با توجه به ماهیت تحصیل از راه دور دانشجویان در دانشکده آموزشهای الکترونیکی، غیر از شرکت در امتحانات و برگزاری کلاسهای عملی بصورت مقطع زمانی کوتاه لزومی به حضور دانشجویان در دانشکده وجود ندارد. علیرغم عدم تعهد وزارت علوم و دانشگاه شیراز در قبال تامین امکانات رفاهی از جمله خوابگاه دانشجویی و با توجه محدود بودن امکانات خوابگاهی در محیط دانشگاه هماهنگی جهت فراهم نمودن محیط خوابگاهی مناسب بصورت موقت و معرفی دانشجویان برای استفاده از این امکانات در خارج دانشگاه در مقاطع زمانی ذکر شده انجام می گیرد که در صورت فراهم شدن محیط مناسب خوابگاهی امور دانشجویی دانشکده در خدمت دانشجویان گرامی خواهد بود.

 

با تشکر
مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دانشگاه شیراز

لیست خوابگاه های دانشجویی برای اسکان دانشجویان درامتحانات میانترم نیمسال دوم ۹۸-۹۷​

لیست خوابگاه های دانشجویی برای اسکان دانشجویان در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ادامه...

اطلاعیه خوابگاه جهت امتحانات میان ترم نیمسال اول۹۶-۹۵

باسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان شهرستانی متقاضی اسکان موقت – جهت شرکت در امتحانات میان ترم– می رساند، هماهنگی خوابگاه  دانشجویی و مهمانسرای بعثت مربوط به موسسه جهاد کشاورزی … ادامه...

اطلاعیه خوابگاه خواهران جهت کلاسهای کارگاه و آزمایشگاه نیمسال دوم ۹۵-۹۴

باسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان شهرستانی متقاضی اسکان موقت – جهت شرکت در کلاسهای کارگاه و آزمایشگاه– می رساند، هماهنگی خوابگاه  دانشجویی و مهمانسرای بعثت مربوط به موسسه جهاد … ادامه...

اطلاعیه خوابگاه برادران جهت کلاسهای کارگاه و آزمایشگاه نیمسال دوم ۹۵-۹۴

باسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان شهرستانی متقاضی اسکان موقت – جهت شرکت در کلاسهای کارگاه و آزمایشگاه– می رساند، هماهنگی خوابگاه  دانشجویی بعثت  مربوط به موسسه جهاد کشاورزی استان … ادامه...

اطلاعیه خوابگاه خواهران جهت امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۵-۹۴

باسمه تعالی

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما به اطلاع دانشجویان شهرستانی متقاضی اسکان موقت – جهت شرکت در امتحانات پایان ترم– می رساند، علیرغم پیگیری های مکرر با … ادامه...