مطالب توسط

اطلاعیه شماره۱ برنامه کلاسی ،امتحانات میان ترم و پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵

اطلاعیه شماره۱ برنامه کلاسی ،امتحانات میان ترم و پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵
بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند که جهت مشاهده برنامه امتحانات میان ترم … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی حقوق جزای عمومی۲،آقای دکتر ساداتی

کلاس مجازی جبرانی حقوق جزای عمومی۲،آقای دکتر ساداتی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی حقوق جزای عمومی۲،آقای دکتر ساداتی در تاریخ ۰۹/۱۰/۹۵ ساعت ۱۵:۳۰ – ۱۴ برگزار میگردد… ادامه...

کلاس مجازی مازاد مبانی کامپیوتر و برنامه سازی؛آقای مهندس یزدیان

کلاس مجازی مازاد مبانی کامپیوتر و برنامه سازی؛آقای مهندس یزدیان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد مبانی کامپیوتر و برنامه سازی؛آقای مهندس یزدیان در تاریخ ۰۹/۱۰/۹۵ ساعت ۱۸ … ادامه...

کلاس مجازی مازاد مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ،آقای مهندس یزدیان دهکردی

کلاس مجازی مازاد مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ،آقای مهندس یزدیان دهکردی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ،آقای مهندس یزدیان دهکردی در … ادامه...

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ در شهرهای اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبی وارمنستان

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ در شهرهای اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در ادامه...

اطلاعیه شماره ۲برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۲برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

  1. جهت مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم

ادامه...

اطلاعیه شماره ۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ )

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ )

بدینوسیله به اطلاع کلیه … ادامه...

کلاسهای مجازی مازاد متون فقه جزایی (ارشد)؛آقای دکتر هادیان

کلاسهای مجازی مازاد متون فقه جزایی (ارشد)؛آقای دکتر هادیان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاسهای مجازی مازاد متون فقه جزایی (ارشد)؛آقای دکتر هادیان در تاریخ ۰۴/۱۰/۹۵ ساعتهای ۱۵ – ۱۴ … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی متون حقوقی۲؛آقای دکتر سربازیان

کلاس مجازی جبرانی متون حقوقی۲؛آقای دکتر سربازیان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی متون حقوقی۲؛آقای دکتر سربازیان در تاریخ ۰۶/۱۰/۹۵ ساعتهای ۱۷:۳۰ – ۱۶:۳۰برگزار خواهد شد.… ادامه...

کلاسهای مجازی دروس ایجاد بانکهای اطلاعاتی،اصول طراحی پایگاه داده ها؛آقای مهندس رضاپور

کلاسهای مجازی دروس ایجاد بانکهای اطلاعاتی،اصول طراحی پایگاه داده ها؛آقای مهندس رضاپور

بنا بنظر استاد محترم درس،

  1. کلاس مجازی درس ایجاد بانکهای اطلاعاتی ؛آقای مهندس رضاپور در تاریخ ۰۱/۱۰/۹۵ ساعت

ادامه...

کلاسهای مجازی مازاد مدارهای الکتریکی۲ و الکترونیک دیجیتال،آقای مهندس نوشاد

کلاسهای مجازی مازاد مدارهای الکتریکی۲ و الکترونیک دیجیتال،آقای مهندس نوشاد

بنا بنظر استاد محترم درس،

  1. کلاسهای مجازی مازاد مدارهای الکتریکی۲ ،آقای مهندس نوشاد در تاریخ ۰۹/۱۰/۹۵ ساعت ۱۶ – ۱۴

ادامه...

تغییر در کلاس مجازی دهم دروس حقوق مدنی۸ و متون حقوقی۲؛آقای دکتر سربازیان

تغییر در کلاس مجازی دهم دروس حقوق مدنی۸ و متون حقوقی۲؛آقای دکتر سربازیان

بنا بنظر استاد محترم درس،

  1. کلاس مجازی دهم درس حقوق مدنی۸ ؛آقای دکتر سربازیان از تاریخ ۰۸/۱۰/۹۵به

ادامه...

تغییر در کلاس مجازی نهم اندیشه اسلامی ۲؛آقای دکتر شکر

تغییر در کلاس مجازی نهم اندیشه اسلامی ۲؛آقای دکتر شکر

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی نهم اندیشه اسلامی ۲؛آقای دکتر شکر از تاریخ ۰۱/۱۰/۹۵ به تاریخ ۰۷/۱۰/۹۵ ساعت … ادامه...