زمانبندی امتحانات پایان‌ترم

تاریخ  
۲۲/۱۰/۹۳ مسئولیت مدنی

آیین دادرسی کیفری

حقوق جزای عمومی ۲

۲۳/۱۰/۹۳ فلسفه حقوق
۲۴/۱۰/۹۳ حقوق جزای عمومی ۱

حقوق جزای اختصاصی ۱

۲۵/۱۰/۹۳ تاریخ حقوق کیفری
۲۶/۱۰/۹۳ متون حقوقی به زبان خارجی
۲۷/۱۰/۹۳
۲۸/۱۰/۹۳ تاریخ تحولات حقوق کیفری

جامعه شناسی جنایی

۲۹/۱۰/۹۳
۳۰/۱۰/۹۳ پلیس علمی و کشف علمی جرائم

حقوق جزای اختصاصی۲

سمینار

حقوق کیفری اقتصادی

۰۱/۱۱/۹۳
۰۲/۱۱/۹۳
۰۳/۱۱/۹۳ متون فقه جزایی
۰۴/۱۱/۹۳
۰۵/۱۱/۹۳ جرمشناسی
۰۶/۱۱/۹۳ حقوق جزای بین الملل

تاریخ  
۲۲/۱۰/۹۳ مدل سازی و شبیه سازی فرایند های صنعت نفت
۲۳/۱۰/۹۳
۲۴/۱۰/۹۳  ریاضیات مهندسی پیشرفته
۲۵/۱۰/۹۳ اصول سیستمهای کنترل گسترده(DCS)
۲۶/۱۰/۹۳
۲۷/۱۰/۹۳ شناسایی سیستمها

مبانی کنترل نوین،کنترل دیجیتال(کارشناسی ارشد)

۲۸/۱۰/۹۳  طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی (PLC)
۲۹/۱۰/۹۳ کنترل غیر خطی
۳۰/۱۰/۹۳
۰۱/۱۱/۹۳  مکانیک سیالات،انتقال ،حرارت،ترمودینامیک(کارشناسی ارشد)

ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت

کنترل چند متغیره

۰۲/۱۱/۹۳
۰۳/۱۱/۹۳  صنعت نفت،اکتشافات و بهره برداری
۰۴/۱۱/۹۳ سیستمهای کنترل هوشمند درصنایع نفت

مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون

۰۵/۱۱/۹۳
۰۶/۱۱/۹۳  کنترل بهینه

سیستمهای خطی و کنترل۱

۰۷/۱۱/۹۳ کنترل فرایند پیشرفته در صنایع نفت

تاریخ  
۲۴/۱۰/۹۳ مسائل حقوقی و اخلاقی در تجارت الکترونیک
۲۵/۱۰/۹۳
۲۶/۱۰/۹۳ مدیریت زنجیره عرضه

تجارت الکترونیک بین بنگاهی

۲۷/۱۰/۹۳
۲۸/۱۰/۹۳ مبانی فناوری اطلاعات

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک

۲۹/۱۰/۹۳ فناوریهای تجارت الکترونیک
۳۰/۱۰/۹۳ بازاریابی و پرداخت های الکترونیکی

امنیت در تجارت الکترونیک

۰۱/۱۱/۹۳ شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک
۰۲/۱۱/۹۳ طراحی صفحات وب
۰۳/۱۱/۹۳ اصول طراحی پایگاه داده ها

پایگاههای داده در تجارت الکترونیک

طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک

۰۴/۱۱/۹۳ تجارت الکترونیکی
۰۵/۱۱/۹۳
۰۶/۱۱/۹۳
۰۷/۱۱/۹۳ مهندسی اینترنت
تاریخ  
۲۵/۱۰/۹۳ اصول طراحی کامپایلر

طراحی رابط کاربر

۲۶/۱۰/۹۳
۲۷/۱۰/۹۳ ماشینهای مجازی
۲۸/۱۰/۹۳
۲۹/۱۰/۹۳ فناوریهای تجارت الکترونیک
۳۰/۱۰/۹۳ زبانهای برنامه نویسی وب

امنیت شبکه

۰۱/۱۱/۹۳ سیستمهای عامل
۰۲/۱۱/۹۳ مباحث پیشرفته  در تولید  نرم افزار

تست و نگهداری نرم افزار

۰۳/۱۱/۹۳ اصول طراحی پایگاه داده ها
۰۴/۱۱/۹۳ بانکهای اطلاعاتی نوین

مهندسی قطعات

۰۵/۱۱/۹۳ مهندسی نرم افزار ۲
۰۶/۱۱/۹۳ مدیریت پروژه های نرم افزار

طراحی عاملگرا

تاریخ  
۲۲/۱۰/۹۳ شبکه های کامپیوتری

سیستمهای پشتیبان تصمیم پیشرفته

۲۳/۱۰/۹۳
۲۴/۱۰/۹۳ نیاز سنجی اطلاعاتی

سیستمهای اطلاعات مدیریت

۲۵/۱۰/۹۳
۲۶/۱۰/۹۳ برنامه ریزی منابع سازمانی
۲۷/۱۰/۹۳
۲۸/۱۰/۹۳ برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

مدیریت دانش

۲۹/۱۰/۹۳ مهندسی نرم افزار ۱
۳۰/۱۰/۹۳ امنیت سامانه های  اطلاعاتی

معماری اطلاعات سازمانی

۰۱/۱۱/۹۳ هوش مصنوعی
۰۲/۱۱/۹۳ مهندسی سیستمها
۰۳/۱۱/۹۳ اصول طراحی پایگاه داده
۰۴/۱۱/۹۳ تعامل انسان و کامپیوتر
تاریخ  
۲۲/۱۰/۹۳ فیزیک الکترونیک

الکترونیک ۳

مدارهای الکتریکی ۳

۲۳/۱۰/۹۳  ریاضیات مهندسی
۲۴/۱۰/۹۳ کنترل کننده برنامه پذیر و آز     معادلات دیفرانسیل
۲۵/۱۰/۹۳
۲۶/۱۰/۹۳ ریاضیات پایه ۲

الکترومغناطیس

۲۷/۱۰/۹۳ ابزار دقیق ۲ و آز
۲۸/۱۰/۹۳  آمار و احتمالات

برنامه سازی رایانه ای

۲۹/۱۰/۹۳ الکترونیک پیشرفته(مدارهای مجتمع)
۳۰/۱۰/۹۳ زبان تخصصی

محاسبات عددی

۰۱/۱۱/۹۳ ماشین های الکتریکی
۰۲/۱۱/۹۳ تجزیه و تحلیل سیستمها
۰۳/۱۱/۹۳ کنترل صنعتی

میکروپروسسور ۲

تفسیر موضوعی قرآن

۰۴/۱۱/۹۳  اندیشه اسلامی۲

دیجیتال ۲

۰۵/۱۱/۹۳ الکترونیک قدرت

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

۰۶/۱۱/۹۳ سیستمهای خطی و کنترل۱

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

مبانی تئوری تربیت بدنی۲

تاریخ  
۲۲/۱۰/۹۳ شبکه های کامپیوتری

ریاضی ۲

ریاضی مهندسی

ریاضی ۱

مدارهای الکتریکی ۲

۲۳/۱۰/۹۳ معماری کامپیوتر

طراحی سیستمهای VLSI

۲۴/۱۰/۹۳ انتقال داده ها

مدارهای الکتریکی ۱

معادلات دیفرانسیل

فیزیک ۱

۲۵/۱۰/۹۳ اندیشه اسلامی ۱

ساختمان داده

۲۶/۱۰/۹۳ زبان تخصصی

ریزپردازنده۱

انگلیسی عمومی

۲۷/۱۰/۹۳ مدارهای الکترونیکی

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم

۲۸/۱۰/۹۳ طراحی الگوریتم

فیزیک ۲

۲۹/۱۰/۹۳
۳۰/۱۰/۹۳ آمار و احتمالات

روشهای محاسبات عددی

۰۱/۱۱/۹۳ سیستمهای عامل

سیگنالها و سیستمها

۰۲/۱۱/۹۳ ساختمان گسسته

برنامه سازی پیشرفته

۰۳/۱۱/۹۳ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

تفسیر موضوعی قرآن

۰۴/۱۱/۹۳ اصول برنامه سازی

الکترونیک دیجیتال

اندیشه اسلامی ۲

۰۵/۱۱/۹۳ نظریه زبانها و ماشینها

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

اخلاق و تربیت اسلامی

۰۶/۱۱/۹۳ طراحی سیستمهای شی گرا

برنامه نویسی همروند

سیستمهای کنترل خطی

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

ادبیات فارسی

مبانی تئوری تربیت بدنی۲

مبانی تئوری تربیت بدنی۱

۰۷/۱۱/۹۳ مدارهای منطقی

ایجاد بانکهای اطلاعاتی

تاریخ  
۲۲/۱۰/۹۳ شبکه های کامپیوتری

ریاضی ۲

ریاضی مهندسی

ریاضی۱

۲۳/۱۰/۹۳ معماری کامپیوتر
۲۴/۱۰/۹۳ مدار الکتریکی ۱

معادلات دیفرانسیل

فیزیک ۱

۲۵/۱۰/۹۳ اصول طراحی کامپایلر

اندیشه اسلامی ۱

محیط های چندرسانه ای

ساختمان داده

۲۶/۱۰/۹۳ زبان تخصصی

ریزپردازنده ۱

انگلیسی عمومی

۲۷/۱۰/۹۳ زبان ماشین و برنامه سازی سیستم
۲۸/۱۰/۹۳ طراحی الگوریتم

فیزیک ۲

۲۹/۱۰/۹۳ مهندسی نرم افزار ۱
۳۰/۱۰/۹۳ آمار و احتمالات

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

روشهای محاسبات عددی

۰۱/۱۱/۹۳ هوش مصنوعی

سیستمهای عامل

۰۲/۱۱/۹۳ ساختمان گسسته

برنامه سازی پیشرفته

۰۳/۱۱/۹۳ شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

اصول طراحی پایگاه  داده ها

مبانی کامپیوترو برنامه سازی

تفسیر موضوعی قرآن

۰۴/۱۱/۹۳ اندیشه اسلامی ۲

ذخیره و بازیابی اطلاعات

اصول برنامه سازی

۰۵/۱۱/۹۳ تاریخ تحلیلی صدر  اسلام

اخلاق وتربیت اسلامی

مهندسی نرم افزار ۲

نظریه زبانها و ماشینها

۰۶/۱۱/۹۳ طراحی سیستمهای شی گرا

برنامه نوبیسی همروند

مبانی تئوری تربیت بدنی۲

مبانی تئوری تربیت بدنی۱

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

ادبیات فارسی

۰۷/۱۱/۹۳ مدارهای منطقی

ایجاد بانکهای اطلاعاتی

تاریخ  
۲۲/۱۰/۹۳ پزشکی قانونی

اصول فقه ۲

حقوق تجارت ۴

مقدمه علم حقوق

حقوق اساسی ۲

قواعد فقه ۲

۲۳/۱۰/۹۳ حقوق بین الملل خصوصی ۱

حقوق جزای عمومی۲

کارآموزی قضایی

۲۴/۱۰/۹۳ حقوق جزای اختصاصی ۲

حقوق مدنی ۳

حقوق جزای عمومی۱

حقوق اساسی۱

حقوق جزای اختصاصی ۱

ادله اثبات دعوی

۲۵/۱۰/۹۳ مالیه عمومی

آیین دادرسی کیفری۲

اندیشه اسلامی ۱

۲۶/۱۰/۹۳ حقوق سازمانهای بین المللی

حقوق تجارت ۱

جرمشناسی

متون فقه ۳

متون حقوقی ۲

انگلیسی عمومی

۲۷/۱۰/۹۳ حقوق مدنی ۷

حقوق مدنی ۲

۲۸/۱۰/۹۳ حقوق بین الملل خصوصی ۲

مبانی جامعه شناسی

متون فقه ۴

حقوق تجارت ۳

حقوق مدنی ۱

آیین دادرسی کیفری ۱

۲۹/۱۰/۹۳ حقوق جزای اختصاصی ۳

حقوق بین الملل عمومی ۲

۳۰/۱۰/۹۳ عربی

حقوق ثبت

حقوق تطبیقی

حقوق بین الملل عمومی۱

حقوق اداری ۱

۰۱/۱۱/۹۳ حقوق تجارت ۲

آیین دادرسی مدنی ۳

حقوق جزای عمومی۳

۰۲/۱۱/۹۳ حقوق مدنی ۴

حقوق مدنی ۸

متون فقه ۱

مبانی علم اقتصاد

حقوق مدنی ۵

کار تحقیقی۱

۰۳/۱۱/۹۳ اصول فقه ۱

بزهکاری اطفال

تفسیر موضوعی قرآن

۰۴/۱۱/۹۳ آیین دادرسی مدنی ۲

آیین دادرسی مدنی ۱

متون حقوقی ۱

اندیشه اسلامی۲

مالکیت معنوی

۰۵/۱۱/۹۳ اصول روابط بین الملل

قواعد فقه ۱

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

اخلاق و تربیت اسلامی

متون فقه ۲

۰۶/۱۱/۹۳ حقوق بشر در اسلام

مبانی تئوری تربیت بدنی۲

مبانی تئوری تربیت بدنی۱

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

ادبیات فارسی

۰۷/۱۱/۹۳ حقوق کار

حقوق اداری ۲

داوری بین المللی

حقوق دریاها

حقوق مدنی ۶

تاریخ  
۲۲/۱۰/۹۳ تحقیق در عملیات

شبکه های کامپیوتری ۱

ریاضی ۲

ریاضی ۱

۲۳/۱۰/۹۳ معماری کامپیوتر

مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

۲۴/۱۰/۹۳ اصول ومبانی مدیریت

فیزیک ۱

معادلات دیفرانسیل

۲۵/۱۰/۹۳ مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات ساختمان داده

سیستم های چند رسانه ای

اندیشه اسلامی ۱

۲۶/۱۰/۹۳ زبان تخصصی

شبکه های کامپیوتری ۲

انگلیسی عمومی

۲۷/۱۰/۹۳
۲۸/۱۰/۹۳ مبانی فناوری اطلاعات

طراحی الگوریتم

گرافیک کامپیوتری

فیزیک ۲

۲۹/۱۰/۹۳ مهندسی نرم افزار ۱
۳۰/۱۰/۹۳ آمار و احتمالات

اقتصاد مهندسی

۰۱/۱۱/۹۳ هوش مصنوعی

سیستمهای عامل

۰۲/۱۱/۹۳ ریاضی گسسته

برنامه سازی پیشرفته

مهندسی فناوری اطلاعات ۱

مهندسی فناوری اطلاعات ۲

۰۳/۱۱/۹۳ شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

اصول طراحی پایگاه داده ها

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

تفسیر موضوعی قرآن

۰۴/۱۱/۹۳ اصول برنامه سازی

تجارت الکترونیکی

مبانی الکترونیک دیجیتال

اندیشه اسلامی ۲

۰۵/۱۱/۹۳ تاریخ تحلیلی صدر  اسلام

اخلاق وتربیت اسلامی

مهندسی نرم افزار ۲

نظریه زبانها و ماشینها

۰۶/۱۱/۹۳ طراحی سیستمهای شی گرا

برنامه نویسی همروند

مبانی تئوری تربیت بدنی۱

مبانی تئوری تربیت بدنی۲

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

ادبیات فارسی

۰۷/۱۱/۹۳ مدار های منطقی

ایجاد بانکهای اطلاعاتی

تاریخ  
۲۲/۱۰/۹۳ عایق ها و فشار قوی

مدارهای الکتریکی۲

۲۳/۱۰/۹۳  ریاضیات مهندسی
۲۴/۱۰/۹۳ ماشین های الکتریکی۳

طراحی پست های فشار قوی و پروژه

معادلات دیفرانسیل

۲۵/۱۰/۹۳
۲۶/۱۰/۹۳            ریاضی ۲ الکترومغناطیس
۲۷/۱۰/۹۳ بررسی سیستم های قدرت ۲
۲۸/۱۰/۹۳ آمار و احتمالات مهندسی

برنامه نویسی کامپیوتر

۲۹/۱۰/۹۳ طراحی خطوط انتقال و پروژه
۳۰/۱۰/۹۳ مدارهای منطقی

زبان تخصصی

محاسبات عددی

۰۱/۱۱/۹۳
۰۲/۱۱/۹۳ تاسیسات الکتریکی و پروژه

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

۰۳/۱۱/۹۳ تفسیر موضوعی قرآن
۰۴/۱۱/۹۳ اندیشه اسلامی ۲
۰۵/۱۱/۹۳ ماشین های الکتریکی ۲

تاریخ تحلیلی صدر  اسلام

۰۶/۱۱/۹۳ سیستم های کنترل خطی

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

مبانی تئوری تربیت بدنی۲

۰۷/۱۱/۹۳ بررسی سیستم های قدرت ۱

ماشین های مخصوص

تاریخ  
۲۲/۱۰/۹۳ مدارهای الکتریکی ۳

کنترل دیجیتال و آز

۲۳/۱۰/۹۳ ریاضیات مهندسی
۲۴/۱۰/۹۳ کنترل کننده برنامه پذیر و آز معادلات دیفرانسیل
۲۵/۱۰/۹۳  کنترل نوین
۲۶/۱۰/۹۳ ریاضیات پایه ۲

الکترومغناطیس

۲۷/۱۰/۹۳ کنترل پیشرفته

ابزار دقیق ۲ و آز

۲۸/۱۰/۹۳ برنامه سازی رایانه ای
۲۹/۱۰/۹۳ اصول میکروکامپیوترها و آز
۳۰/۱۰/۹۳ زبان تخصصی

محاسبات عددی

۰۱/۱۱/۹۳ ماشین های الکتریکی
۰۲/۱۱/۹۳ تجزیه و تحلیل سیستمها
۰۳/۱۱/۹۳  کنترل صنعتی

تفسیر موضوعی قرآن

۰۴/۱۱/۹۳ مدارهای الکترونیکی

اندیشه اسلامی۲

۰۵/۱۱/۹۳ کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

۰۶/۱۱/۹۳ سیستمهای خطی و کنترل۱

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

مبانی تئوری تربیت بدنی۲

تاریخ  
۲۲/۱۰/۹۳ آنتن

الکترونیک۳

ریاضی مهندسی

ریاضی۱

مدارهای الکتریکی۲

ریاضی ۲

۲۳/۱۰/۹۳ معماری کامپیوتر
۲۴/۱۰/۹۳ جبر خطی

معادلات دیفرانسیل

مدار الکتریکی ۱

فیزیک ۱

۲۵/۱۰/۹۳  اصول سیستم های قدرت

اندیشه اسلامی ۱

۲۶/۱۰/۹۳ الکترونیک۲

میکروپروسسور

زبان تخصصی

انگلیسی عمومی

الکترومغناطیس

۲۷/۱۰/۹۳ اندازه گیری الکترونیکی
۲۸/۱۰/۹۳ آمار و احتمالات مهندسی

فیلترها و سنتز مدار

فیزیک ۲

۲۹/۱۰/۹۳ میدان ها و امواج

مایکروویو۱

۳۰/۱۰/۹۳ مدارهای منطقی

مخابرات۲

اندازه گیری الکتریکی

اقتصاد مهندسی

۰۱/۱۱/۹۳
۰۲/۱۱/۹۳ تاسیسات الکتریکی

مخابرات ۱

تجزیه و تحلیل سیستم ها

۰۳/۱۱/۹۳  برنامه سازی کامپیوتر

مدارهای مخابراتی

تفسیر موضوعی قرآن

الکترونیک۱

۰۴/۱۱/۹۳ اصول ماشین های مستقیم و متناوب اندیشه اسلامی ۲
۰۵/۱۱/۹۳ محاسبات عددی

الکترونیک صنعتی

اخلاق وتربیت اسلامی

تاریخ تحلیلی صدر  اسلام

۰۶/۱۱/۹۳ سیستم های کنترل خطی

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

ادبیات فارسی

مبانی تئوری تربیت بدنی۲

مبانی تئوری تربیت بدنی۱

تاریخ  
۲۲/۱۰/۹۳ ریاضی مهندسی

شبکه های رایانه ای۱

ریاضی (عمومی ) ۲

۲۳/۱۰/۹۳ طراحی سیستمهای VLSI
۲۴/۱۰/۹۳ معادلات دیفرانسیل
۲۵/۱۰/۹۳ ساختمان داده ها
۲۶/۱۰/۹۳ زبان تخصصی

ریزپردازنده ۱

شبکه های رایانه ای ۲

۲۷/۱۰/۹۳ زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم
۲۸/۱۰/۹۳ فیزیک ۲

طراحی مدار واسط

۲۹/۱۰/۹۳ مهندسی نرم افزار
۳۰/۱۰/۹۳
۰۱/۱۱/۹۳ سیگنالها و سیستمها

هوش مصنوعی

۰۲/۱۱/۹۳ برنامه سازی پیشرفته

ساختمانهای گسسته

۰۳/۱۱/۹۳ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

تفسیر موضوعی قرآن

۰۴/۱۱/۹۳ الکترونیک دیجیتال

اندیشه اسلامی ۲

۰۵/۱۱/۹۳ تاریخ تحلیلی صدر  اسلام
۰۶/۱۱/۹۳ مبانی تئوری تربیت بدنی۲انقلاب اسلامی و ریشه های آن

طراحی سیستمهای شی گرا

برنامه نویسی همروند

۰۷/۱۱/۹۳ نرم افزارهای کاربردی

ایجاد بانکهای اطلاعاتی

تاریخ  
۲۲/۱۰/۹۳ ریاضی مهندسی
۲۳/۱۰/۹۳ معماری کامپیوتر
۲۴/۱۰/۹۳ معادلات دیفرانسیل
۲۵/۱۰/۹۳ محیط های چند رسانه ای
۲۶/۱۰/۹۳ برنامه سازی سیستم

زبان تخصصی

۲۷/۱۰/۹۳ زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم
۲۸/۱۰/۹۳ گرافیک کامپیوتری

طراحی الگوریتمها

۲۹/۱۰/۹۳ مهندسی نرم افزار
۳۰/۱۰/۹۳ شبیه سازی کامپیوتر

آمار و احتمالات

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

۰۱/۱۱/۹۳ هوش مصنوعی
۰۲/۱۱/۹۳ طراحی صفحات وب

ریاضی گسسته

۰۳/۱۱/۹۳ تفسیر موضوعی قرآن

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

۰۴/۱۱/۹۳ اندیشه اسلامی ۲
۰۵/۱۱/۹۳ مباحث ویژه

تاریخ تحلیلی صدر  اسلام

۰۶/۱۱/۹۳ مبانی تئوری تربیت بدنی۲

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

طراحی سیستمهای شی گرا

برنامه نویسی همروند

۰۷/۱۱/۹۳ مهندسی اینترنت

ایجاد بانکهای  اطلاعاتی

زمانبندی امتحانات میان‌ترم

تاریخ  
۲۲/۰۸/۹۳ مسئولیت مدنی

آیین دادرسی کیفری

حقوق جزای عمومی ۲

۲۳/۰۸/۹۳ فلسفه حقوق
۲۴/۰۸/۹۳ حقوق جزای عمومی ۱

حقوق جزای اختصاصی ۱

۲۵/۰۸/۹۳ تاریخ حقوق کیفری
۲۶/۰۸/۹۳ متون حقوقی به زبان خارجی
۲۷/۰۸/۹۳
۲۸/۰۸/۹۳ تاریخ تحولات حقوق کیفری

جامعه شناسی جنایی

۲۹/۰۸/۹۳
۳۰/۰۸/۹۳ پلیس علمی و کشف علمی جرائم

حقوق جزای اختصاصی۲

سمینار

حقوق کیفری اقتصادی

۰۱/۰۹/۹۳
۰۲/۰۹/۹۳
۰۳/۰۹/۹۳ متون فقه جزایی
۰۴/۰۹/۹۳
۰۵/۰۹/۹۳ جرمشناسی
۰۶/۰۹/۹۳ حقوق جزای بین الملل
تاریخ  
۲۲/۰۸/۹۳ مدل سازی و شبیه سازی فرایند های صنعت نفت
۲۳/۰۸/۹۳
۲۴/۰۸/۹۳  ریاضیات مهندسی پیشرفته
۲۵/۰۸/۹۳ اصول سیستمهای کنترل گسترده(DCS)
۲۶/۰۸/۹۳
۲۷/۰۸/۹۳ شناسایی سیستمها

مبانی کنترل نوین،کنترل دیجیتال(کارشناسی ارشد)

۲۸/۰۸/۹۳  طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی (PLC)
۲۹/۰۸/۹۳ کنترل غیر خطی
۳۰/۰۸/۹۳
۰۱/۰۹/۹۳  مکانیک سیالات،انتقال ،حرارت،ترمودینامیک(کارشناسی ارشد)

ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت

کنترل چند متغیره

۰۲/۰۹/۹۳
۰۳/۰۹/۹۳  صنعت نفت،اکتشافات و بهره برداری
۰۴/۰۹/۹۳ سیستمهای کنترل هوشمند درصنایع نفت

مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون

۰۵/۰۹/۹۳
۰۶/۰۹/۹۳  کنترل بهینه

سیستمهای خطی و کنترل۱

۰۷/۰۹/۹۳ کنترل فرایند پیشرفته در صنایع نفت
تاریخ  
۲۴/۰۸/۹۳ مسائل حقوقی و اخلاقی در تجارت الکترونیک
۲۵/۰۸/۹۳
۲۶/۰۸/۹۳ مدیریت زنجیره عرضه

تجارت الکترونیک بین بنگاهی

۲۷/۰۸/۹۳
۲۸/۰۸/۹۳ مبانی فناوری اطلاعات

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک

۲۹/۰۸/۹۳ فناوریهای تجارت الکترونیک
۳۰/۰۸/۹۳ بازاریابی و پرداخت های الکترونیکی

امنیت در تجارت الکترونیک

۰۱/۰۹/۹۳ شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک
۰۲/۰۹/۹۳ طراحی صفحات وب
۰۳/۰۹/۹۳ اصول طراحی پایگاه داده ها

پایگاههای داده در تجارت الکترونیک

طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک

۰۴/۰۹/۹۳ تجارت الکترونیکی
۰۵/۰۹/۹۳
۰۶/۰۹/۹۳
۰۷/۰۹/۹۳ مهندسی اینترنت
تاریخ  
۲۵/۰۸/۹۳ اصول طراحی کامپایلر

طراحی رابط کاربر

۲۶/۰۸/۹۳
۲۷/۰۸/۹۳ ماشینهای مجازی
۲۸/۰۸/۹۳
۲۹/۰۸/۹۳ فناوریهای تجارت الکترونیک
۳۰/۰۸/۹۳ زبانهای برنامه نویسی وب

امنیت شبکه

۰۱/۰۹/۹۳ سیستمهای عامل
۰۲/۰۹/۹۳ مباحث پیشرفته  در تولید  نرم افزار

تست و نگهداری نرم افزار

۰۳/۰۹/۹۳ اصول طراحی پایگاه داده ها
۰۴/۰۹/۹۳ بانکهای اطلاعاتی نوین

مهندسی قطعات

۰۵/۰۹/۹۳ مهندسی نرم افزار ۲
۰۶/۰۹/۹۳ مدیریت پروژه های نرم افزار

طراحی عاملگرا

تاریخ  
۲۲/۰۸/۹۳ شبکه های کامپیوتری

سیستمهای پشتیبان تصمیم پیشرفته

۲۳/۰۸/۹۳
۲۴/۰۸/۹۳ نیاز سنجی اطلاعاتی

سیستمهای اطلاعات مدیریت

۲۵/۰۸/۹۳
۲۶/۰۸/۹۳ برنامه ریزی منابع سازمانی
۲۷/۰۸/۹۳
۲۸/۰۸/۹۳ برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

مدیریت دانش

۲۹/۰۸/۹۳ مهندسی نرم افزار ۱
۳۰/۰۸/۹۳ امنیت سامانه های  اطلاعاتی

معماری اطلاعات سازمانی

۰۱/۰۹/۹۳ هوش مصنوعی
۰۲/۰۹/۹۳ مهندسی سیستمها
۰۳/۰۹/۹۳ اصول طراحی پایگاه داده
۰۴/۰۹/۹۳ تعامل انسان و کامپیوتر
تاریخ  
۲۲/۰۸/۹۳ فیزیک الکترونیک

الکترونیک ۳

مدارهای الکتریکی ۳

۲۳/۰۸/۹۳  ریاضیات مهندسی
۲۴/۰۸/۹۳ کنترل کننده برنامه پذیر و آز     معادلات دیفرانسیل
۲۵/۰۸/۹۳
۲۶/۰۸/۹۳ ریاضیات پایه ۲

الکترومغناطیس

۲۷/۰۸/۹۳ ابزار دقیق ۲ و آز
۲۸/۰۸/۹۳  آمار و احتمالات

برنامه سازی رایانه ای

۲۹/۰۸/۹۳ الکترونیک پیشرفته(مدارهای مجتمع)
۳۰/۰۸/۹۳ زبان تخصصی

محاسبات عددی

۰۱/۰۹/۹۳ ماشین های الکتریکی
۰۲/۰۹/۹۳ تجزیه و تحلیل سیستمها
۰۳/۰۹/۹۳ کنترل صنعتی

میکروپروسسور ۲

تفسیر موضوعی قرآن

۰۴/۰۹/۹۳  اندیشه اسلامی۲

دیجیتال ۲

۰۵/۰۹/۹۳ الکترونیک قدرت

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

۰۶/۰۹/۹۳ سیستمهای خطی و کنترل۱

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

مبانی تئوری تربیت بدنی۲

تاریخ  
۲۲/۰۸/۹۳ شبکه های کامپیوتری

ریاضی ۲

ریاضی مهندسی

ریاضی ۱

مدارهای الکتریکی ۲

۲۳/۰۸/۹۳ معماری کامپیوتر

طراحی سیستمهای VLSI

۲۴/۰۸/۹۳ انتقال داده ها

مدارهای الکتریکی ۱

معادلات دیفرانسیل

فیزیک ۱

۲۵/۰۸/۹۳ اندیشه اسلامی ۱

ساختمان داده

۲۶/۰۸/۹۳ زبان تخصصی

ریزپردازنده۱

انگلیسی عمومی

۲۷/۰۸/۹۳ مدارهای الکترونیکی

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم

۲۸/۰۸/۹۳ طراحی الگوریتم

فیزیک ۲

۲۹/۰۸/۹۳
۳۰/۰۸/۹۳ آمار و احتمالات

روشهای محاسبات عددی

۰۱/۰۹/۹۳ سیستمهای عامل

سیگنالها و سیستمها

۰۲/۰۹/۹۳ ساختمان گسسته

برنامه سازی پیشرفته

۰۳/۰۹/۹۳ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

تفسیر موضوعی قرآن

۰۴/۰۹/۹۳ اصول برنامه سازی

الکترونیک دیجیتال

اندیشه اسلامی ۲

۰۵/۰۹/۹۳ نظریه زبانها و ماشینها

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

اخلاق و تربیت اسلامی

۰۶/۰۹/۹۳ طراحی سیستمهای شی گرا

برنامه نویسی همروند

سیستمهای کنترل خطی

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

ادبیات فارسی

مبانی تئوری تربیت بدنی۲

مبانی تئوری تربیت بدنی۱

۰۷/۰۹/۹۳ مدارهای منطقی

ایجاد بانکهای اطلاعاتی

تاریخ  
۲۲/۰۸/۹۳ شبکه های کامپیوتری

ریاضی ۲

ریاضی مهندسی

ریاضی۱

۲۳/۰۸/۹۳ معماری کامپیوتر
۲۴/۰۸/۹۳ مدار الکتریکی ۱

معادلات دیفرانسیل

فیزیک ۱

۲۵/۰۸/۹۳ اصول طراحی کامپایلر

اندیشه اسلامی ۱

محیط های چندرسانه ای

ساختمان داده

۲۶/۰۸/۹۳ زبان تخصصی

ریزپردازنده ۱

انگلیسی عمومی

۲۷/۰۸/۹۳ زبان ماشین و برنامه سازی سیستم
۲۸/۰۸/۹۳ طراحی الگوریتم

فیزیک ۲

۲۹/۰۸/۹۳ مهندسی نرم افزار ۱
۳۰/۰۸/۹۳ آمار و احتمالات

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

روشهای محاسبات عددی

۰۱/۰۹/۹۳ هوش مصنوعی

سیستمهای عامل

۰۲/۰۹/۹۳ ساختمان گسسته

برنامه سازی پیشرفته

۰۳/۰۹/۹۳ شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

اصول طراحی پایگاه  داده ها

مبانی کامپیوترو برنامه سازی

تفسیر موضوعی قرآن

۰۴/۰۹/۹۳ اندیشه اسلامی ۲

ذخیره و بازیابی اطلاعات

اصول برنامه سازی

۰۵/۰۹/۹۳ تاریخ تحلیلی صدر  اسلام

اخلاق وتربیت اسلامی

مهندسی نرم افزار ۲

نظریه زبانها و ماشینها

۰۶/۰۹/۹۳ طراحی سیستمهای شی گرا

برنامه نوبیسی همروند

مبانی تئوری تربیت بدنی۲

مبانی تئوری تربیت بدنی۱

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

ادبیات فارسی

۰۷/۰۹/۹۳ مدارهای منطقی

ایجاد بانکهای اطلاعاتی

تاریخ  
۲۲/۰۸/۹۳ پزشکی قانونی

اصول فقه ۲

حقوق تجارت ۴

مقدمه علم حقوق

حقوق اساسی ۲

قواعد فقه ۲

۲۳/۰۸/۹۳ حقوق بین الملل خصوصی ۱

حقوق جزای عمومی۲

کارآموزی قضایی

۲۴/۰۸/۹۳ حقوق جزای اختصاصی ۲

حقوق مدنی ۳

حقوق جزای عمومی۱

حقوق اساسی۱

حقوق جزای اختصاصی ۱

ادله اثبات دعوی

۲۵/۰۸/۹۳ مالیه عمومی

آیین دادرسی کیفری۲

اندیشه اسلامی ۱

۲۶/۰۸/۹۳ حقوق سازمانهای بین المللی

حقوق تجارت ۱

جرمشناسی

متون فقه ۳

متون حقوقی ۲

انگلیسی عمومی

۲۷/۰۸/۹۳ حقوق مدنی ۷

حقوق مدنی ۲

۲۸/۰۸/۹۳ حقوق بین الملل خصوصی ۲

مبانی جامعه شناسی

متون فقه ۴

حقوق تجارت ۳

حقوق مدنی ۱

آیین دادرسی کیفری ۱

۲۹/۰۸/۹۳ حقوق جزای اختصاصی ۳

حقوق بین الملل عمومی ۲

۳۰/۰۸/۹۳ عربی

حقوق ثبت

حقوق تطبیقی

حقوق بین الملل عمومی۱

حقوق اداری ۱

۰۱/۰۹/۹۳ حقوق تجارت ۲

آیین دادرسی مدنی ۳

حقوق جزای عمومی۳

۰۲/۰۹/۹۳ حقوق مدنی ۴

حقوق مدنی ۸

متون فقه ۱

مبانی علم اقتصاد

حقوق مدنی ۵

کار تحقیقی۱

۰۳/۰۹/۹۳ اصول فقه ۱

بزهکاری اطفال

تفسیر موضوعی قرآن

۰۴/۰۹/۹۳ آیین دادرسی مدنی ۲

آیین دادرسی مدنی ۱

متون حقوقی ۱

اندیشه اسلامی۲

مالکیت معنوی

۰۵/۰۹/۹۳ اصول روابط بین الملل

قواعد فقه ۱

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

اخلاق و تربیت اسلامی

متون فقه ۲

۰۶/۰۹/۹۳ حقوق بشر در اسلام

مبانی تئوری تربیت بدنی۲

مبانی تئوری تربیت بدنی۱

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

ادبیات فارسی

۰۷/۰۹/۹۳ حقوق کار

حقوق اداری ۲

داوری بین المللی

حقوق دریاها

حقوق مدنی ۶

تاریخ  
۲۲/۰۸/۹۳ تحقیق در عملیات

شبکه های کامپیوتری ۱

ریاضی ۲

ریاضی ۱

۲۳/۰۸/۹۳ معماری کامپیوتر

مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

۲۴/۰۸/۹۳ اصول ومبانی مدیریت

فیزیک ۱

معادلات دیفرانسیل

۲۵/۰۸/۹۳ مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات ساختمان داده

سیستم های چند رسانه ای

اندیشه اسلامی ۱

۲۶/۰۸/۹۳ زبان تخصصی

شبکه های کامپیوتری ۲

انگلیسی عمومی

۲۷/۰۸/۹۳
۲۸/۰۸/۹۳ مبانی فناوری اطلاعات

طراحی الگوریتم

گرافیک کامپیوتری

فیزیک ۲

۲۹/۰۸/۹۳ مهندسی نرم افزار ۱
۳۰/۰۸/۹۳ آمار و احتمالات

اقتصاد مهندسی

۰۱/۰۹/۹۳ هوش مصنوعی

سیستمهای عامل

۰۲/۰۹/۹۳ ریاضی گسسته

برنامه سازی پیشرفته

مهندسی فناوری اطلاعات ۱

مهندسی فناوری اطلاعات ۲

۰۳/۰۹/۹۳ شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

اصول طراحی پایگاه داده ها

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

تفسیر موضوعی قرآن

۰۴/۰۹/۹۳ اصول برنامه سازی

تجارت الکترونیکی

مبانی الکترونیک دیجیتال

اندیشه اسلامی ۲

۰۵/۰۹/۹۳ تاریخ تحلیلی صدر  اسلام

اخلاق وتربیت اسلامی

مهندسی نرم افزار ۲

نظریه زبانها و ماشینها

۰۶/۰۹/۹۳ طراحی سیستمهای شی گرا

برنامه نویسی همروند

مبانی تئوری تربیت بدنی۱

مبانی تئوری تربیت بدنی۲

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

ادبیات فارسی

۰۷/۰۹/۹۳ مدار های منطقی

ایجاد بانکهای اطلاعاتی

تاریخ  
۲۲/۰۸/۹۳ عایق ها و فشار قوی

مدارهای الکتریکی۲

۲۳/۰۸/۹۳  ریاضیات مهندسی
۲۴/۰۸/۹۳ ماشین های الکتریکی۳

طراحی پست های فشار قوی و پروژه

معادلات دیفرانسیل

۲۵/۰۸/۹۳
۲۶/۰۸/۹۳            ریاضی ۲ الکترومغناطیس
۲۷/۰۸/۹۳ بررسی سیستم های قدرت ۲
۲۸/۰۸/۹۳ آمار و احتمالات مهندسی

برنامه نویسی کامپیوتر

۲۹/۰۸/۹۳ طراحی خطوط انتقال و پروژه
۳۰/۰۸/۹۳ مدارهای منطقی

زبان تخصصی

محاسبات عددی

۰۱/۰۹/۹۳
۰۲/۰۹/۹۳ تاسیسات الکتریکی و پروژه

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

۰۳/۰۹/۹۳ تفسیر موضوعی قرآن
۰۴/۰۹/۹۳ اندیشه اسلامی ۲
۰۵/۰۹/۹۳ ماشین های الکتریکی ۲

تاریخ تحلیلی صدر  اسلام

۰۶/۰۹/۹۳ سیستم های کنترل خطی

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

مبانی تئوری تربیت بدنی۲

۰۷/۰۹/۹۳ بررسی سیستم های قدرت ۱

ماشین های مخصوص

تاریخ  
۲۲/۰۸/۹۳ مدارهای الکتریکی ۳

کنترل دیجیتال و آز

۲۳/۰۸/۹۳ ریاضیات مهندسی
۲۴/۰۸/۹۳ کنترل کننده برنامه پذیر و آز معادلات دیفرانسیل
۲۵/۰۸/۹۳  کنترل نوین
۲۶/۰۸/۹۳ ریاضیات پایه ۲

الکترومغناطیس

۲۷/۰۸/۹۳ کنترل پیشرفته

ابزار دقیق ۲ و آز

۲۸/۰۸/۹۳ برنامه سازی رایانه ای
۲۹/۰۸/۹۳ اصول میکروکامپیوترها و آز
۳۰/۰۸/۹۳ زبان تخصصی

محاسبات عددی

۰۱/۰۹/۹۳ ماشین های الکتریکی
۰۲/۰۹/۹۳ تجزیه و تحلیل سیستمها
۰۳/۰۹/۹۳  کنترل صنعتی

تفسیر موضوعی قرآن

۰۴/۰۹/۹۳ مدارهای الکترونیکی

اندیشه اسلامی۲

۰۵/۰۹/۹۳ کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

۰۶/۰۹/۹۳ سیستمهای خطی و کنترل۱

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

مبانی تئوری تربیت بدنی۲

تاریخ  
۲۲/۰۸/۹۳ آنتن

الکترونیک۳

ریاضی مهندسی

ریاضی۱

مدارهای الکتریکی۲

ریاضی ۲

۲۳/۰۸/۹۳ معماری کامپیوتر
۲۴/۰۸/۹۳ جبر خطی

معادلات دیفرانسیل

مدار الکتریکی ۱

فیزیک ۱

۲۵/۰۸/۹۳  اصول سیستم های قدرت

اندیشه اسلامی ۱

۲۶/۰۸/۹۳ الکترونیک۲

میکروپروسسور

زبان تخصصی

انگلیسی عمومی

الکترومغناطیس

۲۷/۰۸/۹۳ اندازه گیری الکترونیکی
۲۸/۰۸/۹۳ آمار و احتمالات مهندسی

فیلترها و سنتز مدار

فیزیک ۲

۲۹/۰۸/۹۳ میدان ها و امواج

مایکروویو۱

۳۰/۰۸/۹۳ مدارهای منطقی

مخابرات۲

اندازه گیری الکتریکی

اقتصاد مهندسی

۰۱/۰۹/۹۳
۰۲/۰۹/۹۳ تاسیسات الکتریکی

مخابرات ۱

تجزیه و تحلیل سیستم ها

۰۳/۰۹/۹۳  برنامه سازی کامپیوتر

مدارهای مخابراتی

تفسیر موضوعی قرآن

الکترونیک۱

۰۴/۰۹/۹۳ اصول ماشین های مستقیم و متناوب اندیشه اسلامی ۲
۰۵/۰۹/۹۳ محاسبات عددی

الکترونیک صنعتی

اخلاق وتربیت اسلامی

تاریخ تحلیلی صدر  اسلام

۰۶/۰۹/۹۳ سیستم های کنترل خطی

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

ادبیات فارسی

مبانی تئوری تربیت بدنی۲

مبانی تئوری تربیت بدنی۱

تاریخ  
۲۲/۰۸/۹۳ ریاضی مهندسی

شبکه های رایانه ای۱

ریاضی (عمومی ) ۲

۲۳/۰۸/۹۳ طراحی سیستمهای VLSI
۲۴/۰۸/۹۳ معادلات دیفرانسیل
۲۵/۰۸/۹۳ ساختمان داده ها
۲۶/۰۸/۹۳ زبان تخصصی

ریزپردازنده ۱

شبکه های رایانه ای ۲

۲۷/۰۸/۹۳ زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم
۲۸/۰۸/۹۳ فیزیک ۲

طراحی مدار واسط

۲۹/۰۸/۹۳ مهندسی نرم افزار
۳۰/۰۸/۹۳
۰۱/۰۹/۹۳ سیگنالها و سیستمها

هوش مصنوعی

۰۲/۰۹/۹۳ برنامه سازی پیشرفته

ساختمانهای گسسته

۰۳/۰۹/۹۳ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

تفسیر موضوعی قرآن

۰۴/۰۹/۹۳ الکترونیک دیجیتال

اندیشه اسلامی ۲

۰۵/۰۹/۹۳ تاریخ تحلیلی صدر  اسلام
۰۶/۰۹/۹۳ مبانی تئوری تربیت بدنی۲انقلاب اسلامی و ریشه های آن

طراحی سیستمهای شی گرا

برنامه نویسی همروند

۰۷/۰۹/۹۳ نرم افزارهای کاربردی

ایجاد بانکهای اطلاعاتی

تاریخ  
۲۲/۰۸/۹۳ ریاضی مهندسی
۲۳/۰۸/۹۳ معماری کامپیوتر
۲۴/۰۸/۹۳ معادلات دیفرانسیل
۲۵/۰۸/۹۳ محیط های چند رسانه ای
۲۶/۰۸/۹۳ برنامه سازی سیستم

زبان تخصصی

۲۷/۰۸/۹۳ زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم
۲۸/۰۸/۹۳ گرافیک کامپیوتری

طراحی الگوریتمها

۲۹/۰۸/۹۳ مهندسی نرم افزار
۳۰/۰۸/۹۳ شبیه سازی کامپیوتر

آمار و احتمالات

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

۰۱/۰۹/۹۳ هوش مصنوعی
۰۲/۰۹/۹۳ طراحی صفحات وب

ریاضی گسسته

۰۳/۰۹/۹۳ تفسیر موضوعی قرآن

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

۰۴/۰۹/۹۳ اندیشه اسلامی ۲
۰۵/۰۹/۹۳ مباحث ویژه

تاریخ تحلیلی صدر  اسلام

۰۶/۰۹/۹۳ مبانی تئوری تربیت بدنی۲

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

طراحی سیستمهای شی گرا

برنامه نویسی همروند

۰۷/۰۹/۹۳ مهندسی اینترنت

ایجاد بانکهای  اطلاعاتی

تذکر بسیار مهم: با توجه به اینکه آمار دانشجویان در هر درس پس از حذف و اضافه مشخص خواهد شد؛بنابراین برنامه ریزی دقیق ساعت امتحان هر درس در ابتدای ترم برای دانشکده امکان پذیر نمیباشد. ساعت دقیق امتحانات  قبل از برگزاری امتحانات میانترم و پایان ترم اعلام خواهد شد.

ضمنا برنامه ریزی امتحانات (تعیین روز و ترتیب برگزاری دروس) براساس ترم بندی پیشنهادی گروه علمی دانشکده در هر رشته میباشد وبه هیچ وجه امکان تغییر روز امتحان وجود ندارد.