مطالب توسط فاطمه راستی

کلاس مجازی جبرانی گرافیک کامپیوتری،آقای مهندس زارع

کلاس مجازی جبرانی گرافیک کامپیوتری،آقای مهندس زارع

بنا بنظر استاد محترم درس؛ کلاس مجازی جبرانی گرافیک کامپیوتری،آقای مهندس زارع در تاریخ ۱۴/۰۹/۹۵ ساعت ۱۸ – ۱۶ برگزار میگردد

 … ادامه...

کلاسهای مجازی جبرانی زبان انگلیسی ویژه ، آقای دکتر صابر خاقانی نژاد

کلاسهای مجازی جبرانی زبان انگلیسی ویژه ، آقای دکتر صابر خاقانی نژاد

بنا بنظر استاد محترم درس؛ کلاسهای مجازی جبرانی زبان انگلیسی ویژه ، آقای دکتر صابر خاقانی نژاد در … ادامه...

تغییر در کلاس مجازی ششم روانشناسی عمومی(جهانگردی)،آقای دکتر همتی

تغییر در کلاس مجازی ششم روانشناسی عمومی(جهانگردی)،آقای دکتر همتی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی ششم روانشناسی عمومی(جهانگردی)،آقای دکتر همتی از تاریخ ۰۹/۰۹/۹۵ به تاریخ ۱۳/۰۹/۹۵ ساعت ۱۷:۳۰ – … ادامه...

تغییر در کلا س مجازی هفتم و هشتم معادلات دیفرانسیل(۳واحدی)،خانم مهندس دوانی پور

تغییر در کلا س مجازی هفتم و هشتم معادلات دیفرانسیل(۳واحدی)،خانم مهندس دوانی پور

بنا بنظر استاد محترم درس؛

  1. کلاس مجازی هفتم معادلات دیفرانسیل(۳واحدی)،خانم مهندس دوانی پور از تاریخ ۱۶/۰۹/۹۵ به

ادامه...

تغییر در کلاس مجازی ششم و مجازی جبرانی مدیریت زنجیره عرضه ، آقای دکتر علیرضا مختار

تغییر در کلاس مجازی ششم و مجازی جبرانی مدیریت زنجیره عرضه ، آقای دکتر علیرضا مختار

بنا بنظر استاد محترم درس؛

۱-کلاس مجازی جبرانی مدیریت زنجیره عرضه ، آقای دکتر … ادامه...

مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ در شهرهای اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبی وارمنستان

مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ در شهرهای

اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در ادامه...

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ )

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ )

بدینوسیله به اطلاع کلیه … ادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

  1. جهت مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات میان ترم

ادامه...

اطلاعیه شماره۱برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ (عدم برگزاری امتحان میان ترم جهت برخی از دروس)

اطلاعیه شماره۱برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۶ – ۹۵ (عدم برگزاری امتحان میان ترم جهت برخی از دروس)
بدین وسیله به اطلاع میرساند که جهت دروس :
۱. مبانی … ادامه...

کلاس مجازی مازاد اخلاق وتربیت اسلامی ؛آقای دکتر شکر

کلاس مجازی مازاد اخلاق وتربیت اسلامی ؛آقای دکتر شکر

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد اخلاق وتربیت اسلامی ؛آقای دکتر شکر در تاریخ ۰۵/۰۸/۹۵ ساعت ۱۱:۳۰ – ۱۰ … ادامه...

کلاسهای مجازی جبرانی زبانهای برنامه نویسی وب،آقای دکتر حمزه

کلاسهای مجازی جبرانی زبانهای برنامه نویسی وب،آقای دکتر حمزه

بنا بنظر استاد محترم درس؛ کلاسهای مجازی جبرانی زبانهای برنامه نویسی وب،آقای دکتر حمزه در تاریخهای۰۳/۰۸/۹۵ و۰۵/۰۸/۹۵ در ساعت ۱۸ – … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی اول و دوم درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ؛ آقای مهندس یزدیان

کلاس مجازی جبرانی اول و دوم درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ؛ آقای مهندس یزدیان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی اول و دوم درس مبانی کامپیوتر … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی اول مهندسی نرم افزار۲ ؛ خانم مهندس همایونی

کلاس مجازی جبرانی اول مهندسی نرم افزار۲ ؛ خانم مهندس همایونی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی اول مهندسی نرم افزار۲ ؛ خانم مهندس همایونی در تاریخ ۰۲/۰۸/۹۵ … ادامه...