باسمه تعالی

دستور العمل حمایت از انجام پروژه های دانشجویی (شرکت ملی گاز ایران)

کارشناسی ارشد و دکتری
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که اولویتهای پژوهشی به روز شده شرکت ملی گاز ایران جهت حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در سایت این مدیریت به آدرس http://research.nigc.ir قرار گرفته است.

دانشجویان می توانند جهت دریافت فرم درخواست حمایت از پایان نامه ها و همچنین دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ی حمایت، لینک دستور العمل ها و فرم ها را مشاهده نمایند.

لینک دستور العمل ها و فرم ها

با آرزوی توفیق روز افزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی