ecom

برنامه ترم بندی رشته مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش تجارت الکترونیک (ورودی های ۹۹ به بعد)

عناوین دروس رشته مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش تجارت الکترونیک (ورودی های ۹۴ به بعد)

۱۲ واحد اصلی- ۱۵ واحد اختیاری- ۲ واحد سمینار ویژه برای شیوه ی آموزش محور بر اساس ۲۹ واحد

۱۲ واحد اصلی- ۱۲ واحد اختیاری- ۶ واحد پایان نامه برای شیوه ی آموزش-پژوهش محور بر اساس ۳۰ واحد

(ورودیهای قبل از ۹۴ جهت اطلاع از عناوین دروس به کارشناس بخش مراجعه نمایند)

 ردیفنام دروستعداد واحدجمع واحد
دروس
جبرانی
۱طراحی صفحات وب
یا مهندسی اینترنت
یا مهندسی فناوری اطلاعات۱
۳۱۳ واحد
۲پایگاه داده ها۳
۳مبانی فناوری اطلاعات
یا تجارت الکترونیکی
۳
۴زبان انگلیسی ویژه۴
دروس
اصلی
۱بازاریابی و پرداخت های الکترونیکی۳۱۲ واحد
۲مدیریت زنجیره عرضه۳
۳طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک۳
۴برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک۳
دروس
اختیاری
۱پایگاههای داده در تجارت الکترونیک۳حداکثر ۱۵ واحد (آموزش محور)
حداکثر ۱۲ واحد (آموزش-پژوهش محور)
۲امنیت در تجارت الکترونیک۳
۳شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک۳
۴هوش تجاری۳
۵ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب۳
۶شبکه های اطلاعاتی۳
۷الگوریتمهای بهینه سازی۳
دروس
تخصصی اجباری
۱سمینار ویژه۲۲ واحد (آموزش محور)
۲پایان نامه۶۶ واحد (آموزش-پژوهش محور)

برنامه ترم بندی رشته مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش تجارت الکترونیک (ورودی های ۹۴ به بعد)

۱۲ واحد اصلی-  ۱۵ واحد اختیاری- ۲ واحد سمینار ویژه برای شیوه ی آموزش محور بر اساس ۲۹ واحد

۱۲ واحد اصلی-  ۱۲ واحد اختیاری- ۶ واحد پایان نامه برای شیوه ی آموزش-پژوهش محور بر اساس ۳۰ واحد

(ورودیهای قبل از ۹۴ جهت اطلاع از برنامه ترم بندی  به کارشناس بخش مراجعه نمایند)

نیمسال اول    
ردیفنام درستعداد واحدنوع درس
۱طراحی صفحات وب
یا مهندسی اینترنت
۳جبرانی
۲پایگاه داده ها۳جبرانی
۳مبانی فناوری اطلاعات
یا تجارت الکترونیکی
۳جبرانی
۴زبان انگلیسی ویژه۴جبرانی
۵بازاریابی و پرداخت های الکترونیکی۳اصلی
۶مدیریت زنجیره عرضه۳اصلی
۷هوش تجاری۳اختیاری
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع درس
۱پایگاههای داده در تجارت الکترونیک۳اختیاری
۲برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک۳اصلی
۳شبکه های اطلاعاتی۳اختیاری
۴الگوریتمهای بهینه سازی۳اختیاری
۵شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک۳اختیاری
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع درس
۱طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک۳اصلی
۲ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب۳اختیاری
۳سمینار ویژه۲تخصصی اجباری

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد گرایش تجارت الکترونیک

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات – گرایش تجارت الکترونیک

[table “99class-ma-ecom-931” not found /]

برنامه میان‌ترم کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

ارشد تجارت الکترونیک

[table “99midterm-ma-ecom-931” not found /]

برنامه پایان‌ترم کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

ارشد تجارت الکترونیک

[table “99final-ma-ecom-931” not found /]

اخبار بخش کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات:

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس بانکهای اطلاعاتی نوین-گروه ۱- آقای دکتر صدرالدینی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس بانکهای اطلاعاتی نوین-گروه ۱- آقای دکتر صدرالدینی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صدرالدینی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس بانکهای اطلاعاتی نوین … ادامه...

کلاس جبرانی درس بازاریابی و پرداختهای الکتریکی- گروه ۱- خانم دکتر مظفری

کلاس جبرانی درس بازاریابی و پرداختهای الکتریکی- گروه ۱- خانم دکتر مظفری
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر مظفری)، کلاس جبرانی درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی زبانهای برنامه نویسی وب-گروه ۱ – آقای دکتر حمزه

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی زبانهای برنامه نویسی وب-گروه ۱ – آقای دکتر حمزه
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر حمزه)، دو جلسه کلاس جبرانی مجازی زبانهای برنامه نویسی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس معماری اطلاعات سازمانی -گروه ۱- آقای دکتر خیامی

یک جلسه کلاس جبرانی درس معماری اطلاعات سازمانی -گروه ۱- آقای دکتر خیامی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر خیامی)، یک جلسه کلاس جبرانی درس معماری اطلاعات سازمانی -گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس طراحی وبسایتهای تجارت الکترونیک-گروه ۱- آقای دکتر فخر احمد

یک جلسه کلاس جبرانی درس طراحی وبسایتهای تجارت الکترونیک-گروه ۱- آقای دکتر فخر احمد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فخر احمد)، یک جلسه کلاس جبرانی درس طراحی وبسایتهای … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب -گروه ۱- آقای دکتر طاهری

دو جلسه کلاس جبرانی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب -گروه ۱- آقای دکتر طاهری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر طاهری)، دو جلسه کلاس جبرانی درس ذخیره … ادامه...

تغییر کلاس جلسه سوم به بعد درس هوش تجاری -گروه ۱ – آقای دکتر موسوی

تغییر کلاس جلسه سوم به بعد درس هوش تجاری -گروه ۱ – آقای دکتر موسوی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر موسوی)، کلاس جلسه سوم به بعد درس هوش … ادامه...

تغییر کلاس مجازی دوم درس صنعت نفت اکتشاف و بهره برداری -گروه ۱- آقای دکتر قاجار

تغییر کلاس مجازی دوم درس صنعت نفت اکتشاف و بهره برداری -گروه ۱- آقای دکتر قاجار
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر قاجار)، کلاس مجازی دوم درس صنعت نفت … ادامه...

اطلاعیه درخصوص تعطیلی دانشگاه شیراز

باسلام

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند به دلیل تعطیلی دانشگاه شیراز در مرداد ماه سال ۹۸ ، وعدم دسترسی کارکنان دانشکده به سیستم آموزشی،خواهشمند است از تماس تلفنی ومکاتبه با … ادامه...

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email