انتخاب استاد درس و ارائه موضوع سمینار ویژه دانشجویان آموزش محور حقوق

دانشجویان آموزش محور رشته حقوق در طی دوره می بایست ۱۸ واحد درس اصلی، ۸ واحد درس اختیاری و ۲ واحد درس سمینار ویژه اخذ نمایند.

واحد سمینار ویژه به سرپرستی ۱ نفر استاد درس و ۱نفر استاد ناظر انجام خواهد شد

معرفی استاد درس سمینار ویژه به تحصیلات تکمیلی دانشکده

انتخاب استاد و موضوع سمینار ویژه

دانشجو ملزم می باشد در ترم دوم نسبت به تصویب موضوع سمینار ویژه اقدام نماید و قبل از انتخاب موضوع درس سمینار ویژه خود ، با یکی از اساتید گروه علمی حقوق،جهت مشاوره تماس حاصل نماید.

فرم درخواست تصویب موضوع و استاد درس سمینار ویژه و برگ توضیحات

ملاحظاتی که در خصوص تصویب موضوع سمینار ویژه باید مورد نظر قرار گیرد عبارتند از:

موضوع نباید تکراری باشد و بدین منظور دانشجو لازم است پس از تعیین کلید واژه های موضوع مورد نظر با مراجعه به سایت irandoc و دانشگاههای معتبر و …از تکراری نبودن موضوع اطمینان حاصل نمایند و نتیجه این جستجو را به عنوان سابقه، ضمیمه فرم انتخاب موضوع درس سمینار ویژه نماید.

توجه فرمایید در صورت تصویب و تایید گروه آموزشی مربوطه، انتخاب استاد درس و موضوع سمینار ویژه نهایی خواهد شد و دانشجو می تواند تحقیقات علمی خود را با استاد درس آغاز نماید.

نکته خیلی مهم:

می بایست از زمان ثبت سمینار ویژه در سیستم اتوماسیون تا انتخاب زمان ارائه حداقل یک ماه گذشته باشد. عواقب ناشی از عدم رعایت زمان فوق برعهده ی شخص دانشجو می باشد.

برای رفع هرگونه ابهام در مورد روند بررسی انتخاب استاد درس و واحد سمینار ویژه، مراحل زیر به اختصار توضیح داده می شود:

۱- ارسال طرح پیشنهادی سمینارویژه از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه به استاد درس، بدین منظور باید گزینه سمینارویژه را انتخاب کرده و سپس کلید ثبت طرح سمینار ویژه را انتخاب کنید.

راهنمای ثبت سمینار ویژه در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه

۲- تایید  فرم درخواست تصویب طرح پیشنهادی سمینارویژه در سیستم اتوماسیون توسط استاد درس و ارسال به رئیس بخش جهت طرح در شورای آموزشی

۳- بعد از ثبت تصویب طرح توسط رئیس بخش در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه، اطلاع به کارشناس آموزش بخش جهت اخذ واحد درس سمینار ویژه توسط دانشجو

جهت اطلاع از ادامه روند کار مربوط به درس سمینار ویژه و چگونگی ارایه نهایی آن به نکات زیر توجه نمایید:

۱- نهایتاً دانشجو می بایست نتیجه کار علمی خود را در قالب گزارش سمینار ویژه بر اساس فرمت پیوست تهیه نموده و جهت بررسی و تایید نهایی به استاد درس ارسال نماید.

فرمت تهیه گزارش نهایی سمینار ویژه

توضیحات تهیه گزارش نهایی سمینار ویژه

۲-در صورت تایید گزارش کار توسط استاد درس، دانشجو می تواند ضمن هماهنگی با استاد درس نسبت به انتخاب زمان ارایه خود با مراجعه به اطلاعیه موجود در سایت دانشکده (بخش تحصیلات تکمیلی – اطلاعیه انتخاب زمان ارایه سمینار ویژه) اقدام نماید . جدول انتخاب زمان ارایه ۱۵ تا ۲۰ روز قبل از شروع هر دوره فعال خواهد شد.

۳- دانشجو لازم است حداقل ۱۰ روز قبل از زمان مورد نظر جهت ارایه سمینار ویژه، فرم امضا شده استاد درس مبنی بر موافقت جهت حضور در جلسه را به دانشکده تحویل نماید و بعد از انجام روال اداری استاد ناظر توسط کارشناس آموزش مربوطه به دانشجو معرفی خواهد شد.

۴-در زمان نمره دهی در جلسه ارایه سمینار ویژه، استاد درس با ضریب ۲ و استاد ناظر با ضریب ۱ در فرم مخصوص نمره را ثبت می نمایند.

۵- مدت زمان در نظر گرفته شده جهت ارایه سخنرانی سمینار ۲۰ دقیقه و جهت پرسش و پاسخ ۵ دقیقه می باشد.

۶- اخذ واحد سمینار ویژه و ارایه آن می بایست در آخرین نیمسال تحصیلی انجام شود ولی جهت تسریع در امور مربوطه، تصویب موضوع و انتخاب استاد درس قبل از نیمسال آخر باید انجام گردد.

۷-سمینار ویژه باید به صورت سخنرانی عمومی، با اعلام قبلی و با حضور استاد درس و استاد ناظر ارائه گردد.

با آرزوی توفیق روزافزون
تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

به اطلاع دانشجویان آموزش محور می رساند که می بایست ۲ واحد درس سمینار ویژه را در نیمسال آخر اخذ نمایند.

واحد سمینار ویژه به سرپرستی ۱ نفر استاد درس و ۱نفر استاد ناظر انجام خواهد شد.

معرفی استاد درس سمینار ویژه به تحصیلات تکمیلی دانشکده

دانشجویان محترم در خصوص انتخاب و معرفی استاد درس می بایست از لیست اساتید پیشنهادی زیر استاد درس را انتخاب، و پس از هماهنگی با استاد، فرم زیر ( فرم ۱ ) را تکمیل کرده و به واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال نمایید. شایان ذکر است دانشجو حداکثر یک ماه پس از تکمیل و ارسال این فرم فرصت دارد تا طرح پیشنهادی سمینار ویژه خود را طبق (فرم ۲ ) تهیه و به تایید استاد درس برساند و در سیستم اتوماسیون آموزشی جهت طرح در شورای آموزشی ثبت نماید.

لیست-اساتید-پیشنهادی-جهت-هدایت-درس-سمینار-ویژه

فرم معرفی استاد درس سمینار ویژه به تحصیلات تکمیلی دانشکده(فرم ۱)

فرم درخواست تصویب موضوع و استاد درس سمینار ویژه (فرم ۲)

تذکر (۱): خواهشمند است از لیست های پیشنهادی نسبت به انتخاب استاد درس سمینار ویژه اقدام نمایید در غیر این صورت قبل از هرگونه اقدام و آغاز فعالیت با استاد مورد نظر با تحصیلات تکمیلی دانشکده تماس حاصل نمایید.

تذکر (۲):از طریق استاد یا تحصیلات تکمیلی دانشکده از ظرفیت پذیرش اساتید مطلع شوید.

توجه فرمایید در صورت تصویب و تایید گروه آموزشی مربوطه، انتخاب استاد درس و موضوع سمینار ویژه نهایی خواهد شد و دانشجو می تواند تحقیقات علمی خود را با استاد درس آغاز نماید.

نکته خیلی مهم:

می بایست از زمان ثبت سمینار ویژه در سیستم اتوماسیون تا انتخاب زمان ارائه حداقل یک ماه گذشته باشد. عواقب ناشی از عدم رعایت زمان فوق برعهده ی شخص دانشجو می باشد.

برای رفع هرگونه ابهام در مورد روند بررسی انتخاب استاد درس و واحد سمینار ویژه، مراحل زیر به اختصار توضیح داده می شود:

۱- ارسال فرم انتخاب استاد درس سمینار ویژه (فرم ۱) به تحصیلات تکمیلی دانشکده در مهلت مقرر اعلام شده

۲- ارسال طرح پیشنهادی سمینارویژه از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه به استاد درس، بدین منظور باید گزینه سمینارویژه را انتخاب کرده و سپس کلید ثبت طرح سمینار ویژه را انتخاب کنید.

راهنمای ثبت سمینار ویژه در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه

۳- تایید  فرم درخواست تصویب طرح پیشنهادی سمینارویژه در سیستم اتوماسیون توسط استاد درس و ارسال به رئیس بخش جهت طرح در شورای آموزشی برق

۴- بعد از ثبت تصویب طرح توسط رئیس بخش در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه، اطلاع به کارشناس آموزش بخش جهت اخذ واحد درس سمینار ویژه توسط دانشجو

جهت اطلاع از ادامه روند کار مربوط به درس سمینار ویژه و چگونگی ارایه نهایی آن به نکات زیر توجه نمایید:

۱- نهایتاً دانشجو می بایست نتیجه کار علمی خود را در قالب گزارش سمینار ویژه بر اساس فرمت پیوست (فرم ۳ ) تهیه نموده و جهت بررسی و تایید نهایی به استاد درس ارسال نماید.

فرمت تهیه گزارش نهایی سمینار ویژه(فرم ۳)

توضیحات تهیه گزارش نهایی سمینار ویژه

۲-در صورت تایید گزارش کار توسط استاد درس، دانشجو می تواند ضمن هماهنگی با استاد درس نسبت به انتخاب زمان ارایه خود با مراجعه به اطلاعیه موجود در سایت دانشکده (بخش تحصیلات تکمیلی – اطلاعیه انتخاب زمان ارایه سمینار ویژه) اقدام نماید . جدول انتخاب زمان ارایه ۱۵ تا ۲۰ روز قبل از شروع هر دوره فعال خواهد شد.

۳- دانشجو لازم است حداقل ۱۰ روز قبل از زمان مورد نظر جهت ارایه سمینار ویژه، فرم امضا شده استاد درس مبنی بر موافقت جهت حضور در جلسه را به دانشکده تحویل نماید و بعد از انجام روال اداری استاد ناظر توسط دانشکده به دانشجو معرفی خواهد شد.

۴-در زمان نمره دهی در جلسه ارایه سمینار ویژه، استاد درس با ضریب ۲ و استاد ناظر با ضریب ۱ در فرم مخصوص نمره را ثبت می نمایند.

۵- مدت زمان در نظر گرفته شده جهت ارایه سخنرانی سمینار ۲۰ دقیقه و جهت پرسش و پاسخ ۵ دقیقه می باشد.

۶- اخذ واحد سمینار ویژه و ارایه آن می بایست در آخرین نیمسال تحصیلی انجام شود ولی جهت تسریع در امور مربوطه، تصویب موضوع و انتخاب استاد درس قبل از نیمسال آخر باید انجام گردد.

۷-سمینار ویژه باید به صورت سخنرانی عمومی، با اعلام قبلی و با حضور استاد درس و استاد ناظر ارائه گردد.

تذکر( ۳ ) ارائه حضوری سمینار ویژه در پایان هر نیمسال و به صورت گروهی خواهد بود.

تذکر (۴) همانطور که مستحضرید حداکثر واحد انتخابی دانشجویان در هر نیمسال ۱۲ واحد میباشد ولی کلیه دانشجویانی که با اخذ ۱۲واحد درسی باضافه ۲واحد سمینار ویژه (مجموعاً ۱۴واحد) فارغ التحصیل خواهند شد نیز میتوانند نسبت به اخذ واحد سمینار ویژه اقدام نمایند.

با آرزوی توفیق روزافزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

به اطلاع دانشجویان آموزش محور می رساند که می بایست ۲ واحد درس سمینار ویژه را در نیمسال آخر اخذ نمایند.

واحد سمینار ویژه به سرپرستی استاد راهنما انجام خواهد شد.

۱) انتخاب استاد درس سمینار ویژه

دانشجویان پس از پایان سال اول تحصیلی خود می بایست طی ۱۴ روز نسبت به انتخاب استاد درس سمینار ویژه اقدام نمایند. نحوه اخذ استاد درس سمینار ویژه و زمان آن به صورت اطلاعیه و از طریق سیستم اتوماسیون به دانشجویان محترم اعلام می گردد. دانشجو موظف است در مهلت مقرر استاد درس سمینار ویژه خود را صرفاً از میان اساتید مشخص شده و با مراجعه به سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه شیراز انتخاب نماید.

تذکر ۱) ظرفیتهای اعلام شده اساتید به هیچ عنوان قابل افزایش نبوده و همچنین تاریخ مهلت انتخاب استاد درس سمینار ویژه قابل تمدید نمی باشد. لطفاً از ارسال درخواست حتی با نظر مساعد استاد درس خودداری فرمائید.

تذکر ۲) لازم به ذکر است که ثبت استاد درس در سیستم فقط یکبار برای هر ورودی و برای هر دانشجو فعال می شود.

تذکر ۳) انتخاب استاد درس سمینار ویژه هیچ ارتباطی به انتخاب واحد این درس ندارد. به عبارتی دیگر دانشجویانی که بنا بر شرایط خاص (مرخصی تحصیلی، … ) قصد ارائه و یا ثبت نام در درس سمینار ویژه را در آن ترم ندارند نیز بایستی استاد درس خود را در این سیستم انتخاب نمایند.

۲) تکمیل و ارسال فرم درخواست تصویب موضوع و استاد درس سمینار ویژه

دانشجو لازم است پس از انتخاب استاد درس خود، و با هماهنگی استاد درس نسبت به ارسال فرم زیر از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی جهت بررسی در شورای بخش اقدام نماید.

فرم درخواست تصویب موضوع و استاد درس سمینار ویژه

تذکر ۴) از ارسال فرم درخواست تصویب موضوع به تنهایی و بدون برگ توضیحات خودداری فرمایید.

تذکر ۵) جهت نگارش سمینار ویژه می بایست محتوای هردو لینک زیر را قبل از نگارش مطالعه فرمایید.

نحوه نگارش موضوع سمینار (توضیحات پیوست فرم انتخاب استاد و موضوع درس)

توجه فرمایید در صورت تصویب و تایید شورای آموزشی مربوطه، موضوع سمینار ویژه نهایی خواهد شد و دانشجو می تواند تحقیقات علمی خود را با استاد درس آغاز نماید.

 نکته خیلی مهم:

می بایست از زمان ثبت سمینار ویژه در سیستم اتوماسیون تا انتخاب زمان ارائه حداقل یک ماه گذشته باشد. عواقب ناشی از عدم رعایت زمان فوق برعهده ی شخص دانشجو می باشد.

برای رفع هرگونه ابهام در مورد روند بررسی انتخاب استاد درس و واحد سمینار ویژه، مراحل زیر به اختصار توضیح داده می شود:

۱- انتخاب استاد درس سمینار ویژه در مهلت مقرر اعلام شده در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه (sess ) توسط دانشجو

۲- ارسال طرح پیشنهادی سمینارویژه از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه به استاد درس، بدین منظور باید گزینه سمینارویژه را انتخاب کرده و سپس کلید ثبت طرح سمینار ویژه را انتخاب کنید.

راهنمای ثبت سمینار ویژه در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه

۳- ارسال فرم درخواست تصویب طرح پیشنهادی سمینارویژه توسط استاد درس، به دانشکده جهت طرح در شورای بخش کامپیوتر

۴- بعد از ثبت تصویب طرح توسط رئیس بخش در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه، اطلاع به کارشناس آموزش بخش جهت اخذ واحد درس سمینار ویژه توسط دانشجو

******************************************************************************************

جهت اطلاع از ادامه روند کار مربوط به درس سمینار ویژه و چگونگی ارایه نهایی آن به نکات زیر توجه نمایید:

۱- نهایتاً دانشجو می بایست نتیجه کار علمی خود را در قالب گزارش سمینار ویژه بر اساس فرمت پیوست تهیه نموده و جهت بررسی و تایید نهایی به استاد درس ارسال نماید.

فرمت تهیه گزارش نهایی سمینار ویژه

تذکر ۶) تعداد صفحات گزارش فوق می بایست حداقل در ۳۵ و حداکثر در ۶۰ صفحه تنظیم گردد.

تذکر ۷) گزارش نهایی سمینار ویژه را جهت تصویب نهایی مستقیماً برای استاد درس ارسال کنید و از ارسال آن به تحصیلات تکمیلی دانشکده جداً خودداری فرمایید.

۲- در صورت تایید گزارش کار توسط استاد درس ، دانشجو می تواند ضمن هماهنگی با استاد درس نسبت به انتخاب زمان ارایه خود با مراجعه به اطلاعیه موجود در سایت دانشکده (بخش تحصیلات تکمیلی – اطلاعیه انتخاب زمان ارایه سمینار ویژه) اقدام نماید . جدول انتخاب زمان ارایه ۱۵ تا ۲۰ روز قبل از شروع هر دوره فعال خواهد شد.

۳- لازم است حداقل ۱۰ روز قبل از زمان مورد نظر جهت ارایه سمینار ویژه، درخواست ازطریق سامانه آموزشی ارسال گردد. بعد از انجام روال اداری استاد ناظر (داور) توسط دانشکده مشخص و نیازی به هماهنگی با استاد ناظر توسط دانشجو نیست.

۴- مدت زمان در نظر گرفته شده جهت ارایه سخنرانی سمینار ۲۰ دقیقه و جهت پرسش و پاسخ ۵ دقیقه می باشد.

۵- اخذ واحد سمینار ویژه و ارایه آن می بایست در آخرین نیمسال تحصیلی انجام شود ولی جهت تسریع در امور مربوطه، تصویب موضوع و انتخاب استاد درس قبل از نیمسال آخر انجام می پذیرد.

۶- سمینار ویژه باید به صورت سخنرانی عمومی، با اعلام قبلی و با حضور استاد درس و استاد ناظر ارائه گردد.

تذکر ۸) ارائه حضوری سمینار ویژه در پایان هر نیمسال و به صورت گروهی خواهد بود.

تذکر ۹) همانطور که مستحضرید حداکثر واحد انتخابی دانشجویان در هر نیمسال ۱۲ واحد میباشد ولی کلیه دانشجویانی که با اخذ ۱۲واحد درسی باضافه ۲واحد سمینار ویژه (مجموعاً ۱۴واحد) فارغ التحصیل خواهند شد نیز میتوانند نسبت به اخذ واحد سمینار ویژه اقدام نمایند.

با آرزوی توفیق روزافزون

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

به اطلاع دانشجویان آموزش محور می رساند که می بایست ۲ واحد درس سمینار ویژه را در نیمسال آخر اخذ نمایند.

واحد سمینار ویژه به سرپرستی ۱ نفر استاد درس و ۱نفر استاد ناظر انجام خواهد شد.

معرفی استاد درس سمینار ویژه به تحصیلات تکمیلی دانشکده

دانشجویان محترم در خصوص انتخاب و معرفی استاد درس می بایست از لیست اساتید پیشنهادی زیر استاد درس را انتخاب، و پس از هماهنگی با استاد، فرم زیر ( فرم ۱ ) را تکمیل کرده و به واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال نمایید. شایان ذکر است دانشجو حداکثر یک ماه پس از تکمیل و ارسال این فرم فرصت دارد تا طرح پیشنهادی سمینار ویژه خود را طبق (فرم ۲ ) تهیه و به تایید استاد درس برساند و در سیستم اتوماسیون آموزشی جهت طرح در شورای آموزشی ثبت نماید.

فرم معرفی استاد درس سمینار ویژه به تحصیلات تکمیلی دانشکده(فرم ۱)

فرم درخواست تصویب موضوع و استاد درس سمینار ویژه (فرم ۲)

تذکر (۱): خواهشمند است از لیست های پیشنهادی نسبت به انتخاب استاد درس سمینار ویژه اقدام نمایید در غیر این صورت قبل از هرگونه اقدام و آغاز فعالیت با استاد مورد نظر با تحصیلات تکمیلی دانشکده تماس حاصل نمایید.

تذکر (۲):از طریق استاد یا تحصیلات تکمیلی دانشکده از ظرفیت پذیرش اساتید مطلع شوید.

توجه فرمایید در صورت تصویب و تایید گروه آموزشی مربوطه، انتخاب استاد درس و موضوع سمینار ویژه نهایی خواهد شد و دانشجو می تواند تحقیقات علمی خود را با استاد درس آغاز نماید.

نکته خیلی مهم:

می بایست از زمان ثبت سمینار ویژه در سیستم اتوماسیون تا انتخاب زمان ارائه حداقل یک ماه گذشته باشد. عواقب ناشی از عدم رعایت زمان فوق برعهده ی شخص دانشجو می باشد.

برای رفع هرگونه ابهام در مورد روند بررسی انتخاب استاد درس و واحد سمینار ویژه، مراحل زیر به اختصار توضیح داده می شود:

۱- ارسال فرم انتخاب استاد درس سمینار ویژه (فرم ۱) به تحصیلات تکمیلی دانشکده در مهلت مقرر اعلام شده

۲- ارسال طرح پیشنهادی سمینارویژه از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه به استاد درس، بدین منظور باید گزینه سمینارویژه را انتخاب کرده و سپس کلید ثبت طرح سمینار ویژه را انتخاب کنید.

راهنمای ثبت سمینار ویژه در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه

۳- تایید  فرم درخواست تصویب طرح پیشنهادی سمینارویژه در سیستم اتوماسیون توسط استاد درس و ارسال به رئیس بخش جهت طرح در شورای آموزشی اقتصاد

۴- بعد از ثبت تصویب طرح توسط رئیس بخش در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه، اطلاع به کارشناس آموزش بخش جهت اخذ واحد درس سمینار ویژه توسط دانشجو

جهت اطلاع از ادامه روند کار مربوط به درس سمینار ویژه و چگونگی ارایه نهایی آن به نکات زیر توجه نمایید:

۱- نهایتاً دانشجو می بایست نتیجه کار علمی خود را در قالب گزارش سمینار ویژه بر اساس فرمت پیوست (فرم ۳ ) تهیه نموده و جهت بررسی و تایید نهایی به استاد درس ارسال نماید.

فرمت تهیه گزارش نهایی سمینار ویژه(فرم ۳)

توضیحات تهیه گزارش نهایی سمینار ویژه

۲-در صورت تایید گزارش کار توسط استاد درس، دانشجو می تواند ضمن هماهنگی با استاد درس نسبت به انتخاب زمان ارایه خود با مراجعه به اطلاعیه موجود در سایت دانشکده (بخش تحصیلات تکمیلی – اطلاعیه انتخاب زمان ارایه سمینار ویژه) اقدام نماید . جدول انتخاب زمان ارایه ۱۵ تا ۲۰ روز قبل از شروع هر دوره فعال خواهد شد.

۳- دانشجو لازم است حداقل ۱۰ روز قبل از زمان مورد نظر جهت ارایه سمینار ویژه، فرم امضا شده استاد درس مبنی بر موافقت جهت حضور در جلسه را به دانشکده تحویل نماید و بعد از انجام روال اداری استاد ناظر توسط دانشکده به دانشجو معرفی خواهد شد.

۴-در زمان نمره دهی در جلسه ارایه سمینار ویژه، استاد درس با ضریب ۲ و استاد ناظر با ضریب ۱ در فرم مخصوص نمره را ثبت می نمایند.

۵- مدت زمان در نظر گرفته شده جهت ارایه سخنرانی سمینار ۲۰ دقیقه و جهت پرسش و پاسخ ۵ دقیقه می باشد.

۶- اخذ واحد سمینار ویژه و ارایه آن می بایست در آخرین نیمسال تحصیلی انجام شود ولی جهت تسریع در امور مربوطه، تصویب موضوع و انتخاب استاد درس قبل از نیمسال آخر باید انجام گردد.

۷- سمینار ویژه باید به صورت سخنرانی عمومی، با اعلام قبلی و با حضور استاد درس و استاد ناظر ارائه گردد.

تذکر( ۳ ) ارائه حضوری سمینار ویژه در پایان هر نیمسال و به صورت گروهی خواهد بود.

با آرزوی توفیق روزافزون

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

لیست اساتید پیشنهادی جهت هدایت درس سمینار ویژه-آموزش محور

نام و نام خانوادگیتحصیلاتمرتبه علمیآدرس پست الکترونیک
منصور ذوالقدری جهرمیدکترای کنترل دانشیارzjahromi@shirazu.ac.ir
رضا بوستانیدکترای مهندسی پزشکیاستادیارboostani@shirazu.ac.ir
غلامحسین دستغیبی فرددکترای علوم کامپیوتر استادیارdstghaib@shirazu.ac.ir
کورش زیارتیدکترای ریاضی کاربردیاستادیارziarati@shirazu.ac.ir
اشکان سامیدکترای فناوری آطلاعاتاستادیارsami@cse.shirazu.ac.ir
فریبرز سبحان منشدکترای برق - الکترونیکاستادیارsobhan@shirazu.ac.ir
محمد هادی صدرالدینیدکترای سیستم های اطلاعاتیاستادیارsadredin@shirazu.ac.ir 
سیده زهره عظیمی فردکترای طراحی سیستم هااستادیارazimifar@cse.shirazu.ac.ir 
اقبال منصوری دکترای هوش مصنوعی استادیار mansoori@shirazu.ac.ir
ستار هاشمیدکترای هوش مصنوعی استادیارs-hashemi@shirazu.ac.ir
علی حمزهدکترای هوش مصنوعیاستادیارali@cse.shirazu.ac.ir
فرشاد خونجوشدکترای معماری کامپیوتراستادیار fkhunjush@gmail.com
فرشاد تاجری پوردکترای الکترونیکاستادیار tajeripoor@yahoo.com
سید مصطفی فخراحمددکترای مهندسی کامپیوتر- سیستمهای نرم افزاریاستادیارmfakhrahmad@cse.shirazu.ac.ir
نام و نام خانوادگیتحصیلاتمرتبه علمیآدرس پست الکترونیک
ابراهیم عبیری جهرمی
مجید نیری پورMnayeri82@yahoo.com
کامران کاظمی
فرزین امامیemami@sutech.ac.ir
محمد صلای نادری
مسعود محزون
شاهرخ جم
محمد جواد دهقانیدکترای مخابراتdehghani@sutech.ac.ir
علیرضا روستاroosta@sutech.ac.ir
محمد رضا صالحیSalehi-mrz@yahoo.com
طاهر نیک نامدکترای برق قدرتNiknam@sutch
محمد صادق هل فروشMs-helfroush@sutech.ac.ir
نام و نام خانوادگیتحصیلاتمرتبه علمیآدرس پست الکترونیک
علیرضا خیاطیاندکترای برق - کنترل دانشیارkhayatia@shirazu.ac.ir
ابراهیم فرجاهدکترای برق - قدرتدانشیارfarjah@shirazu.ac.ir 
مریم دهقانیدکترای کنترلاستادیار  
مهدی رئوفتدکترای برق - قدرت  استادیارraoofat@shirazu.ac.ir 
علیرضا سیفیدکترای برق - قدرت دانشیارseifi@shirazu.ac.ir 
پاکنوش کریم آقائیدکترای برق - کنترلاستادیارkaghaee@shirazu.ac.ir 
حیدر صامتدکترای برق-قدرتاستادیارsamet@shirazu.ac
محمد محمدیدکترای برق - قدرتاستادیار
نام و نام خانوادگیتحصیلاتمرتبه علمیآدرس پست الکترونیک
حبیب اله عبیریدکترای مخابراتاستادabiri@shirazu.ac.ir
رحیم غیوردکترای الکترونیکاستادrghayour@shirazu.ac.ir
علیرضا ذوالقدراصلیدکترای پردازش سیگنال و تصویر دانشیارZolghadr@shirazu.ac.ir 
عباس شیخیدکترای برق - مخابراتدانشیارsheikhi@shirazu.ac.ir 
محمدحسین شیخیدکترای برق - الکترونیکدانشیارmsheikhi@shirazu.ac.ir
محمدعلی مسندی شیرازیدکترای برق و کامپیوتر - مخابراتاستادmasnadi@shirazu.ac.ir 
مهرزاد بیغشدکترای مخابرات استادیارbiguesh@shirazu.ac.ir 
عزیزالله جمشیدیدکترای مخابراتاستادیارjamshidi@shirazu.ac.ir 
مصطفی درختیاندکترای مخابراتاستادیار derakhtian@shirazu.ac.ir
علیرضا غرویدکترای فیزیک - شیمیاستادیارgharavi@shirazu.ac.ir 
عباس علی قنبریدکترای مخابراتاستادیارalighanbari@shirazu.ac.ir 
محمودکریمیدکترای برق - مخابراتدانشیارkarimi@shirazu.ac.ir 
علیرضا کشاورز حداددکترای مخابراتاستادیار
فرزاد مهاجریدکترای مخابراتاستادیارMohajeri@shirazu.ac.ir
نام و نام خانوادگیتحصیلاتمرتبه علمیآدرس پست الکترونیکتلفن
عبدالعلی لهسائی زاده دکترای جامعه شناسیاستادlahsaei@rose.shirazu.ac.ir۴۴۱۳
سکندر امان الهیدکترای مردم شناسیااستادSamanolahi@rose.shirazu.ac.ir۴۴۱۶
حبیب احمدی دکترای جامعه شناسیدانشیارAhmadi@rose.shirazu.ac.ir۴۴۱۸
محمدتقی ایماندکترای جامعه شناسیدانشیارiman@shirazu.ac.ir۴۴۱۹
محمدکریم منصوریاندکترای جامعه شناسیدانشیارMansoorian_mk@yahoo.com۴۴۱۲
جلیل ایران محبوبدکترای جامعه شناسیاستادیارIranmahboub@gmail.com۴۴۰۴
جهانگیرجهانگیریدکترای جامعه شناسیاستادیارJJahangiri@rose.shirazu.ac.ir۴۴۰۶
سعید زاهدزاهدانیدکترای جامعه شناسیاستادیارzahedani@shirazu.ac.ir۴۴۱۴
حلیمه عنایتدکترای جامعه شناسیاستادیارHa-Enayate@yahoo.com۴۴۰۹
علی اصغرمقدسدکترای جامعه شناسیاستادیارmogadas@shirazu.ac.ir۴۴۱۷
مجید موحد محددکترای جامعه شناسیاستادیارMovahed1962@yahoo.com۴۴۰۸
علی گلیدکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستاییاستادیارGoli_ali@yahoo.com۴۴۰۷
اسفندیار غفاری نسبدکترای جامعه شناسیاستادیار۴۴۱۴
نام و نام خانوادگیتحصیلاتمرتبه علمیآدرس پست الکترونیک
کریم اسلاملوئیاندکترای اقتصاد بین المللدانشیارkeslamlo@rose.shirazu.ac.ir
حسین مرزباندکترای اقتصاد محضاستادیارDr.marzban@gmail.com
ابراهیم هادیاندکترای اقتصاد کلاناستادیارehadian@rose.shirazu.ac.ir
رضا اکبریاندکترای اقتصاد بین المللاستادیارrakbarian@rose.shirazu.ac.ir
احمد صدرائی جواهریدکترای اقتصاداستادیارASJAVAHER@yahoo.com
علی حسین صمدیدکترای اقتصادبخش عمومی و نظریاستادیارasamadi@rose.shirazu.ac.ir
نام و نام خانوادگیتحصیلاتمرتبه علمیآدرس پست الکترونیکتلفن
نظام الدین فقیهدکترای مدیریت صنعتیاستاد nfaghih@rose.shirazu.ac.ir۴۴۶۳
علی نقی مصلح شیرازیدکترای مدریت صنعتیدانشیارamosleh@rose.shirazu.ac.ir۴۴۵۴
محمد علی رشیدزادهدکترای مدیریت بازرگانیاستادیار۴۴۵۷
علی محمدیدکترای مدیریت صنعتیاستادیارamohamad@rose.shirazu.ac.ir۴۴۶۶
عبدالرضا ندافدکترای مدیریت صنعتیاستادیارanadaf@rose.shirazu.ac.ir۴۴۶۲
حبیب اله رعناییدکترای مدیریتاستادیار
احمد طالب نژاددکترای مدیریت
نام و نام خانوادگیتحصیلاتمرتبه علمیآدرس پست الکترونیک
جعفر جهانیدکترای مدیریت آموزشیاستادیارJjahani@shirazu.ac.ir
محسن خادمیدکترای برنامه ریزی درسیاستادیارKhademi@shirazu.ac.ir
پرویز ساکتیدکترای مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالیاستادیارdr.P_Saketi@yahoo.com
رحمت اله مرزوقیدکترای برنامه ریزی درسیاستادیارrmarzoghi@rose.shirazu.ac.ir
جعفر ترک زادهدکترای مدیریت آموزشیاستادیارdjt3779@yahoo.com
مهدی محمدیدکترای برنامه ریزی درسیاستادیار
ردیفنام ونام خانوادگیتخصصمحل خدمتشهر
۱دکتر قبادیدکتری مخابراتگروه مهندسی برق دانشگاه ارومیهارومیه
۲دکتر جواد نوری نیادکترای برق- مخابراتگروه برق دانشگاه ارومیهارومیه
۳دکتر داور پناهدکترای سیستمهای اطلاع رسانیبخش کامپیوتر –دانشگاه صنعتی اصفهاناصفهان
۴دکتر محمد سرائیدکترای مدیریت اطلاع رسانیدانشکده مهندسی الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهاناصفهان
۵دکتر مهدی ابزریدکتر ای مدیریت و توسعه سازمانیدانشگاه اصفهاناصفهان
۶دکتر علی زینل همدانی- محمد- ۶۵۶۴دکترای تکنولوژی صنعتیدانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهاناصفهان
۷دکتر علی صنایعی-بهرام- ۱۰۱دکترای مدیریت بازرگانی (بازاریابی صادرات)دانشگاه اصفهان-مدیر گروه پژوهشی ITM-مشاور علمی تحقیقاتی انجمن مدیران صنایعاصفهان
۸دکتر امیر منجمی- رضا- ۱۳۹دکترای هوش مصنوعی و پردازش تصاویربخش کامپیوتر –دانشگاه  اصفهاناصفهان
۹دکتر علیرضا عصارهدکترای کامپیوتر در سیستمهای هوشمندگروه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهوازاهواز
۱۰دکتر بیتا شادگاردکترای مهندسی کامپیوتر-نرم افزاربخش کامیوتر – چمران اهوازاهواز
۱۱دکتر اسد زادهاقتصاددانشگاه تبریزتبریز
۱۲دکتر سلمانیاقتصاددانشگاه تبریزتبریز
۱۳دکتر صحراییاندکترای اقتصاد و علوم سیاسیآکادمی نخبگان جوان تولید گرای ایرانتهران
۱۴دکتر دلیلیدکترای علوم کامپیوترسرپرست دفتر فناوری اطلاعات وزارت علومتهران-۱۱-۸۲۲۳۳۴۱۰
۱۵دکتر شفازندفناوری اطلاعاتتهران
۱۶دکتر منتظردکترای مهدسی برق- گرایش سیستم و کنترلدانشکده مهندسی – بخش IT دانشگاه تربیت مدرستهران - ۸۸۰۵۵۱۰۴ خانم خسروانی - ۸۲۸۸۳۹۹۰ دانشکده
۱۷دکتر عباس معمار نژاددکترا ی اقتصاددانشگاه آزاد تهرانتهران
۱۸دکتر شهریار محمدیدکترای فناوری اطلاعاتدانشگاه خواجه نصیرتهران
۱۹دکتر محمد کاظم اکبریدکترای مهندسی کامپیوتربخش مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر تهران
۲۰دکتر محمد فتحیاندکترای مهندسی صنایعدانشکده صنایع دانشگاه علم وصنعتتهران
۲۱دکتر محمد رضاغلامیاندکترای صنایعدانشکده مهندسی صنایع،
دانشگاه علم و صنعت ایران
تهران
۲۲دکتر مهدی غضنفریدکترای مهندسی صنایع – برنامه ریزی تولیددانشکده صنایع دانشگاه علم وصنعتتهران
۲۳دکتر ابراهیم تیموریدکترای مهندسی صنایعدانشگاه علم وصنعتتهران
۲۴دکتر ناصر مزینیهوش مصنوعیدانشگاه علم وصنعتتهران
۲۵دکتر بهروز میناییداده کاوی محیطهای آموزشی مجازیدانشگاه علم و صنعتتهران
۲۶دکتر جلالیفوق دکترای برق و متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات( ICT)پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایرانتهران
۲۷دکتر عبداللهیدکترای نرم افزاردانشگاه علم وصنعتتهران
۲۸دکتر سید امید فاطمیدکترای مهندسی برق و کامپیوتررییس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک ایرانتهران
۲۹دکتر حسن ابوالحسنیدکترای نرم افزاردانشگاه شریفتهران
۳۰دکتر سعید توکلیدکترای کنترل و مهندسی سیستم هابخش برق و الکترونیک – دانشگاه سیستان و بلوچستانزاهدان
۳۱دکتر علی اکبر پویاندکترای مهندسی کامپیوتربا گرایش کنترل شبکهدانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرودشاهرود

جزئیات انتخاب استاد و موضوع سمینار ویژه

ادامه...