مطالب توسط شیدا سروستانی

دروس ارائه شده در ترم دوم ۹۷ ( ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – کلیه گرایش ها)

رشته

نام درس

تعداد واحد

مدیریت سیستمها

سیستمهای پشتیبان تصمیم پیشرفته

۳

مدیریت فناوری اطلاعات

۳

مدیریت دانش

۳

نیاز سنجی اطلاعاتی

۳

مهندسی سیستمها

۳

طراحی و تولید نرم

ادامه...

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات کلیه گرایشها ورودی نیمسال دوم ۹۵ می رساند:

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات کلیه گرایشها ورودی نیمسال دوم ۹۵ می رساند:

 

– فرصت تعیین استاد راهنمای پایان نامه برای دانشجویان شیوه پژوهش محورادامه...

زمینه های تحقیقاتی اعلام شده توسط اساتید جهت تعیین موضوع سمینار ویژه دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات هر سه گرایش

زمینه های تحقیقاتی اعلام شده توسط اساتید جهت تعیین موضوع سمینار ویژه

قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات هر سه گرایش

موضوعات تحقیقاتی اساتید شامل لیست موجود … ادامه...

منبع تکدرس پایان ترم ۹۵(زمان برگزاری همزمان با آزمون پایان ترم درس مربوطه)

منبع تکدرس پایان ترم ۹۵(زمان برگزاری همزمان با آزمون پایان ترم درس مربوطه)

منبع امتحان تکدرس

بخش

عنوان درس

ردیف

 

کتاب حقوق اداری دکتر محمد امامی .جلد ۱ . انتشارات

ادامه...

نحوه ثبت نام وشرکت در امتحان تک درس پایان ترم نیمسال اول۹۵

نحوه ثبت نام وشرکت در امتحان تک درس پایان ترم ۹۵

با سلام

به اطلاع دانشجویان محترم که شرایط اخذ تک درس را براساس اطلاعیه موجود درسایت دانشکده دارند – … ادامه...