به اطلاع آن دسته از دانشجویان عزیز که متقاضی دریافت گواهی اشتغال به تحصیل هستند، می رساند جهت اخذ گواهی اشتغال به تحصیل از دانشکده لازم است درخواست خود را از طریق سیستم مکاتبات با ذکر نام سازمان یا ارگان مورد نظر و اعلام آدرس دقیق پستی و کد پستی گیرنده (دانشجو) ارسال نمایید.

ضمناً به استناد نامه شماره ۱۰/۵۸۷۲ تاریخ ۳/۳/۹۱ اداره کل آموزش دانشگاه ، آن امور محترم منحصراً در موارد ذیل اقدام به صدور سیستمی گواهی اشتغال می نماید: (صدور گواهی برای موارد زیر در اختیارات دانشکده نیست)
۱- اشتغال به تحصیل کلی (بدون عنوان) یکبار در طول هر نیمسال تحصیلی
۲- اشتغال به تحصیل جهت معافیت کفالت (آقایان)
۳-  اشتغال به تحصیل جهت خروج از کشور
۴-اشتغال به تحصیل جهت دانشگاه های دیگر
۵- برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی جهت سفرهای زیارتی با ارائه و تکمیل فرم های مجوز خروج از کشور
۶- جهت شرکت در سمینارهای علمی با تکمیل فرم های خروج از کشور و تایید مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه (برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی)
تبصره ۱- درخصوص آن دسته از دانشجویان ذکور که جهت اداره راهنمایی و رانندگی متقاضی دریافت گواهی اشتغال به تحصیل هستند، لازم است پس ازدریافت گواهی اشتغال به تحصیل از دانشکده مربوطه – امضای معاونت آموزشی – در صورت نیاز جهت تایید نهایی به اداره آموزش دانشگاه مراجعه نمایند. (نهایتاً گواهی مذکور می بایست به تایید اداره راهنمایی و رانندگی استان فارس نیز برسد.)

تذکر ۱: دانشجوی متقاضی گواهی اشتغال به تحصیل می بایست در نیمسال جاری انتخاب واحد داشته باشد. یعنی اگر دانشجو از مرخصی یا حذف ترم استفاده نموده باشد نمی تواند گواهی اشتغال به تحصیل دریافت نماید.

تذکر۲: امکان ارائه گواهی به وزارتخانه ها، دانشگاه ها، سفارتخانه ها و نظام وظیفه برای دانشکده وجود ندارد.
تذکر ۳: دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده ، جهت دریافت گواهی اشتغال به تحصیل و ریز نمرات کل دوره از اداره آموزش، قبل از مراجعه به آن امور می بایست ابتدا برگه تسویه حساب را از واحد حسابداری دانشکده دریافت نموده و در ادامه ضمن مراجعه به اداره رفاه تایید ایشان را نیز دریافت نمایند.

 

با آرزوی موفقیت روز افزون

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی