نحوه اخذ کار تحقیقی ۱ و ۲

با سلام

به اطلاع دانشجویانی که متقاضی اخذ درس کار تحقیقی ۱ و ۲ می باشند می رساند، طبق نظر بخشدرس کار تحقیقی ۱ در ترم ۷ و کار تحقیقی ۲ در ترم ۸ ارائه گردیده است بنابراین دانشجو می بایست ابتدا کار تحقیقی ۱ را در هنگام انتخاب واحد اخذ نموده و سپس در نیمسال بعد تقاضای اخذ کار تحقیقی ۲ نماید.

نحوه اخذ کار تحقیقی ۲ به اینصورت می باشد که ابتدا دانشجو می بایست فرم تعیین موضوع را در شروع ترم به کارشناس بخش تحویل دهد. بعد از تایید موضوعو تعیین استاد راهنما توسط

گروه حقوق، کارشناس می تواند جهت ثبت این درس اقدام نماید.

*دانشجویانی که متقاضی اخذ درس کار تحقیقی۲ می باشند می بایست طبق توضیحات فوق تا قبل از اتمام حذف و اضافه فرم

تعیین موضوع را تکمیل و به کارشناس بخش ارسال نمایند. عواقب تاخیر در ارسال فرم مذکور به عهده دانشجو خواهد بود.

لازم به ذکر است بعد از طی این مراحل، پیگیری نتیجه جلسه گروه به عهده دانشجو می باشد.

پس از اتمام کار ، استاد درس می تواند نمره مورد نظر خود را با در نظر گرفتن ضوابط دانشگاه )توضیحات زیر( در سیستم

اتوماسیون ثبت نماید.

– دانشجویانی که درس فوق را در نیمسال اول سال تحصیلی اخذ می نمایند تا نیمه تیرماه نیمسال تحصیلی بعد فرصت دارند.ولی در

مورد دانشجویانی که نیمسال اول سال تحصیلی آخرین نیمسال تحصیلی آنهاست ،زمان اعلام نمره درس فوق حداکثر تا پایان

اردیبهشت ماه خواهد بود.

– دانشجویانی که درس فوق را در نیمسال دوم سال تحصیلی اخذ می نمایند تا نیمه بهمن ماه نیمسال تحصیلی بعد

فرصت دارند ولی در مورد دانشجویانی که نیمسال دوم سال تحصیلی آخرین نیمسال آنهاست ،زمان اعلام نمره درس

حداکثر تا پایان شهریور ماه می باشد.

– دانشجویانی که درس فوق را در تابستان اخذ می نمایند تا نیمه تیرماه سال تحصیلی بعد فرصت دارد.ولی در مورد

دانشجویانی که تابستان آخرین نیمسال تحصیلی آنهاست ،زمان اعلام نمره درس حداکثر تا پایان آذرماه خواهد بود

 

 

 

 

 

با آرزوی موفقیت روز افزون

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email