مطالب توسط ملیحه شهابی

کنسل شدن کلاس مجازی درس تاسیسات الکتریکی – گروه ۱- آقای دکتر اله بخشی

کنسل شدن کلاس مجازی درس تاسیسات الکتریکی – گروه ۱- آقای دکتر اله بخشی
بنا به نظر استاد محترم (آقای دکتر اله بخشی) کلاس مجازی درس تاسیسات الکتریکی – گروه … ادامه...

تغییر کلاس مجازی اول درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت- گروه ۱–آقای دکتر عارفی

تغییر کلاس مجازی اول درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت- گروه ۱–آقای دکتر عارفی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عارفی)، کلاس مجازی اول درس ابزار دقیق پیشرفته … ادامه...

تغییر ساعت و تاریخ کلاس مجازی درس ریاضی مهندسی -۳ واحدی -گروه ۱- آقای دکتر جمشیدی

تغییر ساعت و تاریخ کلاس مجازی درس ریاضی مهندسی -۳ واحدی -گروه ۱- آقای دکتر جمشیدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر جمشیدی)، ساعت و تاریخ کلاس مجازی درس … ادامه...

کنسل شدن جلسه اول کلاس مجازی درس طراحی پستهای فشار قوری و پروژه –گروه ۱–آقای دکتر مردانه

کنسل شدن جلسه اول کلاس مجازی درس طراحی پستهای فشار قوری و پروژه –گروه ۱–آقای دکتر مردانه
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر مردانه)، جلسه اول کلاس مجازی درس … ادامه...

برنامه آزمایشگاه بخش برق و کامپیوتر نیمسال دوم ۹۵-۹۴

لطفا جهت مشاهده برنامه آزمایشگاه بخش برق و کامپیوتر به لینک های زیر مراجعه نمایید:

آزمایشگاههای بخش کامپیوتر .
آزماشگاههای بخش برقادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم فروتن )، یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۲ … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی درس شبیه سازی کامپیوتر -گروه ۱– آقای دکتر بصیری

کلاس مجازی جبرانی درس شبیه سازی کامپیوتر -گروه ۱– آقای دکتر بصیری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر بصیری)، کلاس مجازی جبرانی درس شبیه سازی کامپیوتر -گروه ۱–در تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس میدان ها و امواج -گروه ۱ – آقای دکتر علیقنبری

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس میدان ها و امواج -گروه ۱ – آقای دکتر علیقنبری
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر علیقنبری) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس میدان ها و امواج -گروه ۱ – آقای دکتر علیقنبری

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس میدان ها و امواج -گروه ۱ – آقای دکتر علیقنبری
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر علیقنبری) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی و تغییر جلسه دهم درس تجارت الکترونیکی (کارشناسی) ، گروه ۱- آقای دکتر اکبری

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تجارت الکترونیکی (کارشناسی) ، گروه ۱- آقای دکتر اکبری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اکبری)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تجارت … ادامه...

تغییر کلاس مجازی درس خودخوان بررسی ماشینهای الکتریکی ۳ – گروه ۱- آقای دکتر اله بخشی

تغییر کلاس مجازی درس خودخوان بررسی ماشینهای الکتریکی ۳ – گروه ۱- آقای دکتر اله بخشی
بنا به نظر استاد محترم (آقای دکتر اله بخشی) کلاس مجازی درس خودخوان بررسی … ادامه...