به نام خدا

این درخواست جهت انجام امور فارغ التحصیلی و تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی و دکتری حرفه ای می باشد.

شرایط ارسال درخواست

مراحل تسویه حساب

مراحل فارغ التحصیلی

توجه: شناسه پرداخت کننده جهت واریز شهریه واحد شیراز ۲۴۰۰۰۸۰۵۸۱۴۴ و جهت واریزهزینه فارغ‌التحصیلی و تمبر ۲۴۰۰۰۸۰۱۵۲۱۸۰ می باشد.

 

 با آرزوی موفقیت روز افزون

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی