نحوه ارسال تقاضا جهت اقدام برای حذف اضطراری(حذف پزشکی)

 

به اطلاع دانشجویان محترم که در شرایط استفاده از حذف پزشکی (حذف اضطراری) قرار گرفته اند می رساند که لازم است قبل از هر گونه اقدام به مطالب زیر توجه نمایند:

الف: به استناد مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ در خصوص حذف پزشکی دانشجویان در مقاطع تحصیلی کارشناسی  و کارشناسی ناپیوسته هر دانشجو در طول دوره می تواند به اختیار، کارشناسی دو مرتبه  (یک درس در هر نیمسال) و کارشناسی ناپیوسته یک مرتبه،از حذف اضطراری استفاده نماید.

ب:به استناد مصوبه کمیته منتخب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ در خصوص حذف اضطراری درس در مقطع کارشناسی ارشد هر دانشجو در طول دوره فقط، یک بار و یک درس می تواند از حذف اضطراری استفاده نماید.

فرم حذف اضطراری دانشجویان مقطع ارشد

 

دانشجو ی کارشناس برای استفاده از حذف اضطراری می بایست  در سیستم اتوماسیون آموزشی درخواست های دانشجویی فرآیند حذف پزشکی (حذف اضطراری )را فعال کند.مراحل این فرایند بشرح فایل پیوست می باشد.

تذکر ۱: دانشجویی می تواند از حذف اضطراری استفاده نماید که تحت هیچ شرایطی درآزمون پایان ترم شرکت ننموده و صورت جلسه حضور در آزمون را امضا نکرده باشد.

تذکر ۲: درخواستهای حذف پزشکی  می بایست حداکثر تا ۱ روز پس از پایان امتحانات در سیستم اتوماسیون آموزشی ثبت شود.

 

 

 

با آرزوی موفقیت روز افزون

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی