به استناد جلسه کمیسون موارد خاص تاریخ ۲۲/۲/۸۶ دروس عملی تربیت بدنی ۱ و ۲ جهت دانشجویان دانشکده آموزشهای الکترونیکی در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه با عنوان دروس مبانی تئوری تربیت  بدنی ۱ و ۲ تعریف شده و امتحان آنها به صورت کتبی می باشد.

 تذکر: منابع امتحان پایان ترم دروس فوق به شرح زیر می باشد:

مبانی تئوری تربیت بدنی ۱ ← تربیت بدنی عمومی ۱، دکتر ابوالفضل فراهانی ، انتشارات پیام نور
مبانی تئوری تربیت بدنی ۲ ← تربیت بدنی عمومی ۲ ، دکتر ابوالفضل فراهانی ، انتشارات پیام نور

 

با آرزوی موفقیت روز افزون

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی