مطالب توسط ملیحه شهابی

تغییر کلاس مجازی هشتم درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ – خانم مهندس حسینی

تغییر کلاس مجازی هشتم درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ – خانم مهندس حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس حسینی)، کلاس مجازی هشتم درس اصول برنامه سازی -گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – آقای مهندس حسینی

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – آقای مهندس حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس حسینی)، یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس کنترل صنعتی-گروه … ادامه...

دو جلسه کلاس مازاد مجازی دروس حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل خصوصی۱ و داوری بین المللی گروه ۱-آقای دکتر ایزدی

دو جلسه کلاس مازاد مجازی دروس حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل خصوصی۱ و داوری بین المللی گروه ۱-آقای دکتر ایزدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس تفسیر موضوعی قران – گروه ۱- آقای دکتر ساجدی

جبرانی کلاس مجازی درس تفسیر موضوعی قران – گروه ۱- آقای دکتر ساجدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساجدی)، دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تفسیر موضوعی قران … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس سیستم های کنترل خطی- گروه ۱- خانم مهندس کاظمی

جبرانی کلاس مجازی درس سیستم های کنترل خطی- گروه ۱- خانم مهندس کاظمی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس کاظمی)، جبرانی کلاس مجازی درس سیستم های کنترل خطی – … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه ۱- آقای دکتر فخارزاده

یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه ۱- آقای دکتر فخارزاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فخارزاده)، یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه … ادامه...

تغییر کلاس مجازی ششم تست و نگهداری نرم افزار-گروه ۱ – آقای دکتر حمزه

تغییر کلاس مجازی ششم تست و نگهداری نرم افزار-گروه ۱ – آقای دکتر حمزه
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر حمزه)، کلاس مجازی ششم تست و نگهداری نرم افزار-گروه … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی دروس حقوق جزای عمومی ۱ و حقوق جزای عمومی ۳ و جامعه شناسی جنایی – گروه ۱- آقای دکتر رایجیان

جبرانی کلاس مجازی دروس حقوق جزای عمومی ۱ و حقوق جزای عمومی ۳ و جامعه شناسی جنایی – گروه ۱- آقای دکتر رایجیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر … ادامه...

تغییرکلاس مجازی دوم درس کنترل پیشرفته- گروه ۱- خانم مهندس لاله صادقی

تغییرکلاس مجازی دوم درس کنترل پیشرفته- گروه ۱- خانم مهندس لاله صادقی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس لاله صادقی)، کلاس مجازی دوم درس کنترل پیشرفته- گروه ۱-از تاریخ … ادامه...

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مدیریت دانش -گروه ۱– آقای دکتر ساکتی

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مدیریت دانش -گروه ۱– آقای دکتر ساکتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساکتی)، دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مدیریت دانش -گروه … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت- گروه ۱–آقای دکتر عارفی

یک جلسه جبرانی کلاس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت- گروه ۱–آقای دکتر عارفی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عارفی)، یک جلسه جبرانی کلاس ابزار دقیق پیشرفته در … ادامه...