دستور العمل حمایت از انجام پروژه های دانشجویی
کارشناسی ارشد و دکتری
 
بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان ارشد مهندسی فناوری اطلاعات می رساند که طبق اعلام سازمان بازرگانی، حمایت از پایان نامه های دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد در گرایشهای مختلف رشته های اقتصاد، مدیریت، مهندسی و حقوق در برنامه سال ۸۷ مدیریت امور استانهای وزارت بازرگانی پیش بینی شده است.
لذا متقاضیان می توانند به آیین نامه مصوب که بر روی سایت اطلاع رسانی مؤسسه مذبور به آدرس زیر قابل دسترسی است به آن مدیریت معرفی گردند.
با آرزوی توفیق روز افزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دانشگاه شیراز