باسمه تعالی

سرمایه گذاری بر روی طرح های پژوهشی توسط شرکت شهرک های صنعتی فارس

شرکت شهرک های صنعتی فارس در راستای توسعه صنعتی استان از محل طرح های کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع ایران در سال ۱۳۹۰ اقدام به سرمایه گذاری بر روی طرح های پژوهشی در ۱۲ مورد زیر می نماید.

۱- عارضه یابی عمومی ده رشته صنعتی اولویت بندی شده استان (توسعه بازار، ارتقاء تکنولوژی، نوآوری، ارتقاءبهره وری و …)
۲- عارضه یابی عمومی واحدهای صنعتی واقع در خوشه های صنعتی و کلیه گروه های صنعتی استان، عارضه ها می تواند شامل توسعه بازار، ارتقاءتکنولوژی نوآوری، ارتقاء بهره وری، اصلاح فرایندها، توسعه توان صادرات خارجی و …

۳- طرح هایی جهت اجرای هر چه بهتر طرح هدف مندسازی یارانه ها
۴- کلیه اختراعات، ابتکارات صنعتی دارای مجوز از سازمان ثبت اختراعات ایران
۵- کلیه طرح ها و پروژه ها در راستای توسعه صنعتی استان (IT ، کشاورزی، دامپروری، صنایع غذایی، مهندسی پزشکی، داروسازی و …)
۶- تحلیل زنجیره ارزش ۱۰ رشته صنعت اولویت دار استان
۷- اجرای نقشه استانی خوشه ها
۸- امکان سنجی طرح های صنعتی نوین و مزیت دار (در استان فارس)
۹- بررسی حذف بو از ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز
۱۰-بهینه سازی مصرف سوخت واحدهای صنعتی در راستای اصلاح وضع موجود به منظور افزایش بازده انرژی
۱۱-بررسی کاربرد صنعتی ضایعات سنگ های تژئینی
۱۲-چگونگی استفاده اثر بخش از مشاور در فعالیت های شرکت و برون سپاری فعالیت ها

ضمنا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.farsiec.ir مراجعه نمایید.

با آرزوی موفقیت روزافزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی