مطالب توسط ملیحه شهابی

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس مدارهای الکتریکی ۱- گروه ۱- خانم مهندس کریمی

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس مدارهای الکتریکی ۱- گروه ۱-   خانم مهندس کریمی

          بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس کریمی)، یک جلسه کلاس جبرانی درس مدارهای … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مدیریت پروژه های نرم افزار ، گروه ۱- آقای دکتر اکبری

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مدیریت پروژه های نرم افزار ، گروه ۱- آقای دکتر اکبری

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اکبری)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ حقوق کیفری – گروه ۱–خانم دکتر رضوانی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ حقوق کیفری – گروه ۱–خانم دکتر رضوانی

     بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر رضوانی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ حقوق … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتمها -گروه ۱- آقای مهندس فاموری

یک جلسه کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتمها -گروه ۱- آقای مهندس فاموری

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس فاموری)، یک جلسه کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتمها -گروه ۱– در … ادامه...

تغییر کلاس مجازی هشتم درس کنترل کننده برنامه پذیر و آز -گروه ۱ – خانم مهندس مختارنامه

تغییر کلاس مجازی هشتم درس کنترل کننده برنامه پذیر و آز -گروه ۱ خانم مهندس مختارنامه

   بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس مختارنامه)، تغییر کلاس مجازی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی و مازاد مجازی درس مدارهای الکتریکی ۱- گروه ۱- خانم مهندس کریمی

یک جلسه کلاس جبرانی و مازاد مجازی درس مدارهای الکتریکی ۱- گروه ۱-   خانم مهندس کریمی

          بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس کریمی)، یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم و یک جلسه جبرانی درس شناخت صنعت جهانگردی- گروه ۱- خانم دکتر شکاری

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم و یک جلسه جبرانی درس شناخت صنعت جهانگردی- گروه ۱-   خانم دکتر شکاری

          بنا بنظر استاد محترم درس ( خانم دکتر شکاری)، تاریخ کلاس … ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر اسدی) کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل-گروه ۱ در … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس امنیت سامانه های اطلاعاتی – گروه ا – آقای دکتر کشاورز حداد

یک جلسه کلاس جبرانی درس امنیت سامانه های اطلاعاتی – گروه ا – آقای دکتر کشاورز حداد

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر کشاورز حداد) یک جلسه کلاس … ادامه...