قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد
  جهت درخواست آدرس پست الکترونیک پس از ورود به سامانه اتوماسیون آموزشی (sess) از طریق بخش فرایندها -درخواست های دانشجویی اقدام نمایند.

https://webmail.shirazu.ac.ir

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email