قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد حقوق در زمینه تعاون

معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون به منظور توسعه تحقیقات در بخش تعاون بدون محدودیت از تمامی پایان نامه های دانشجویی که در زمینه موضوعات مختلف با بخش تعاون به رشته تحریر درآمده اند حمایت مادی و معنوی به عمل می آورد.

دانشجویان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی زیر مراجعه نمایند.

www.taavonportal.ir
تلفن: ۸۸۵۲۰۱۳۴ نمابر: ۸۸۵۲۰۱۳۲