mis

برنامه ترم بندی رشته مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (ورودی های ۹۹ به بعد)

عناوین دروس رشته مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (ورودی های ۹۴ به بعد)

۱۲ واحد اصلی ۱۵ واحد اختیاری- ۲ واحد سمینار ویژه برای شیوه ی آموزش محور بر اساس ۲۹ واحد

۱۲ واحد اصلی ۱۲ واحد اختیاری- ۶ واحد پایان نامه برای شیوه ی آموزش-پژوهش محور بر اساس ۳۰ واحد

(ورودیهای قبل از ۹۴ جهت اطلاع از عناوین دروس به کارشناس بخش مراجعه نمایند)

     
ردیفنام دروستعداد واحدجمع واحد
دروس
جبرانی
۱مهندسی نرم افزار(۱)۳۱۶ واحد
۲شبکه های کامپیوتری۳
۳هوش مصنوعی۳
۴پایگاه داده۳
۵زبان انگلیسی ویژه۴
دروس
اصلی
۱سیستمهای پشتیبان تصمیم پیشرفته۳۱۲ واحد
۲برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک۳
۳سیستم های اطلاعات مدیریت۳
۴معماری اطلاعات سازمانی۳
دروس
اختیاری
۱مدیریت فناوری اطلاعات۳حداکثر ۱۵ واحد (آموزش محور)
حداکثر ۱۲ واحد (آموزش-پژوهش محور)
۲امنیت سامانه های اطلاعاتی۳
۳مدیریت دانش۳
۴نیاز سنجی اطلاعاتی۳
۵تعامل انسان و کامپیوتر۳
۶مهندسی سیستمها۳
دروس
تخصصی اجباری
۱سمینار ویژه۲۲ واحد (آموزش محور)
۲پایان نامه۶۶ واحد (آموزش-پژوهش محور)

برنامه ترم بندی رشته مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (ورودی های ۹۴ به بعد)

۱۲ واحد اصلی ۱۵ واحد اختیاری- ۲ واحد سمینار ویژه برای شیوه ی آموزش محور بر اساس ۲۹ واحد

۱۲ واحد اصلی ۱۲ واحد اختیاری-  ۶ واحد پایان نامه برای شیوه ی آموزش-پژوهش محور بر اساس ۳۰ واحد

(ورودیهای قبل از ۹۴ جهت اطلاع از برنامه ترم بندی  به کارشناس بخش مراجعه نمایند)

نیمسال اول    
ردیفنام درستعداد واحدنوع درس
۱مهندسی نرم افزار(۱)۳جبرانی
۲شبکه های کامپیوتری۳جبرانی
۳هوش مصنوعی۳جبرانی
۴پایگاه داده۳جبرانی
۵زبان انگلیسی ویژه۴جبرانی
۶سیستم های اطلاعات مدیریت۳اصلی
۷برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک۳اصلی
۸معماری اطلاعات سازمانی۳اصلی
۹امنیت سامانه های اطلاعاتی۳اختیاری
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع درس
۱سیستمهای پشتیبان تصمیم پیشرفته۳اصلی
۲مدیریت فناوری اطلاعات۳اختیاری
۳مدیریت دانش۳اختیاری
۴نیاز سنجی اطلاعاتی۳اختیاری
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع درس
۱تعامل انسان و کامپیوتر۳اختیاری
۲مهندسی سیستمها۳اختیاری
۳سمینار ویژه۲تخصصی اجباری

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات – گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

[table “99class-ma-mis-931” not found /]

برنامه میان‌ترم کارشناسی ارشد مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

ارشد مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

[table “99midterm-ma-mis-931” not found /]

برنامه پایان‌ترم کارشناسی ارشد مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

ارشد مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

[table “99final-ma-mis-931” not found /]

اخبار بخش کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات:

یک جلسه کلاس مازاد مدیریت زنجیره عرضه – گروه ۱- آقای دکتر سامی

یک جلسه کلاس مازاد مدیریت زنجیره عرضه – گروه ۱- آقای دکتر سامی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر سامی)، یک جلسه کلاس مازاد مدیریت زنجیره عرضه – گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب -گروه ۱- آقای دکتر طاهری

یک جلسه کلاس جبرانی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب -گروه ۱- آقای دکتر طاهری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر طاهری)، یک جلسه کلاس جبرانی درس ذخیره … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس امنیت سامانه های اطلاعاتی – گروه ا – آقای دکتر کشاورز حداد

یک جلسه کلاس جبرانی درس امنیت سامانه های اطلاعاتی – گروه ا – آقای دکتر کشاورز حداد
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر کشاورز حداد) یک جلسه کلاس … ادامه...

اطلاعیه تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد۹۹-۹۸

 

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم و آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال تحصیلی۹۸-۹۹ دانشکده آموزشهای الکترونیکی توجه پذیرفته شدگان محترم را به نکات زیر

ادامه...

تغییر جلسه نهم و دهم درس زبانهای برنامه نویسی وب -گروه ۱ – آقای دکتر حمزه

تغییر جلسه نهم و دهم درس زبانهای برنامه نویسی وب -گروه ۱ – آقای دکتر حمزه
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر حمزه)، جلسه نهم و دهم درس زبانهای … ادامه...

تغییر جلسه هشتم درس زبانهای برنامه نویسی وب -گروه ۱ – آقای دکتر حمزه

تغییر جلسه هشتم درس زبانهای برنامه نویسی وب -گروه ۱ – آقای دکتر حمزه
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر حمزه)، جلسه نهم درس زبانهای برنامه نویسی وب -گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس معماری اطلاعات سازمانی-گروه ۱- آقای دکتر خیامی

یک جلسه کلاس جبرانی درس معماری اطلاعات سازمانی-گروه ۱- آقای دکتر خیامی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر خیامی)، یک جلسه کلاس جبرانی درس معماری اطلاعات سازمانی-گروه ۱- در … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی دروس فناوریهای تجارت الکترونیک – گروه ۱- آقای دکتر اکبری

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی دروس فناوریهای تجارت الکترونیک – گروه ۱- آقای دکتر اکبری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اکبری)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی دروس فناوریهای … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب -گروه ۱- آقای دکتر طاهری

یک جلسه کلاس جبرانی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب -گروه ۱- آقای دکتر طاهری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر طاهری)، یک جلسه کلاس جبرانی درس ذخیره … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک- گروه ۱- آقای دکتر مصلح

جبرانی کلاس مجازی درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک- گروه ۱- آقای دکتر مصلح
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر مصلح)، جبرانی کلاس مجازی درس برنامه ریزی و مدیریت … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email