مطالب توسط

دروس جبرانی مقطع ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات هر سه گرایش

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات هر سه گرایش می رساند، مسؤولیت عدم اخذ دروس جبرانی صرفاً برعهده دانشجو می باشد و لازمه فارغ التحصیلی کسب … ادامه...

انتخاب استاد راهنمای پایان نامه و استاد درس سمینار ویژه ورودی سال۹۴

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات کلیه گرایشها ورودی سال۹۴ (نیمسال اول و دوم ) می رساند:

– فرصت تعیین استاد راهنمای پایان نامه برای دانشجویان شیوه … ادامه...