نوشته‌ها

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آرش رضایی نیا

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آرش رضایی نیا

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش طراحی و تولید … ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مجتبی رفعت

 

به نام خدا

 

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مجتبی رفعت

 

 

 

دانشگاه شیراز

 

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 … ادامه...

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه اسفند ماه ۹۳(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

باسمه تعالی

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه اسفند ماه  ۹۳(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و

ادامه...

تحویل یک نسخه از لوح فشرده پایان نامه دانشجویان به کتابخانه خوارزمی

باسمه تعالی

با سلام و احترام

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت می رساند:

به استناد مصوبه … ادامه...

تحویل یک نسخه از لوح فشرده پایان نامه دانشجویان به کتابخانه خوارزمی

با سلام و احترام

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت می رساند:

به استناد مصوبه کمیته منتخب … ادامه...

ثبت چکیده پایان نامه های دانشجویی در پژوهشگاه (Iran.doc)

باسمه تعالی

ثبت چکیده پایان نامه های دانشجویی در پژوهشگاه (Iran.doc)

با سلام و احترام

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و ابزار … ادامه...