مطالب توسط

تغییر کلاس مجازی دهم درس سیستمهای پشتیبان تصمیم یار پیشرفته گروه ۱–آقای دکتر هاشمی

تغییر کلاس مجازی دهم درس سیستمهای پشتیبان تصمیم یار پیشرفته گروه ۱–آقای دکتر هاشمی

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر هاشمی)، تغییر کلاس مجازی  دهم درس سیستمهای پشتیبان تصمیم … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم دروس سیستمهای چند رسانه ای /محیط های چند رسانه ای و ذخیره و بازیابی اطلاعات – گروه ۱-

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم دروس سیستمهای چند رسانه ای /محیط های چند رسانه ای و ذخیره و بازیابی اطلاعات – گروه ۱-   آقای دکتر حری

           بنا بنظر استاد محترم … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی -گروه ۱ – خانم مهندس آشور ماهانی

یک جلسه کلاس جبرانی کلاس  مجازی درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی  -گروه ۱ خانم مهندس آشور ماهانی

     بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس آشور

ادامه...

اصلاحیه یک جلسه کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتمها و طراحی الگوریتم -گروه ۱- آقای دکتر طاهری

یک جلسه کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتمها و طراحی الگوریتم -گروه ۱- آقای دکتر طاهری

           بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر طاهری)، یک جلسه کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتمها … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس حقوق سازمانهای بین المللی – گروه ۱- آقای دکتر فشندی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس حقوق سازمانهای بین المللی – گروه ۱-   آقای دکتر فشندی

           بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ادامه...

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۴ – ۹۳

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۴ – ۹۳

جهت مشاهده برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۴ – ۹۳ ، میتوانید به سایت اصلی دانشکده(vus.ir)،لینک برنامه امتحانات … ادامه...

تغییر کلاس مجازی دهم درس کنترل کننده برنامه پذیر و آز -گروه ۱ – آقای مهندس رستمی

تغییر کلاس مجازی دهم درس کنترل کننده برنامه پذیر و آز-گروه ۱ آقای مهندس رستمی

   بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس رستمی)، کلاس مجازی دهم

ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس طراحی رابط کاربر – گروه ۱و ۲- آقای دکتر انصاری

جبرانی کلاس مجازی درس طراحی رابط کاربر – گروه ۱و ۲-   آقای دکتر انصاری

           بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر انصاری)، جبرانی کلاس مجازی درس طراحی رابط … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس قواعد فقه ۱ و متون فقه جزایی -گروه ۱- آقای دکتر هادیان

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس قواعد فقه ۱ و متون فقه جزایی -گروه ۱- آقای دکتر هادیان

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر هادیان)، یک جلسه کلاس مازاد … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس معماری کامپیوتر- ۲واحدی-گروه ۱ و یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی صفحات وب-گر

یک جلسه کلاس جبرانیمجازی درس معماری کامپیوتر- ۲واحدی-گروه ۱  و یک جلسه کلاس جبرانیمجازی درس طراحی صفحات وب-گروه ۱– آقای علیرضا کاظمی

 بنا به نظر استاد محترم درس (آقای علیرضا … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی درس طراحی وبسایتهای تجارت الکترونیک-گروه ۱- آقای دکتر فخر احمد

دو جلسه کلاس جبرانی  درس طراحی وبسایتهای تجارت الکترونیک-گروه ۱- آقای دکتر فخر احمد

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فخر احمد)، دو جلسه کلاس جبرانی  درس طراحی وبسایتهای … ادامه...