مطالب توسط

اعلام زمان و نحوه ثبت نام وام شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

زمان ثبت نام وام شهریه:

 ۱۳۹۷/۱۱/۰۲  لغایت ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

 

زمان تحویل مدارک به کارشناس دانشجویی دانشکده(آقای صالحی):     

دانشجویان محترم باید تا روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ مدارک خود را تحویل دهید.

 

همزمان با ادامه...