blaw

عناوین دروس مصوب کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

ترم بندی پیشنهادی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

ترم بندی اقتصاد انرژی   
ردیفعنوان درستعداد واحدنوع واحد
۱اقتصاد خرد۴اصلی
۲اقتصاد کلان۴اصلی
۳اقتصادسنجی میانه۳اصلی
۴مبانی اقتصاد انرژی۳اصلی
مجموع واحدها۱۴

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

         
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۸۴۵۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹دکتر پرویز رستم زاده۱اقتصاد توسعه*اولمجازی
۲۷۰۸۴۵۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶دکتر پرویز رستم زاده۱اقتصاد توسعه*دوممجازی
۲۷۰۸۴۵۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳دکتر پرویز رستم زاده۱اقتصاد توسعه*سوممجازی
۲۷۰۸۴۵۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰دکتر پرویز رستم زاده۱اقتصاد توسعه*چهارممجازی
۲۷۰۸۴۵۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴دکتر پرویز رستم زاده۱اقتصاد توسعه*پنجممجازی
۲۷۰۸۴۵۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵دکتر پرویز رستم زاده۱اقتصاد توسعه*ششممجازی
۲۷۰۸۴۵۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲دکتر پرویز رستم زاده۱اقتصاد توسعه*هفتممجازی
۲۷۰۸۴۵۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹دکتر پرویز رستم زاده۱اقتصاد توسعه*هشتممجازی
۲۷۰۸۴۵۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶دکتر پرویز رستم زاده۱اقتصاد توسعه*نهممجازی
۲۷۰۸۴۵۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۰/۰۳دکتر پرویز رستم زاده۱اقتصاد توسعه*دهممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۱دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد خرد میانه*اولمجازی
۲۷۰۸۴۱۶۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۸دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد خرد میانه*دوممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۵دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد خرد میانه*سوممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۲دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد خرد میانه*چهارممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۹دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد خرد میانه*پنجممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۶دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد خرد میانه*ششممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۷دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد خرد میانه*هفتممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۴دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد خرد میانه*هشتممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۱دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد خرد میانه*نهممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۸دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد خرد میانه*دهممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۱دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد سنجی عمومی*اولمجازی
۲۷۰۸۴۱۷۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۸دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد سنجی عمومی*دوممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۵دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد سنجی عمومی*سوممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۲دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد سنجی عمومی*چهارممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۹دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد سنجی عمومی*پنجممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۶دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد سنجی عمومی*ششممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۷دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد سنجی عمومی*هفتممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۴دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد سنجی عمومی*هشتممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۱دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد سنجی عمومی*نهممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۸دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد سنجی عمومی*دهممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۸دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*اولمجازی
۲۷۰۸۴۱۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۵دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*دوممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۲دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*سوممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۹دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*چهارممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۶دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*پنجممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۳دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*ششممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۴دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*هفتممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۱دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*هشتممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۸دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*نهممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۵دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*دهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۴دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*اولمجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۴دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*دوممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۱دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*سوممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۱دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*چهارممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۸دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*پنجممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۸دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*ششممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۵دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*هفتممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۵دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*هشتممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۲دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*نهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۲دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*دهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۹دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*یازدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۹دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*دوازدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۷دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*سیزدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۷دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*چهاردهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۴دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*پانزدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۴دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*شانزدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۱دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*هفدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۱دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*هجدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۸دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*نوزدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۸دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*بیستممجازی

اساتید بخش اقتصاد انرژی

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی  
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۲:۴۵– ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۱۸/۸/۹۸---------------------------------------
۱۹/۸/۹۸اقتصاد خرد میانه*
۲۰/۸/۹۸
۲۱/۸/۹۸
۲۲/۸/۹۸
۲۳/۸/۹۸اقتصاد کلان میانه*
۲۴/۸/۹۸
۲۵/۸/۹۸اقتصاد سنجی میانه*
۲۶/۸/۹۸
۲۷/۸/۹۸مبانی اقتصاد انرژی*
۲۸/۸/۹۸تجارت بین الملل*
۲۹/۸/۹۸زبان انگلیسی ویژه*
۳۰/۸/۹۸اقتصاد سنجی پیشرفته*
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه کلی پایان‌ترم کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی   
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۲:۴۵– ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۷/۱۰/۹۸---------------------------------------
۸/۱۰/۹۸اقتصاد خرد میانه*
۹/۱۰/۹۸
۱۰/۱۰/۹۸
۱۱/۱۰/۹۸
۱۲/۱۰/۹۸اقتصاد کلان میانه*
۱۳/۱۰/۹۸
۱۴/۱۰/۹۸اقتصاد سنجی میانه*
۱۵/۱۰/۹۸
۱۶/۱۰/۹۸مبانی اقتصاد انرژی*
۱۷/۱۰/۹۸تجارت بین الملل*
۱۸/۱۰/۹۸زبان انگلیسی ویژه*
۱۹/۱۰/۹۸اقتصاد سنجی پیشرفته*
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

اخبار بخش کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق

جبرانی کلاس مجازی درس ایین دادرسی کیفری(ارشد) – گروه ۱ (آقای دکتر شریفی )

جبرانی کلاس مجازی درس ایین دادرسی کیفری(ارشد) – گروه ۱ (آقای دکتر شریفی )
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر شریفی ) کلاس جبرانی مجازی درس ایین دادرسی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کلیات حقوق جزا -گروه ۲ – آقای دکتر شریفی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کلیات حقوق جزا -گروه ۲ – آقای دکتر شریفی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شریفی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس کلیات … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس متون فقه ۴ -گروه ۱–آقای طلعتی

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس متون فقه ۴ -گروه ۱–آقای طلعتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای طلعتی)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس متون فقه ۴ -گروه ۱– … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی برنامه سازی سیستم – گروه۱– آقای دکتر فاضل

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی برنامه سازی سیستم – گروه۱– آقای دکتر فاضل
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فاضل)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی برنامه سازی سیستم – … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس مبانی جامعه شناسی -گروه ۱- آقای دکتر صادقی اول

یک جلسه کلاس جبرانی درس مبانی جامعه شناسی -گروه ۱- آقای دکتر صادقی اول
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صادقی اول)، یک جلسه کلاس جبرانی درس مبانی جامعه … ادامه...

تغییر جبرانی کلاس مجازی درس ایین دادرسی کیفری(ارشد) – گروه ۱ (آقای دکتر شریفی )

تغییر جبرانی کلاس مجازی درس ایین دادرسی کیفری(ارشد) – گروه ۱ (آقای دکتر شریفی )
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر شریفی ) تغییرکلاس جبرانی مجازی درس ایین … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و تغییر کلاس جبرانی درس اندیشه اسلامی ۱ – گروه ۱–آقای دکتر فارسی نژاد

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و تغییر کلاس جبرانی درس اندیشه اسلامی ۱ – گروه ۱–آقای دکتر فارسی نژاد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فارسی نژاد)، یک جلسه … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس ایین دادرسی کیفری(ارشد) – گروه ۱ (آقای دکتر شریفی )

جبرانی کلاس مجازی درس ایین دادرسی کیفری(ارشد) – گروه ۱ (آقای دکتر شریفی )
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر شریفی ) کلاس جبرانی مجازی درس ایین دادرسی … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس متون فقه جزایی -گروه ۱- آقای دکتر هادیان

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس متون فقه جزایی -گروه ۱- آقای دکتر هادیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر هادیان)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس متون فقه … ادامه...

تغییر کلاس مجازی درس مبانی اقتصادی حقوق- گروه ۱–آقای دکتر ارغوانی

تغییر کلاس مجازی درس مبانی اقتصادی حقوق- گروه ۱–آقای دکتر ارغوانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ارغوانی ) کلاس مجازی درس مبانی اقتصادی حقوق – گروه ۱– از … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email