قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد در خصوص فرایند تسویه حساب کتابخانه

به استناد نامه شماره ۵۶۹/۲۹۰ مورخ ۹/۹/۹۰ سازمان ثبت اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ثبت و توصیف پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و ارسال آن به کتابخانه ملی، لازم است اطلاعات مربوطه در فرم پیوست پس از دفاع تکمیل و به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز تحویل شود.

لازم به ذکر است که فرایند تسویه حساب کتابخانه تنها با تکمیل و تحویل فرم مذکور به آن مرکز میسر خواهد شد.

فرم ثبت و توصیف پایان نامه

 

با آرزوی موفقیت روزافزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

کدرهگیری irandoc

باسمه تعالی

 

به اطلاع دانشجویان محترم که می بایست امور فارغ التحصیلی را انجام دهند می رساند که پس از دریافت گزارش فارغ التحصیلی از دانشکده و مراجعه به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، یکی از مواردی که جهت ارایه به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه لازم است ، کد رهگیری ثبت نام در سایت irandocمی باشد.

جهت گرفتن کد رهگیری به روش زیر عمل نمایید:

به سایت روبرو مراجعه نمائید.  www.irandoc.ac.ir    

در قسمت سمت چپ بالای صفحه گزینه “پایگاه ثبت طرح و اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی” را کلیک نمایید.

در این صفحه جدید سمت راست بالای صفحه گزینه “ثبت نام در سایت” را انتخاب نمایید. کلیه اطلاعات مورد نظر در این صفحه را به دقت وارد نمایید.

پس از مدتی ایمیلی دریافت خواهید کرد که در آن ID , PASS برای ورود به بخش پایان نامه ها به شما داده خواهد شد.

با این ID , PASS می توانید با ورود به بخش “ثبت طرح  واطلاعات پایان نامه  مخصوص دانشجو” اطلاعات لازم را وارد نمایید. نهایتاً کد رهگیری دریافت می نمایید که مورد نظر کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد.

 

 

با آرزوی توفیق روز افزون

مدیریت تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزش های الکترونیکی

مراحل تسویه حساب

به نام خدا

این درخواست جهت انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای می باشد.

شرایط ارسال درخواست

درخواست تسویه حساب ایجاد و به مرحله اتمام رسیده باشد.

شرح مراحل مختلف درخواست تسویه حساب

الف :     با شناسه کاربری  و رمز عبور دانشجویی تان وارد سیستم اتوماسیون آموزشی شوید.

ب :    سمت راست –  درقسمت فرآیندها – درخواست های دانشجویی  کلیک کنید.

گام یک: ساخت

کاربر: دانشجو

دانشجو در این مرحله دلیل تسویه حساب خود را انتخاب و به مرحله بعد ارسال می نماید.

گام دو: بررسی تسویه حساب داخلی – دریافت کارت دانشجویی توسط کارشناس بخش

کاربر: کارشناس بخش

در این مرحله کارشناس بخش موارد فرم مرحله را بررسی و در صورت تحویل گرفتن کارت دانشجویی درخواست را به مرحله بعد ارسال می نماید.

گام سه: بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب کتابخانه خوارزمی

کاربر: کاشناس تسویه حساب کتابخانه خوارزمی

در این مرحله کارشناس تسویه حساب کتابخانه خوارزمی وضعیت دانشجو جهت تسویه حساب را بررسی و در صورت نیاز به مراجعه حضوری دانشجو گزینه مراجعه حضوری دانشجو الزامی است را انتخاب و دکمه تایید اولیه فرم را جهت اطلاع رسانی به دانشجو انتخاب می کند، در غیر اینصورت درخواست را به مرحله بعد ارسال  می نماید.

گام چهار: بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب کتابخانه میرزای شیرازی

کاربر: کارشناس تسویه حساب کتابخانه میرزای شیرازی

در این مرحله کارشناس تسویه حساب کتابخانه میرزای شیرازی وضعیت دانشجو جهت تسویه حساب را بررسی و در صورت نیاز به مراجعه حضوری دانشجو گزینه مراجعه حضوری دانشجو الزامی است را انتخاب و دکمه تایید اولیه فرم را جهت اطلاع رسانی به دانشجو انتخاب می کند، در غیر اینصورت درخواست را به مرحله بعد ارسال  می نماید.

گام پنج: بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب کتابخانه ملاصدرا

کاربر: کاشناس تسویه حساب کتابخانه ملاصدرا

در این مرحله کارشناس تسویه حساب کتابخانه ملاصدرا وضعیت دانشجو جهت تسویه حساب را بررسی و در صورت نیاز به مراجعه حضوری دانشجو گزینه مراجعه حضوری دانشجو الزامی است را انتخاب و دکمه تایید اولیه فرم را جهت اطلاع رسانی به دانشجو انتخاب می کند، در غیر اینصورت درخواست را به مرحله بعد ارسال  می نماید.

گام شش: بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب مرکز مشاوره

کاربر: کاشناس تسویه حساب مرکز مشاوره

در این مرحله کارشناس تسویه حساب مرکز مشاوره وضعیت دانشجو جهت تسویه حساب را بررسی و در صورت نیاز به مراجعه حضوری دانشجو گزینه مراجعه حضوری دانشجو الزامی است را انتخاب و دکمه تایید اولیه فرم را جهت اطلاع رسانی به دانشجو انتخاب می کند، در غیر اینصورت درخواست را به مرحله بعد ارسال  می نماید.

گام هفت: بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب اداره تغذیه

کاربر: کاشناس تسویه حساب اداره تغذیه

در این مرحله کارشناس تسویه حساب اداره تغذیه وضعیت دانشجو جهت تسویه حساب را بررسی و در صورت نیاز به مراجعه حضوری دانشجو گزینه مراجعه حضوری دانشجو الزامی است را انتخاب و دکمه تایید اولیه فرم را جهت اطلاع رسانی به دانشجو انتخاب می کند، در غیر اینصورت درخواست را به مرحله بعد ارسال  می نماید.

گام هشت: بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب حسابداری دانشجویی

کاربر: کارشناس تسویه حساب حسابداری دانشجویی

در این مرحله کارشناس تسویه حساب حسابداری دانشجویی وضعیت دانشجو جهت تسویه حساب را بررسی و در صورت نیاز به مراجعه حضوری دانشجو گزینه مراجعه حضوری دانشجو الزامی است را انتخاب و دکمه تایید اولیه فرم را جهت اطلاع رسانی به دانشجو انتخاب می کند، در غیر اینصورت درخواست را به مرحله بعد ارسال  می نماید.

گام نه: بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب اداره خوابگاهها

کاربر: کارشناس تسویه حساب اداره خوابگاهها

در این مرحله کارشناس تسویه حساب اداره خوابگاهها وضعیت بدهی دانشجو را بررسی و فرم مرحله را تکمیل و درخواست را به مرحله بعد ارسال می نماید

گام ده: بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب اداره رفاه

کاربر: کارشناس تسویه حساب اداره رفاه

در این مرحله کارشناس تسویه حساب اداره رفاه وضعیت بدهی و تاریخ شروع و پایان اقساط دانشجو را بررسی و فرم مرحله را تکمیل و درخواست را به مرحله بعد ارسال می نماید

گام یازده: حسابداری دانشجویان نوبت دوم

کاربر: کارشناس تسویه حساب حسابداری

در این مرحله کارشناس تسویه حساب حسابداری وضعیت دانشجو جهت تسویه حساب را بررسی و در صورت نیاز به مراجعه حضوری دانشجو گزینه مراجعه حضوری دانشجو الزامی است را انتخاب و دکمه تایید اولیه فرم را جهت اطلاع رسانی به دانشجو انتخاب می کند، در غیر اینصورت درخواست را به مرحله بعد ارسال  می نماید.

 

 

با آرزوی موفقیت روز افزون

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دانشگاه شیراز

مراحل فارغ التحصیلی دانشجویانی که قبل از ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ دفاع کرده اند

باسمه تعالی

با سلام واحترام

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که دفاع از پایان نامه خود را با موفقیت به اتمام رسانیده اند می رساند که پس از برگزاری جلسه دفاع می بایست جهت پیگیری امور فارغ التحصیلی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهند:

مرحله اول  

الف) پیگیری امور فارغ تحصیلی پس از برگزاری جلسه دفاع در دانشکده

تذکر مهم: دانشجویان محترم پس از برگزاری جلسه دفاع اول باید امور فارغ التحصیلی را در دانشکده انجام دهند و پس از دریافت مجوز شفاهی از دانشکده ادامه امور فارغ التحصیلی را در دانشگاه پیگیری نمایند.

۱)     تسویه حساب

نکته ۱:تسویه حساب می بایست به صورت الکترونیکی انجام پذیرد. به منظور کسب اطلاعات دقیق تر در این زمینه اطلاعیه مراحل تسویه حساب را در بخش اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی ، اطلاعیه مراحل فارغ التحصیلی به دقت مطالعه نمایید.

نکته ۲: فرم تسویه حساب را بلافاصله پس از کسب نمره قبولی در جلسه دفاع می توانید فعال کنید. فرم مذکور توسط شخص دانشجو می بایست فعال شود . در این خصوص پس از وارد کردن عدد مرجع و فعال کردن فرم کلید ذخیره و ارسال که در انتهای فرم می باشد را کلیک نمایید در این حالت فرم از دسترس دانشجو خارج شده و فقط قابل مشاهده  و جهت پیگیری توسط دانشجو است

تذکر۱: دانشجوی محترم شما هیچگونه تغییری نمی توانید در فرم تسویه حساب ایجاد کنید، تنها اطلاعات شخصی ش