باسمه تعالی

انتخاب استاد راهنما – رشته فناوری اطلاعات (گرایشهای تجارت الکترونیک، مدیریت سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و تولید نرم افزار)

دانشجویان محترم در خصوص انتخاب و معرفی استاد راهنمای درس پایان نامه با توجه به موارد زیر اقدام نمایند:

۱)      انتخاب استاد راهنما می بایست ازلیست اساتید پیشنهادی زیر باشد.

[

نام و نام خانوادگیدانشکدهدانشگاهتحصیلاتآدرس پست الکترونیک
منصور ذوالقدری جهرمیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای کنترلz.zjahromi@gmail.com
رضا بوستانیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای مهندسی پزشکیboostani@shirazu.ac.ir
غلامحسین دستغیبی فردبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای علوم کامپیوترdstghaib@shirazu.ac.ir
اشکان سامیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای فناوری آطلاعات,ashkan.sami@gmail.com and sami@cse.shirazu.ac.ir
محمد هادی صدرالدینیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای سیستم های اطلاعاتیsadredin@shirazu.ac.ir
سیده زهره عظیمی فربرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای طراحی سیستم هاazimifar@cse.shirazu.ac.ir
ستار هاشمیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای هوش مصنوعیs-hashemi@ shirazu.ac.ir
علی حمزهبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای هوش مصنوعیali@cse.shirazu.ac.ir
فرشاد خونجوشبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای معماری کامپیوترfkhunjush@gmail.com
سید مصطفی فخراحمدبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای مهندسی کامپیوتر- سیستمهای نرم افزاریmfakhrahmad@yahoo.com and mfakhrahmad@cse.shirazu.ac.ir
سیدمحمدرضا موسویبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای مهندسی کامپیوترsmmosavi@shirazu.ac.ir
هومان تحیریبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای مهندسی کامپیوترtahayori@shirazu.ac.ir
محمد طاهریبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای هوش مصنوعیmtaheri@cse.shirazu.ac.ir
کورش زیارتیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای ریاضی کاربردیziarati@shirazu.ac.ir
امید بوشهریانبخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدانشگاه صنعتی شیرازدکترای نرم افزارbushehrian@ sutech.ac.ir
رضا اکبری بخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدانشگاه صنعتی شیرازدکترای سیستمهای نرم افزاریakbari@sutech.ac.ir
سید رئوف خیامی بخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدانشگاه صنعتی شیرازدکترای مهندسی کامپیوتر گرایش سیستمهای نرم افزاریkhayami@sutech.ac.ir
محسن راجیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای معماری کامپیوترmraji@shirazu.ac.ir

نکته : پیرو مصوبه جدید گروه فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۸/۷/۹۵، لیست اساتید پیشنهادی به روزرسانی شده است.

۲)      انتخاب استاد راهنمای خارج از لیست پیشنهادی منوط به موافقت شورای گروه فناوری اطلاعات است.

برای اساتید خارج از لیست موارد زیر بررسی می گردد:

– با توجه به قوانین آموزشی دانشگاه شیراز، شرط لازم جهت راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، داشتن حداقل درجه استادیاری و تدریس حداقل ۲ سال درمقطع کارشناسی ارشد و راهنمایی حداقل ۳ پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.

– با توجه به عنوان مهندسی در مقطع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشکده و تعداد واحد پایان نامه و عنوان مدرک اعطایی، اساتید راهنما لازم است دارای تخصص در یکی از رشته های مهندسی مرتبط  باشند. دانشجویانی که مایلند از راهنمایی اساتید غیر مهندسی در پیشبرد پایان نامه خود بهره بگیرند، می بایست استاد راهنمای مشترکی با تخصص مهندسی مرتبط با رشته انتخاب نمایند. در موارد خاص تنها با تقاضای استاد محترم راهنما و توجیه مناسب و موافقت اعضای محترم گروه فناوری اطلاعات، امکان اخذ پایان نامه با یک استاد راهنمای غیر مهندسی (به طور غیر مشترک) میسر می باشد.

۳)      کلیه هماهنگی لازم در خصوص برقراری ارتباط مستمر و تبادل نظر میان دانشجو و اساتید راهنما در طول دوره تحصیل به عهده خود دانشجو می باشد.

۴)      پس از مشخص کردن استاد راهنما، دانشجو می بایست فرم انتخاب استاد راهنمارا تکمیل نموده و پس از اخذ امضای استاد راهنما در این فرم، آنرا به آدرس دانشکده ارسال و یا به شماره ۳۶۴۶۰۵۱۵فکس نماید.

با آرزوی موفقیت روز افزون

پس ازارایه فرم انتخاب استاد راهنما به کارشناس مربوطه و تصویب و تایید نهایی استاد راهنما می توانید نسبت به ارایه پروپوزال (طرح پیشنهادی تحقیق) اقدام نمایید.

مدیریت تحصیلات تکمیلی و آموزش دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

با سمه تعالی

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد از ورودی سال ۸۸ به بعد می رساند که به استناد ماده ۱۵ آیین نامه جدید دوره کارشناسی ارشد، ابلاغیه شماره ۱۵۴/۲۱ مورخ ۱۹/۱/۸۸ وزارت علوم تحقیقات و فناوری، طول مدت دوره کارشناسی ارشد (شیوه های آموزشی – پژوهشی و یا آموزشی محور) حداکثر ۲.۵ سال مشتمل بر ۵ نیمسال تحصیلی می باشد.

در صورت عدم اتمام دوره در مهلت مقرردانشجو مشمول حکم محرومیت از تحصیل می شود.

تبصره: با استناد مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ ۱۹/۷/۸۸ چنانچه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته در طول دوره ۱۲ واحد یا بیشتر درس پیش نیازاخذ کرده باشند یک نیمسال به طول سنوات تحصیلی اضافه می گردد.

لازم به ذکر است که ۶ واحد درس زبان جزء دروس پیش نیاز محسوب نمی گردد.

 
با آرزوی توفیق روز افزون

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 
باسمه تعالی
با سلام واحترام

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق، گرایش جزا و جرم شناسی می رساند که لازم است هر چه سریع تر نسبت به انتخاب موضوع پایان نامه خود اقدام نمایند.

تذکر: طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیشنهاد طرح تحقیق لازم است تا پایان ترم سوم دانشجویی به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال شود و مسلماً انتخاب موضوع پایان نامه و پیشنهاد استاد راهنما می بایست قبل از تهیه طرح پیشنهادی تحقیق و تصویب درشورای علمی گروه حقوق و ارسال به دانشگاه صورت پذیرد و با توجه به انجام پاره ای از امور اداری مربوطه خواهشمند است ضمن همکاری با دانشکده وبا در نظر گرفتن زمان محدود نسبت به انتخاب موضوع پایان نامه و پیشنهاد استاد راهنما اقدام فرمایید.

نکته: پیرو مذاکرات انجام شده در شورای آموزشی گروه حقوق ،دانشجویان می بایست تا پایان ترم دوم دانشجویی نسبت به انتخاب موضوع و انتخاب استاد راهنما و تصویب طرح در شورای گروه اقدام نمایند.

انتخاب موضوع پایان نامه و پیشنهاد استاد راهنما :

دانشجویان محترم در خصوص معرفی استاد راهنمای درس پایان نامه می بایست فرم پیوست را تکمیل نموده و همراه بارزومه ایشان جهت طرح درگروه علمی حقوق، به آدرس دانشکده ارسال و یا به آدرس alvand@vu-shiraz.irایمیل نمایید.

جهت انتخاب موضوع پایان نامه و پیشنهاد استاد راهنما از فرمی که در انتهای اطلاعیه درج شده است استفاده نمایید.

نکتهدانشجو ملزم می باشد که قبل از انتخاب موضوع پایان نامه خود ، با یکی از اساتید گروه علمی جزا و جرم شناسی دانشکده،جهت مشاوره تماس حاصل نماید.

ملاحظاتی که در خصوص تصویب موضوع باید مورد نظر قرار گیرد عبارتند از:

موضوع نباید تکراری باشد و بدین منظور دانشجو لازم است پس از تعیین کلید واژه های موضوع مورد نظر توسط استاد راهنما با مراجعه به سایتirandoc و دانشگاههای معتبر و …از تکراری نبودن موضوع اطمینان حاصل نمایند و نتیجه این جستجو را به عنوان سابقه ضمیمه فرم انتخاب موضوع پایان نامه نماید. ضمناً یک برگ A4 در خصوص بیان مساله تحقیق و پژوهش نیز ضمیمه گردد.

چنانچه در جلسه گروه علمی حقوق موضوع تصویب شد دانشجو موظف است که بلافاصله نسبت به تهیه طرح تحقیق تحت نظر استاد راهنما اقدام نماید.

اساتید مشاور به همراه تصویب طرح تحقیق در گروه علمی حقوق تعیین خواهند شد و دانشجو موظف است طی مدت ۱ ماه پس از تصویب طرح به اساتید مشاور مراجعه نماید.

تذکر(۱): با توجه به قوانین آموزشی د انشگاه شیراز شرط لازم جهت راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ، داشتن حداقل درجه استادیاری و تدریس حداقل ۲ سال درمقطع کارشناسی ارشد و راهنمایی حداقل ۳ پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.

تذکر (۲): دانشجویان محترم حتی الامکان میبایست استاد راهنمای خودرا از محل سکونت خود انتخاب نمایند.

تذکر (۳): استاد پیشنهادی شما می بایست حتماَ رابطه استخدامی بادولت داشته باشد در غیر این صورت دانشجو باید ضمن دادن تعهد عواقب این مساله رابپذیرد.

تذکر (۴): در مورد اساتید عضو هیات علمی دانشگاه شیراز یا اساتیدی که اسامی آنها در لیست پیشنهادی پیوست آمده است ارسال رزومه لازم نمی باشداما اگر استاد پیشنهادی شما غیر عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و یا خارج از لیست پیشنهادی پیوست می باشد حتماً لازم است رزومه ایشان را جهت بررسی در شورای آموزشی گروه حقوق و اظهار نظر نهایی به تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال نمایید.

فرم انتخاب موضوع پایان نامه و پیشنهاد استاد راهنما

لیست اساتید پیشنهادی جهت راهنمایی و مشاوره پایان نامه (ظرفیت پذیرش دانشجو برای هراستاد از بین دانشجویان ۴ نفر می باشد(

با آرزوی موفقیت روز افزون

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دانشگاه شیراز
بسمه تعالی

با سلام واحترام

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون می رساند که می بایست استاد راهنمای پایان نامه خود راحداکثر تا پایان ترم سوم تعیین نمایید.

تذکر۱: طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیشنهاد طرح تحقیق می بایست تا پایان ترم سوم دانشجویی به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال شود و مسلماً انتخاب استاد راهنما می بایست قبل از تهیه طرح پیشنهادی تحقیق و تصویب درشورای علمی گروه و ارسال به دانشگاه صورت پذیرد و با توجه به انجام پاره ای از امور اداری مربوطه خواهشمند است ضمن همکاری با دانشکده تا زمان مقرر نسبت به تعیین استاد راهنما اقدام فرمایید.

تذکر۲: مهلت ارائه طرح تحقیق دانشجویان حداکثر تا پایان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال چهارم می باشد.

تذکر۳: دانشجویان حداقل پس از ۴ ماه از تاریخ تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه می تواند از پایان نامه خود دفاع کند.

 

انتخاب استاد راهنما:

دانشجویان محترم در خصوص انتخاب و معرفی استاد راهنمای درس پایان نامه می بایست فرم پیوست را تکمیل نموده و پس از تایید استاد راهنما جهت طرح در گروه علمی، حداکثر تا پایان ترم سوم از طریق سامانه اتوماسیون دانشجویی ارسال نمائید.

اساتید راهنما می توانند از لیست اساتید پیشنهادی انتخاب گردند.

نکته۱: در صورت نیاز، انتخاب استاد راهنمای دوم (استاد راهنمای مشترک) با پیشنهاد استاد راهنمای اول با ذکر دلایل توجیهی و با تایید شورای بخش از اعضای هیات علمی دانشگاه بلامانع است.

نکته۲:در صورت نیاز، انتخاب استاد راهنمای دوم (استاد راهنمای مشترک) با پیشنهاد استاد راهنمای اول با ذکر دلایل توجیهی و با تایید شورای بخش از اعضای هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی یا پژوهشی با مرتبه حداقل استادیاریامکان پذیر است.

  • موضوع پایان نامه پس از تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده قطعیت می یابد . شروع دوره پژوهشی دانشجو، تاریخ تایید طرح تحقیق در دانشکده است.
  • هرگونه تغییر در موضوع و عنوان پایان نامه پس از تایید اعضای کمیته ی پایان نامه، شورای بخش و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، قبل یا بعد از صدور مجوز دفاع یا بعد از برگزاری جلسه دفاع، طبق مقررات، باید از طریق اتوماسیون آموزشی به تحصیلات تکمیلی دانشگاه گزارش شود.
  • دانشجو پس از انتخاب پایان نامه تا زمان دفاع، موظف است در مهلت مجاز تحصیلی، بر اساس تقویم دانشگاهی در نیم سال های بعد نیز برای پایان نامه ثبت نام کند. پس از اخذ تمامی واحد های پایان نامه، ثبت نام نیم سال های بعد، صفر واحدی خواهد بود.

لطفا دقت نمایید که استاد پایان نامه باید از لیست پیشنهادی انتخاب شود.

لیست اساتید پیشنهادی جهت راهنمایی و مشاوره پایان نامه کنترل (ظرفیت پذیرش دانشجو برای هراستاد از بین دانشجویان ۱ نفر می باشد)پس از ارایه فرم انتخاب استاد راهنما به تحصیلات تکمیلی دانشکده و تصویب و تایید نهایی استاد راهنما می توانید نسبت به ارایه پروپوزال (طرح پیشنهادی تحقیق) اقدام نمایید.

 

با آرزوی موفقیت روز افزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دانشگاه شیراز