مطالب توسط

تغییر در کلاسهای مجازی زبان ماشین و برنامه سازی سیستم۳و۲ واحدی،خانم مهندس شه پرست

تغییر در کلاسهای مجازی زبان ماشین و برنامه سازی سیستم۳و۲ واحدی،خانم مهندس شه پرست

به اطلاع میرساند که بدلیل ادغام تعدادی از دروس و ایجاد تداخل در برنامه کلاسی زبان … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی اول کنترل دیجیتال و آز؛آقای دکتر آسمانی

جبرانی کلاس مجازی اول کنترل دیجیتال و آز؛آقای دکتر آسمانی

بنا بنظر استاد محترم درس، جبرانی کلاس مجازی اول کنترل دیجیتال و آز؛آقای دکتر آسمانی در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۳ ساعت ۱۶ … ادامه...

برنامه کلاسهای مجازی درس ماشین های مخصوص ،آقای دکتر محمد محمدی

برنامه کلاسهای مجازی درس ماشین های مخصوص ،آقای دکتر محمد محمدی

به اطلاع میرساند که کلاسهای مجازی درس ماشین های مخصوص ،آقای دکتر محمد محمدی به شرح زیر میباشد:

کد

ادامه...

کلاسهای مجازی ریاضی مهندسی۳ واحدی گروهای۲و۱،آقای دکتر مهاجری

کلاسهای مجازی ریاضی مهندسی۳ واحدی گروهای۲و۱،آقای دکتر مهاجری

بدلیل به حد نصاب نرسیدن گروه۲ در درس ریاضی مهندسی۳ واحدی ،آقای دکتر مهاجری ؛ گروه مذکور حذف شد و با گروه۱ … ادامه...

تغییر در ساعت کلاسهای مجازی برنامه سازی سیستم ؛آقای دکتر فاضل

تغییر در ساعت کلاسهای مجازی برنامه سازی سیستم ؛آقای دکتر فاضل

به اطلاع میرساند که بدلیل ادغام تعدادی از دروس و ایجاد تداخل در برنامه کلاسی برنامه سازی سیستم ؛آقای … ادامه...

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر: حذف و ادغام تعدادی از دروس و ارائه دروس بصورت خودخوان

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر: حذف و ادغام تعدادی از دروس و ارائه دروس بصورت خودخوان

  • طراحی سیستمهای VLSI،آقای دکتر امامی

در ترم نیمسال دوم۹۴ – ۹۳ درس طراحی سیستمهای … ادامه...

کلاس های مجازی تجارت الکترونیک بین بنگاهی گروه۲،آقای دکتر صنایعی

کلاس های مجازی تجارت الکترونیک بین بنگاهی گروه۲،آقای دکتر صنایعی

بدین وسیله به اطلاع میرساند که بدلیل حذف گروه ۲ درس تجارت الکترونیک بین بنگاهی،آقای دکتر صنایعی ؛ وادغام آن … ادامه...

کلاسهای مجازی درس انگلیسی عمومی،آقای دکتر خرمایی

کلاسهای مجازی درس انگلیسی عمومی،آقای دکتر خرمایی

در ترم نیمسال دوم۹۴ – ۹۳ درس انگلیسی عمومی،آقای دکتر خرمایی بصورت خودخوان ارائه میگردد

به اطلاع میرساند که برنامه کلاسی درس خودخوان … ادامه...

قابل توجه دانشجویان رشته برق: حذف و ادغام تعدادی از دروس و ارائه دروس بصورت خودخوان

قابل توجه دانشجویان رشته برق: حذف و ادغام تعدادی از دروس و ارائه دروس بصورت خودخوان

  1. بدلیل به حد نصاب نرسیدن درس کنترل کننده برنامه پذیر و آز،آقای دکتر مجید

ادامه...

تغییر کلاسهای مجازی حقوق بین الملل عمومی۱،متون حقوقی۲ و حقوق سازمانهای بین المللی؛آقای دکتر طلایی

تغییر کلاسهای مجازی حقوق بین الملل عمومی۱،متون حقوقی۲ و حقوق سازمانهای بین المللی؛آقای دکتر طلایی

به اطلاع میرساند که برنامه کلاسهای مجازی حقوق بین الملل عمومی۱،متون حقوقی۲ و حقوق سازمانهای … ادامه...

برنامه کلاسی درس خودخوان نرم افزارهای کاربردی،آقای مهندس امین زارع

برنامه کلاسی درس خودخوان نرم افزارهای کاربردی،آقای مهندس امین زارع

به اطلاع میرساند که برنامه کلاسی درس خودخوان نرم افزارهای کاربردی،آقای مهندس امین زارع به شرح زیر برگزار خواهد شد:… ادامه...

برنامه کلاسی درس تجارت الکترونیکی بین بنگاهی ،گروههای۲و۱؛ آقای دکتر صنایعی(نیمسال دوم۹۴-۹۳)

برنامه کلاسی درس تجارت الکترونیکی بین بنگاهی ،گروههای۲و۱؛ آقای دکتر صنایعی(نیمسال دوم۹۴-۹۳)

جهت مشاهده برنامه کلاسی درس تجارت الکترونیکی بین بنگاهی ،گروههای۲و۱؛ آقای دکتر صنایعی(نیمسال دوم۹۴-۹۳) به لینک برنامه کلاسی … ادامه...

اطلاعیه شماره۱ برنامه کلاسی ،امتحانات میان ترم و پایان ترم نیمسال دوم ۹۴ – ۹۳

اطلاعیه شماره۱ برنامه کلاسی ،امتحانات میان ترم و پایان ترم نیمسال دوم ۹۴ – ۹۳

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند که جهت مشاهده برنامه امتحانات میان ادامه...