با توجه به ماهیت تحصیل از راه دور دانشجویان در دانشکده آموزشهای الکترونیکی، غیر از شرکت در امتحانات و برگزاری کلاسهای عملی بصورت مقطع زمانی کوتاه لزومی به حضور دانشجویان در دانشکده وجود ندارد. علیرغم عدم تعهد وزارت علوم و دانشگاه شیراز در قبال تامین امکانات رفاهی از جمله خوابگاه دانشجویی و با توجه محدود بودن امکانات خوابگاهی در محیط دانشگاه هماهنگی جهت فراهم نمودن محیط خوابگاهی مناسب بصورت موقت و معرفی دانشجویان برای استفاده از این امکانات در خارج دانشگاه در مقاطع زمانی ذکر شده انجام می گیرد که در صورت فراهم شدن محیط مناسب خوابگاهی امور دانشجویی دانشکده در خدمت دانشجویان گرامی خواهد بود.

 

با تشکر
مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دانشگاه شیراز

اطلاعیه خوابگاه خواهران جهت امتحانات میان ترم بهمن۹۴-۹۳

باسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان شهرستانی متقاضی اسکان موقت – جهت شرکت در امتحانات میان ترم– می رساند، طبق پیگیری و هماهنگی لازم محل اسکان دانشجویان خواهر در خوابگاه زند … ادامه...

اطلاعیه خوابگاه برادران جهت امتحانات میان ترم بهمن ۹۴-۹۳

باسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان شهرستانی متقاضی اسکان موقت – جهت شرکت در امتحانات میان ترم- می رساند، طبق پیگیری و هماهنگی لازم اسکان برادران در مهمانسرای تربیت بدنی خوابگاه … ادامه...

اطلاعیه خوابگاه خواهران جهت کلاسهای کارگاه و آزمایشگاه ترم مهر ۹۴-۹۳

باسمه تعالی

 

به اطلاع دانشجویان شهرستانی متقاضی اسکان موقت – جهت شرکت در کلاسهای کارگاه و آزمایشگاه – می رساند، طبق پیگیری و هماهنگی لازم محل اسکان دانشجویان خواهر در … ادامه...

اطلاعیه خوابگاه برادران جهت کلاسهای کارگاه و آزمایشگاه ترم مهر ۹۴-۹۳

باسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان شهرستانی متقاضی اسکان موقت – جهت شرکت در کلاسهای کارگاه و آزمایشگاه- می رساند، طبق پیگیری و هماهنگی لازم اسکان برادران در مهمانسرای تربیت بدنی

ادامه...

آدرس و شرایط استفاده از خوابگاه برادران جهت امتحانات پایان ترم مهر ۹۴-۹۳

باسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان شهرستانی متقاضی اسکان موقت – جهت شرکت در امتحانات پایان ترم- می رساند، طبق پیگیری و هماهنگی لازم اسکان برادران در مهمانسرای تربیت بدنی خوابگاه

ادامه...