آقای هاشمی

 

 

 

تغییر تاریخ کلاس مجازی درس مبانی سازمان و مدیریت -گروه ۱- آقای هاشمی

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر هاشمی)، تاریخ کلاس مجازی درس مبانی سازمان … ادامه...

تغییر استاد درس مدارهای الکترونیکی -گروه ۱ – از آقای دکتر میری به مهندس محمدی پویان

تغییر استاد درس مدارهای الکترونیکی -گروه ۱ – از آقای دکتر میری به مهندس محمدی پویان

استاد درس مدارهای الکترونیکی -گروه ۱ – از آقای دکتر میری به مهندس محمدی … ادامه...

تغییر کلاس مجازی اول درس مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی -گروه ۱- آقای مهندس عمید منفرد

تغییر کلاس مجازی اول درس مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی -گروه ۱- آقای مهندس عمید منفرد

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس عمید منفرد)، کلاس مجازی اول درس … ادامه...

اضافه شدن دروس فیزیک ۱(رشته برق) –دکتر پوست فروش برنامه نویسی کامپیوتر و برنامه سازی کامپیوتر(رشته برق) آقای مهندس وفامند و ریاضی ا (رشته کامپیوتر و برق) – آقای دکترفرجام- مبانی سازمان و مدیریت (رشته جهانگردی)- دکتر هاشمی

اضافه شدن دروس فیزیک ۱(رشته برق) –دکتر پوست فروش برنامه نویسی کامپیوتر و برنامه سازی کامپیوتر(رشته برق) آقای مهندس وفامند و ریاضی ا (رشته کامپیوتر و برق) – آقای دکترفرجام-… ادامه...

کنسل شدن جلسه اول برخی دروس

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جلسه اول کلاسهای ذکر شده برگزار نمی گردد:

کنترل صنعتی – خانم مهندس زهرا کاظمی

کنترل نوین – خانم مهندس

ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس اصول سیستمهای کنترل گسترده DCS – گروه ۱- آقای دکتر صفوی

جبرانی کلاس مجازی درس اصول سیستمهای کنترل گسترده DCS – گروه ۱-   آقای دکتر صفوی

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صفوی)، جبرانی کلاس مجازی درس اصول … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مکانیک سیالات ، انتقال حرارت و ترمودینامیک – گروه ۱ -آقای دکتر غنایی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مکانیک سیالات ، انتقال حرارت و ترمودینامیک – گروه ۱ -آقای دکتر غنایی

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر غنایی) ، یک … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و تغییر جلسه دهم درس اندیشه اسلامی ۱ – گروه ۱–آقای دکتر فارسی نژاد

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و تغییر جلسه دهم درس اندیشه اسلامی ۱ – گروه ۱–آقای دکتر فارسی نژاد

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فارسی نژاد)، یک جلسه ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی و یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۱(مخابرات و کامپیوتر)-گروه ۱– آقای دکتر فرجود

یک جلسه کلاس جبرانی و یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس   ریاضی ۱(مخابرات و کامپیوتر)-گروه ۱ آقای دکتر فرجود

   بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فرجود)، … ادامه...